Tomhetskänslor

Psykolog Maria Catagay

Författare

Psykolog Maria Cagatay

Maria Cagatay är Psykolog med examen från Uppsala universitet. Hennes inriktning är KBT med fokus på ångestsyndrom, depression, stress, trauma, låg självkänsla och andra livskvalitetshämmande tillstånd. Hon har tidigare arbetat inom primärvården.

Vad är tomhetskänslor?

Kronisk tomhetskänsla är en känsla av inre tomhet, avsaknad av meningsfullhet eller avtrubbning som kan vara närvarande under en längre period. Det är ofta en ihållande och diffus känsla av att något viktigt eller betydelsefullt saknas i ens liv, vilket gör det svårt att uppleva starka positiva känslor som glädje och intresse.

Vanliga symtom vid tomhetskänslor

  • Avsaknad av livsglädje
  • Känsla av meningslöshet
  • Tappad motivation
  • Emotionell avtrubbning
  • Brist på riktning eller mål
  • Minskat intresse
  • Känsla av avskildhet
  • Svårigheter att känna närhet i relationer

Varför uppstår tomhetskänslor?

Tomhetskänslor kan uppstå av olika anledningar. I vissa fall är tomhetskänslorna enbart en del av andra psykiska besvär så som depression, ångest eller olika personlighetsstörningar som exempelvis emotionellt instabil personlighetsstörning.

I andra fall kan tomhetskänslor uppstå som en reaktion på traumatiska upplevelser eller ouppfyllda mål. Större livsförändringar, såsom karriärändringar och förluster, särskilt av närstående kan också trigga igång känslor av tomhet. Vid brist på meningsfulla relationer eller problem i nära relationer är det också vanligt att uppleva en inre tomhet och känsla av ensamhet.

Våra psykologer behandlar jobbiga känslor

Läs mer om våra psykologer och hur de kan hjälpa dig att hantera jobbiga känslor.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

5 Tips för att orka med tomhetsskänslor

Här får du 5 nyttiga tips av psykologen för att själv jobba med att orka med dina tomhetsskänslor:

1. Utforska och acceptera känslorna

Att uppleva en inre tomhet är inget du kan styra över och därför inte heller något du bör anklaga dig själv för. När känslor av inre tomhet uppstår är det därför viktigt att du enbart lägger märke till de och låter de vara där utan att anklaga dig själv för de eller försöka motarbeta de. För att på långsikt kunna bli av med tomhetskänslorna är det viktigt att utforska och förstå dig på de. Genom att göra detta kommer det bli lättare för dig att veta vad som orsakat känslorna och hur du bör hantera de.

2. Utveckla en välfungerande och meningsfull rutin

Att skapa en meningsfull och välfungerade vardagsrutin kan vara ett sätt att motverka känslorna av inre tomhet. Människor behöver rutiner och stabilitet i vardagen för att kunna må bra. Fundera därför på hur din vardag ser ut i nuläget och vilka ändringar du hade kunnat göra för att förbättra den. Detta kan inkludera att hitta nya meningsfulla aktiviteter eller skapa en mer balanserad livsstil.  

3. Hitta nya intressen och mål

Reflektera gärna över vad som är viktigt för dig och hur du hade velat att ditt liv ser ut. Fundera sedan även på vilka steg du behöver ta för att närma dig dina mål och intressen. Bryt gärna ned dessa i mindre steg så blir det lättare för dig att faktiskt genomföra de.

4. Utmana negativa tankar

Vid känslor av inre tomhet är det vanligt att uppleva en massa negativa tankar som enbart förvärrar känslorna. I detta fall kan det vara viktigt för dig att försöka utmana tankarna, istället för att acceptera de, och ersätta de med mer positiva och hjälpsamma tankar.

5. Närma dig andra människor

Socialt stöd och samhörighet kan skapa meningsfullhet. Sök dig därifrån till människor i din omgivning. Berätta om dina besvär eller hitta meningsfulla aktiviteter som ni kan göra tillsammans för att på så sätt motverka tomhetskänslorna.

Hur påverkar tomhetskänslor livet?

Kronisk tomhetskänsla kan ha en negativ inverkan på flera olika viktiga områden. För människor som drabbats av en kronisk tomhetskänsla kan det vara svårt att exempelvis skapa och upprätthålla meningsfulla och djupa relationer med andra människor på grund av att man ständigt känner sig avtrubbad. Det kan också vara svårt att genomföra aktiviteter och sträva efter mål man tidigare ansåg var meningsfulla då man inte längre känner sig motiverad eller ser meningen med dessa. Detta kan i sin tur förvärra känslan av inre tomhet.

När behöver man söka hjälp?

Att uppleva en känsla av inre tomhet någon gång ibland under en kortare period är vanligt, men skulle du uppleva detta ofta eller under en längre period kan det vara dags för dig att söka professionell hjälp. Detsamma gäller om du anser att den inre tomheten försämrar din livskvalitet eller försvårar din vardag.

Hur behandlas inre tomhetsskänslor?

Inre tomhet kan behandlas på olika sätt. Vilken behandlingsmetod som väljs beror på den underliggande orsaken till tomhetskänslan samt individuella behov och preferenser. De allra vanligaste behandlingsmetoderna är psykoterapi och medicinering.

Psykoterapi

Psykoterapi går ut på att man tillsammans med en terapeut, antingen individuellt eller i grupp, samtalar om sina besvär för att komma åt de bakomliggande faktorerna som bidrar till tomhetskänslan och utifrån det utveckla strategier för att hantera den. De allra vanligaste formerna av psykoterapi är kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT).

Medicinering

För vissa kan antidepressiva eller ångestdämpande mediciner lindra besvären, särskilt då andra psykiska tillstånd föreligger. Medicinering erbjuder dock enbart en tillfällig lösning på de besvär man upplever.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig som lider av jobbiga känslor?

Våra psykologer på Svea KBT är experter inom känslohantering och psykologiskt välbefinnande. Vi ger dig gärna rekommendationer om bästa psykolog och behandlingsmetod för just dina omständigheter. Varmt välkommen att kontakta oss idag.

Läs mer om andra känslor