Sorg

Psykolog Maria Catagay

Författare

Psykolog Maria Cagatay

Maria Cagatay är Psykolog med examen från Uppsala universitet. Hennes inriktning är KBT med fokus på ångestsyndrom, depression, stress, trauma, låg självkänsla och andra livskvalitetshämmande tillstånd. Hon har tidigare arbetat inom primärvården.

Vad är sorg?

Sorg omfattar alla de känslor, tankar, fysiska reaktioner och beteenden som kan uppstå vid en förlust och större livsförändringar. Sorgen hjälper oss att bearbeta det som hänt och signalerar samtidigt till andra i omgivningen att man tillfälligt kan behöva sänka kraven och få mer stöttning.

Sorg uppfyller alltså en väldigt viktig funktion. Sorg kan upplevas och uttryckas på olika sätt och det finns därför inte ”ett rätt sätt” att uttrycka sin sorg. Det som framför allt är viktigt är att man lyssnar på sin kropp och sitt sinne och ger sig själv tiden som behövs för att faktiskt bearbeta det som har hänt.

Sorg av olika anledningar

Det finns många olika händelser som kan orsaka sorg. Här är några exempel på de allra vanligaste:

 • Dödsfall. Det är vanligt att sorg uppstår när en familjemedlem, partner, vän eller ett husdjur går bort. Hur intensiv sorgen är beror framför allt på vilken betydelse relationen hade samt hur personen gick bort.
 • Separation. Vid skilsmässor och andra separationer är det vanligt att uppleva sorg. Detta gäller även icke-romantiska relationer, som exempelvis vänskapsrelationer.
 • Hälsoproblem. Vid sjukdom, missbruk och beroende, funktionsvariation, psykisk ohälsa samt andra hälsoproblem är det vanligt att sorg uppstår. Sorgen brukar framför allt orsakas av konsekvenserna av hälsoproblemen, som exempelvis isolering eller arbetslöshet.
 • Trauma. Sorg kan uppstå som en reaktion på en traumatisk upplevelse, som exempelvis övergrepp, olyckor och mobbing.
 • Barnlöshet eller missfall. Både missfall och barnlöshet kan väcka en sorgereaktion.
 • Stora livsförändringar. Betydande livsförändringar som exempelvis att få barn, förändring av arbete eller bostad och giftermål kan också resultera i en sorgereaktion.  

Våra psykologer behandlar jobbiga känslor

Läs mer om våra psykologer och hur de kan hjälpa dig att hantera jobbiga känslor.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Julia L
Vasastan
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Angelica N
Södermalm
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Andrea Ö
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Sorgens 4 faser

Hur sorgen upplevs och uttrycks varierar ofta med tiden. För de flesta brukar det vara som svårast i början och sedan börjar smärtan avta. Man brukar därför prata om att man genomgår 5 olika faser under sorgen.

1. Chockfasen

I början kan det vara svårt att både intellektuellt och känslomässigt förstå och acceptera det som har hänt. Många känner sig överväldigade av situationen och upplever overklighetskänslor. Därför kallas den första fasen ofta för ”chockfasen”.

2. Reaktionsfasen

Under denna fas har ofta den initiala chocken börjat släppa lite och då är det vanligt att en massa olika känslor och tankar uppstår. Vanliga känslor som uppstår är förtvivlan, ledsamhet, ilska och skuld.

3. Bearbetningsfasen

Under denna fas har man någonstans börjat acceptera det som hänt. Detta öppnar upp för nya sätt att se på det som har hänt och gör det därmed även möjligt att kunna bearbeta händelsen.

4. Nyorienteringsfasen

Det är först i nyorienteringsfasen som många känner att man kan gå vidare från det som hänt. Detta innebär inte att man glömmer det som hänt eller lägger det bakom sig utan att man helt enkelt gör plats för annat.

Går sorgen över?

