Overklighetskänslor

Overklighetskänslor kan beskrivas som en känsla av att vara avskuren från omvärlden, eller som om man befinner sig i ett drömlikt tillstånd. Det är ofta väldigt obehagligt och ganska vanligt att uppleva tillfälligt, exempelvis i samband med akut stress, trauma eller sömndeprivering. Om besvären blir långvariga kan det istället vara ett tecken på diagnosen depersonalisation/derealisationssyndrom (DDD).

Författare: Hanna Korner
Medicinsk granskad av: Leg. Psykolog Caroline Erkers

Vad är overklighetskänslor?

Overklighetskänslor är en typ av tillfälligt dissociativt tillstånd, där man upplever ett förändrat medvetandetillstånd. Det karakteriseras av en känsla av att vara avskuren från sig själv eller omvärlden, som om man befinner sig i ett drömlikt tillstånd eller lever i en bubbla.

Om besvären blir långvariga kan det istället vara ett tecken på diagnosen depersonalisation/derealisationssyndrom (DDD). Det kan vara väldigt obehagligt att uppleva overklighetskänslor, och det är vanligt att det känns som att man håller på att tappa greppet om verkligheten eller håller på att bli galen.

Det är vanligare än man tror med overklighetskänslor, ungefär hälften av alla vuxna har någon gång under livet upplevt overklighetskänslor. Det kan hända i samband med akut stress, trauma, sömndeprivering eller vid en panikattack.  

2 typer av overklighetskänslor

Det finns två typer av overklighetskänslor, som brukar delas in i derealisation – overklighetskänsla inför omvärlden, samt depersonalisation – overklighetskänslor inför det egna jaget.

Derealisation

Derealisation kan upplevas som overklighetskänslor till omvärlden eller en avskildhet från omvärlden. Det kan kännas som att det är en slöja mellan en själv och resten av världen. Déjà vú känslor kan uppstå, eller så känns inte längre välkända platser bekanta. Människor eller objekt omkring en kan upplevas som overkliga, drömlika, dimmiga eller visuellt förvrängda.

Depersonalisation

Depersonalisation handlar om overklighetskänslor inför jaget, där ens perception förändras så att man tillfälligt förlorar känslan av ens egna verklighet. Det kan upplevas som om att ens kropp eller ens upplevelser känns främmande. Det kan kännas som om man observerar sina känslor, tankar, kroppsliga sensationer eller handlingar från ett utifrån-perspektiv. Man kan exempelvis få märkliga sinnesupplevelser, identitetsstörningar och svårt att känna sina känslor.

Hur känns overklighetskänslor?

Symptomen brukar svåra att beskriva för de som är drabbade – man känner att något är fel men har svårt att beskriva vad. Symptomen kan variera beroende på om man upplever derealisation, depersonalisation eller både och.

 • Känslan av att man är galen/håller på att bli galen
 • Overklighetskänsla inför omvärlden: lever i en dimma, drömlik värld, bubbla, eller som att det är en slöja eller glasvägg mellan en själv och omvärlden. Omvärlden kan upplevas som artificiell eller färglös.
 • Avvikelser i sinnesupplevelser, tex. suddig skärpa, objekt ändrar storlek och form, eller att ljud upplevs som dämpade/förhöjda
 • Overklighetskänslor inför jaget: antingen hela jaget eller delar så som känslor: ’’Jag vet att jag har känslor, men jag känner inga’’; tankar’’ mina tankar känns inte som mina egna’’ eller att kroppen/delar av kroppen känns främmande.
 • Utanför-kroppen-upplevelser: som att man observerar sig själv utifrån
 • Överdrivet ältande av existentiella tankar
 • Svårt att uppleva känslor
 • Subjektivt förändrad tidsuppfattning: tiden går för snabbt/långsamt
 • Försämrat minne
 • Ångest, oro, nedstämdhet
 • Ökad självmedvetenhet

Våra psykologer behandlar jobbiga känslor

Läs mer om våra psykologer och hur de kan hjälpa dig att hantera jobbiga känslor.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Julia L
Vasastan
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Angelica N
Södermalm
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Andrea Ö
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vad orsakar overklighetskänslor?

