Känslor

Vad är känslor? Vilka sorters känslor finns det och hur kan vi känna igen dem. I denna artikel kommer vi att gå igenom människans fem huvudkategorier av känslor som vi alla upplever stundvis samt ge dig tips för att hantera olika känslor

Författare: Ebba Oscarsson.
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Vad är känslor?

Känslor är subjektiva upplevelser som påverkas av våra tankar, våra tidigare erfarenheter och vårt sätt att uppleva och svara på världen omkring oss.

Känslor har en viktig evolutionär mekanism eftersom den hjälper människor att navigera i världen genom att ge information om vad som är viktigt och hur man bör reagera på olika situationer.

När vi står inför en fara blir vi rädda – då vet vi att vi behöver vara på vår vakt. När vi blir ledsna behöver vi tröst och omsorg. Med andra ord ger känslor information som möjliggör att vi kan hantera situationer och ta hand om oss själva på bästa möjliga sätt.

Vi människor är sociala varelser som kommunicerar våra behov till andra människor genom känslor. Detta möjliggör samarbete, gemenskap och att vi kan ta hand om våra relationer. Oftast visas känslor genom våra ansiktsuttryck eller vårt kroppsspråk. Det gör att vi ofta kan studera varandras känslor och vara lyhörda inför andras sinnesstämningar. Känslor orsakar också en kroppslig aktivering, styr vår uppmärksamhet och motiverar till handling. Detta är viktigt för vår överlevnad.

Dock kan vår åtkomst till våra känslor variera. Om man exempelvis omger sig med människor där det inte är socialt accepterat att visa sina känslor, kan det leda till att man blir van att ofta hålla känslorna inom sig, underminera dem, eller till och med undertrycka dem. Vissa barn växer även upp i destruktiva familjesituationer där det blir svårt för barnet att ens identifiera vilken känsla som är dess egen.

Ibland kan det vara svårt att veta vilken känsla som dominerar i stunden. Inte sällan upplever människor sig arga, för att sedan brista ut i gråt. Eller tvärtom, att man känner sig ledsen för att sedan bli frustrerad och skrika. Men genom att arbeta med känslor går det att bli mer medveten om sina känslor, öva känsloreglering och lära sig att uttrycka sina behov på ett funktionellt och adekvat sätt.

Lär känna våra psykologer

Våra kompetenta psykologer är experter på hantering av jobbiga oh påträngade känslor.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

5 huvudkategorier av känslor

Det finns 5 huvudsakliga kategorier av känslor; ilska, sorg, glädje, rädsla, avsky. De allra flesta forskare är överens om att dessa känslor är universella – alla människor upplever dem oavsett vad du bor någonstans, bakgrund, kultur eller nationalitet.

 1. Ilska
 2. Sorg
 3. Glädje
 4. Rädsla
 5. Avsky

Ilska

Ilska har två funktioner; att markera och sätta gränser, samt att ta sig an hinder för att kunna fortsätta i den riktning man avser följa. Förmågan att markera sina gränser på ett respektfullt sätt mot andra är nödvändigt för vår integritet, autonomi och självkänsla. Det bidrar till att vi står upp för oss själva och kan ta beslut utifrån vad som är bäst för oss.

Känslor och beteende vid ilska
 • Irritation
 • Frustration
 • Andningen blir snabbare
 • Pulsen ökar
 • Man knyter händerna
 • Kroppstemperaturen höjs
 • Rösten höjs 
 • Svårare att se från andras perspektiv
 • Driver sina argument starkare
 • Ögonbrynen dras ned
 • Ögonen blir mer vidöppna
 • Läpparna pressas mot varandra

Ilska kan variera i intensitet; allt från att man känner sig irriterad till att man upplever extremt vrede. Vi reagerar alla olika på ilska i situationer och triggas av olika saker. Medan en del vänder ilskan mer inåt och inte gör det synligt för omgivningen, blir andra mer fysiskt eller verbalt aggressiva. Orättvisa, svek och övergivenhet är vanliga triggers för ilska.

Ifall man lärt sig att ilska är en “negativ” känsla kan det leda till att man blir skamsen över att känna sig arg. Om man dessutom sagt eller gjort något illa som triggats av ilska brukar man också bli ångerfylld efteråt.

Sorg

Sorg är en respons på att vår jämvikt hotas, och kan både vara ren reaktion på en förlust eller upplevas som en mer diffus känsla. Vi upplever oss ledsna när det inte känns bra inuti oss och när vi själva inte kan hitta en lösning i stunden. Sorg bromsar därför upp vår aktivitet och signalerar att vi behöver stöd från vår omgivning. Vi behöver i dessa situationer återfå nya krafter för att nå jämvikt igen och låta oss bearbeta känslan.