Många som är i sorg undrar om det någonsin blir bättre. Svaret kan variera från person till person och beror ofta på flera olika faktorer. Tiden läker inte alla sår, men med tiden kan sorgen förändras. Den intensiva smärta som många upplever i början kan gradvis ersättas med mer hanterbara känslor av saknad och nostalgi. Det är viktigt att förstå att sorgens väg är individuell och att man inte ska tvinga sig att ”bli bättre” enligt någon tidsram.

Tips för att hantera sorg

 • Tillåt dig själv att minnas

Att tillåta dig själv att minnas och tänka tillbaka på det du har förlorat är en viktig del av sorgeprocessen. Trots att detta kan vara smärtsamt, särskilt i början, är det viktigt att ge sig själv utrymme för detta.

 • Ge uttryck för dina känslor

Att uttrycka sina känslor är också en stor del av sorgeprocessen. Genom att tillåta dig själv att uttrycka dina känslor blir det lättare att bearbeta det som hänt och så småningom gå vidare.

 • Skapa en balans mellan isolering och social kontakt

Under sorgeprocessen kan vissa vilja isolera sig medan andra aldrig vill vara ensamma. Det finns egentligen inget rätt eller fel här utan det som framför allt är viktigt är att försöka balansera de två så det inte blir att man isolerar sig helt och hållet eller inte kan vara ensam överhuvudtaget.  

 • Ta emot stöd

Att ta emot stöd från omgivningen kan vara väldigt hjälpsamt. Det är viktigt att komma ihåg att stöd kan innebära många olika saker, och inte enbart att exempelvis prata om det som hänt. Fundera därför på vad just du behöver och förmedla detta till andra i din omgivning som vill hjälpa till.

 • Prata om det

Att prata om dina tankar och känslor med någon annan kan också vara en viktig del av bearbetningsprocessen. Det kan vara en med en vän, familjemedlem eller en professionell terapeut, det viktiga är att det är någon du känner dig bekväm att prata med.

Hur känns det att vara i sorg?

Sorg kan upplevas och uttryckas på olika sätt, men här följer några exempel.

Känslomässiga reaktioner

 • Saknad
 • Ledsamhet
 • Ensamhet
 • Ångest
 • Skuldkänslor
 • Ilska
 • Nedstämdhet
 • Hjälplöshet
 • Avtrubbning
 • Meningslöshet

Kognitiva reaktioner

 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårigheter att fatta beslut
 • Ältande
 • Ständiga tankar om det som triggat igång sorgen

Fysiska reaktioner

 • Tappad aptit
 • Sömnsvårigheter
 • Bröstsmärtor eller tryck över bröstet
 • Magont
 • Kraftlöshet

Beteendemässiga reaktioner

 • Gråta
 • Dra sig undan socialt
 • Söka hjälp och stöd
 • Undvika sådant som påminner om förlusten

Hur stöttar jag någon som är i sorg?

Det allra viktigaste för att stötta någon som är i sorg är att försöka vara närvarande och lyssna även om det ibland kan vara svårt att veta vad man ska säga eller göra. Man kan också erbjuda praktisk hjälp. Detta kan innebära att man hjälper till med att handla, hushållssysslorna eller barnen.

Detta är något som många tycker är svårt att be om samtidigt som det kan vara väldigt hjälpsamt. Det kan också vara viktigt att förmedla hopp om att det inte alltid kommer att vara lika smärtsamt och samtidigt påminna personen om allt som livet har att erbjuda genom att föreslå att ni hittar på aktiviteter tillsammans som inte är allt för energikrävande som exempelvis att gå på promenad eller bio.

När sorgen blir för tung

Ibland blir sorgen för tung att bära och det kan vara svårt att bearbeta det som hänt och gå vidare. Detta kan leda till att man fastnar i sorgen eller utvecklar någon form psykisk ohälsa, som exempelvis depression. I båda dessa fall kan det vara en bra idé att söka professionell hjälp.

Hur kan SveaKBT hjälpa dig som vill ha hjälp att bearbeta eller hantera din sorg?

Våra psykologer på Svea KBT är experter inom psykologisk behandling och kan därför hjälpa dig att hitta sätt att hantera din sorg. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera den bästa psykologen för just dina behov och omständigheter.

Läs mer om andra känslor