Vanliga orsaker till overklighetskänslor är trauma, berusning och psykiska tillstånd. Som många andra psykologiska tillstånd tror man också att overklighetskänslor och derealisationssymtom beror på en kombination av både arv och miljö. Medelåldern för debut av symtomen är ca 16 år och overklighetskänslorna kommer ofta smygande.

Trauma

Man ser ofta en koppling mellan overklighetsskänslor och känslomässiga trauman i ung ålder, exempelvis mobbning eller utfrysning under lång tid, eller barn som blivit utsatta för emotionell våld eller blivit försummade.

Det handlar oftast om en lågintensiv emotionell psykisk påfrestning, och dissocieringen används som ett skydd för att avskärma sig från det som upplevs som skrämmande. Overklighetskänslor kan också bli triggade plötsligt av exempelvis trauma, svår stress, panikattack, utmattning eller en depression.

Berusning

Overklighetskänslor kan också framkallas av berusning av olika slag. Ungefär 15% av fallen beräknas vara utlösta av droger.

Psykiska tillstånd

Overklighetskänslor kan även vara ett symptom på olika psykiska tillstånd, exempelvis:

– PTSD

– schizofreni

– ångestdiagnoser

– depression

– OCD

När ställs diagnosen DDD?

Trots att ungefär hälften av alla vuxna någon gång under livet upplevt en episod av overklighetskänslor, så är det ovanligare att få diagnosen depersonalisation/derealisationssyndrom (DDD). Prevalensen för DDD är ca 2% av befolkningen. När overklighetskänslorna inte går över, och blir så pass svåra och skrämmande att de tar över och förhindrar ett normalt fungerande liv för en person, så kan det röra sig om DDD. För att bli diagnostiserad med DDD så behöver flera kriterier vara uppnådda.

 • Ihållande, återkommande upplevelser av overklighetskänslor, antingen derealisation, depersonalisation eller både och, som hämmar en i vardagen.
 • Symptomen ska inte ha orsakats av en substans, eller utlösts av en annan diagnos.
 • Personen behöver vara medveten om att ens upplevelser är subjektiva, till skillnad från exempelvis en psykos, där man tror att det man upplever är verkligt.

Hur behandlas overklighetskänslor

Vad overklighetskänslorna eller DDD beror på är ofta individuellt, och beroende på vad det är så kan man bearbeta de med psykoterapi som bearbetar de underliggande utlösande faktorerna.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

En vanlig behandling mot overklighetskänslor är kognitiv beteendeterapi (KBT). I KBT arbetar man tillsammans med en terapeut med att identifiera och utmana både tankar, beteenden och känslor som vidmakthåller besvären. Då man börjar utforska och utmana tankar och känslor, kan man börja se världen på ett nytt sätt.

Skifta fokus

Vid overklighetskänslor så kan en del av behandlingen vara att öva sig i att skifta fokus, för att bli mindre självmedveten och vara mer närvarande i nuet.

Tekniker för att hantera stress, ångest och depression

I KBT kan man också lära sig olika tekniker för att hantera stress, ångest och depression som ofta kommer med overklighetskänslorna.

Medicinering

Medicinering kan användas för att minska depression, ångest eller panikattacker.  

Hur kan Svea KBT hjälpa dig som lider av overklighetskänslor

Om du lider av overklighetskänslor som försvårar för dig i din vardag, är du varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal. Vi rekommenderar då den psykolog och behandling som passar bäst för just dina behov och omständigheter. Vi anpassar alltid behandlingen utifrån din unika situation och dina behov. Våra psykologer är experter inom psykologisk behandling, och har god erfarenhet av att möta människor med olika typer av psykologiska svårigheter.

Läs mer om andra känslor