För vissa kan det kännas skönt att gråta ut ibland, medan andra har en extrem motvilja och undviker situationer som kan trigga sorgsenhet. En del har till och med svårt att etablera nära relationer på grund av rädslan att bli sårad och ledsen.

Vad som orsakar sorg varierar, men vad som skulle göra de allra flesta ledsna är en sjukdom eller dödsfall inom familjen/vänskapskretsen eller att bli avvisad av någon man tycker om.

Känslor och beteende vid sorg
 • Besvikelse
 • Smärta
 • Förtvivlan
 • Hopplöshet
 • Hjälplöshet
 • En tyngdkänsla i kroppen
 • Rinnande ögon
 • Kroppshållningen är ofta sänkt eller böjd

Glädje

Glädje ger trygghet, harmoni och en känsla av välbefinnande, vilket gör att den för många är den mest önskvärda känslan. När vi upplever glädje kan vi slappna av och vara mer i nuet. Det ger oss motivation till att göra saker som är bra för oss och signalerar vänlighet.

Vad som ger oss glädje i livet varierar från person till person. Glädje kan handla om att man omger sig kring människor man mår bra av, att man känner att man lever ett meningsfullt liv eller att man får ägna sina dagar åt någon man är passionerad kring. Vänner, familj och god mat är ytterligare exempel på vad som ofta brukar göra människor glada och fulla av glädje.

Känslor och beteende vid glädje
 • Tillfredsställelse
 • Tacksamhet
 • Positivitet
 • Stolthet
 • Fridfullhet
 • Lättnad
 • Underhållande
 • Vara förväntansfull
 • Sensorisk njutning
 • Känner sig uppfylld/energisk

Rädsla

Rädsla uppstår när vi upplever ett hot om fysisk, känslomässig eller psykologisk skada. Den kan både vara verklig eller inbillad. Rädsla är en viktig känsla för oss eftersom den mobiliserar oss för att hantera potentiella faror. Vid en potentiell fara aktiveras kroppens kamp-och flyktsystem som är nödvändig för vår överlevnad.

Hur rädda vi blir påverkas av hur allvarligt hotet är, om hotet är omedelbart eller överhängande, samt vilka åtgärder vi kan vidta i situationen för att eliminera hotet. Vanligt förekommande triggers för rädsla är döden, mörker och många är även rädda för spindlar samt ormar.

Känslor och beteende vid rädsla
 • Skräck
 • Panik
 • Fruktan
 • Ångest
 • Nervositet
 • Musklerna spänns
 • Andningen blir snabbare
 • Pulsen ökar
 • Svettningar
 • Darrningar
 • Åtstramning av muskler

Avsky

Avsky uppstår när något känns motvilligt, motbjudande eller giftigt. Vi känner avsky när vi uppfattar något med våra sinnen (syn, lukt, känsel, ljud och smak).  Vissa typer av avsky kan även vara kulturellt eller individuellt påverkade.

Avsky varierar i intensitet från mild motvilja till intensiv avsky. Vanliga triggers som utlöser avsky kan vara avföring, urin, kräk, blod. Vi upplever avsky när något är ruttet eller luktar äckligt. Från ett evolutionärt perspektiv är det nödvändigt att känna avsky för att hålla oss borta från saker som kan vara potentiellt farliga. Det hjälper oss exempelvis att inte äta något som kan göra oss sjuka eller vara dödliga för oss.

Problematiskt med avsky som är värt att nämna, är att vissa människor upplever avsky inför andra människor med olika kulturer, bakgrunder eller utseenden.

Känslor och beteende vid avsky
 • Fasa
 • Motvilja
 • Motbjudande
 • Avsmak
 • Ogilla
 • Illamående
 • Rynkar näsan
 • Överläppen höjs

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är ilska, rädsla, avsky, sorg och glädje fem universella känslor. Faktum är att alla våra känslor är viktiga för oss; för att orientera oss i samhället, överlevnad samt för att kommunicera våra behov. Vad som väcker våra känslor varierar från person till person i olika situationer, och i vilken intensitet vi upplever dem är också individuellt. Framför allt är det viktigt att våga stöd från din omgivning när du upplever svåra känslor, ta hand om sig själv och öva självmedkänsla. Om du känner att du inte klarar av att hantera dina känslor själv så rekommenderar vi att söka professionell hjälp.

Svea KBT hjälper dig att hantera jobbiga känslor

Våra psykologer är experter inom KBT terapi som handlar om att hantera hur man känner, tänker och agerar i olika situationer. Du är välkommen att kontakta oss för en rekommendation om bästa psykolog och behandlingsupplägg för just dina omständigheter.

Läs mer om känslor