Alkoholberoende – alkoholism

Författare: Hanna Hagenrud
Medicinsk granskad av: Leg. Psykolog Caroline Erkers

Vad är alkoholberoende – alkoholism?

Alkoholbereonde, alkoholism eller alkoholmissbruk innebär ett mönster av svårigheter med att kontrollera sin konsumtion av alkohol. Alkoholism brukar också komma med en svårighet med att sluta, samt att det sker en upptrappning i mängden alkohol en person konsumerar i relation till ruset det medför.

Hur mycket dricker en alkoholist?

För både män och kvinnor räknas alkoholkonsumtionen som riskfyllt om konsumtionen är mer än 10 standardglas i veckan, vilket kan översättas till 12 gram ren alkohol och motsvarar exempelvis 33 cl starköl, 12-15 cl vin eller knappt 4 cl sprit (socialstyrelsen 2023). Att konsumera alkohol är vanligt, men om det blir för mycket räknas det som ett alkoholmissbruk.

Test för alkoholism

Här kan du göra ett alkohol test online.
Vid en utredning för alkoholism genomgår patienten en kartläggning av sin alkoholkonsumtion tillsammans med lämpad hälso- och sjukvårdspersonal. I utredningen ingår olika tester för att utvärdera riskbruket (exempelvis de psykometriska testerna 5-15 eller AUDIT) samt att kartlägga det psykiska måendet och den subjektiva upplevelsen av alkoholkonsumtionen.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa dig att övervinna ett missbruk

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Varför blir man alkoholberoende?

Det finns ingen fastställd förklaring till varför en person blir alkoholist eller alkoholberoende; men genetik, sociala faktorer och miljö spelar in. Några riskfaktorer för att utveckla ett alkoholmissbruk innefattar att börja konsumera alkohol i en tidig ålder, att ha en familjehistoria av alkoholproblematik, psykisk ohälsa som depression eller ångest, att ha varit utsatt för ett trauma eller sociala faktorer som att umgås med personer som frekvent konsumerar alkohol.

Personlighetsförändringar hos alkoholister

Ett riskbruk av alkohol har länkats till en viss förändring i beteende och personlighet. På kort sikt kan detta innebära att personen får en försämrad kognitiv förmåga eller en försämrad självkontroll och skiftande emotionellt läge. En förändring i beteende kan vara att en person som brukar vara tillbakadragen istället blir mer social. Alkoholkonsumtion kan göra att en person agerar mer aggressivt och/eller risktagande. På längre sikt har man hittat en länk mellan alkoholkonsumtion och försämrad motivation, lägre självkontroll, mer aggressivt beteende och försämrad psykisk hälsa.

Förändring av utseendet hos en alkoholist

Vid ett missbruk av alkohol påverkas såväl den psykiska och fysiska hälsan. Alkohol binder vatten och tenderar att torka ut huden, vilket kan leda till att huden tappar elasticitet och blir rynkig och hängig. Hudtonen kan bli gråaktig och ansiktet kan verka uppblåst eller svullet. Alkoholkonsumtion har också länkats till uppkomsten eller att förvärra symtom på hudåkommor som eksem eller psoriasis. Alkohol är kaloririkt vilket kan leda till en viktökning. Ögonen tenderar att bli torra och röda.

Vanligt beteende vid alkoholism

 • Svårigheter med att begränsa sitt intag av alkohol
 • Minnesförlust efter alkoholkonsumtion.
 • Att andra aspekter i livet blir lidande, som jobb eller sociala relationer
 • Att fortsätta konsumera alkohol trots att det medför negativa konsekvenser
 • Förtär alkohol i situationer som medför fara som i trafiken
 • Ökad tolerans för alkohol, det vill säga att man kan förtära mer alkohol utan samma effekt som tidigare.

Hur hjälper jag en alkoholist?

Det kan vara svårt att själv inse att man behöver hjälp med sitt drickande. Du som närstående kan stötta en person som konsumerar alkohol på ett riskfyllt sätt, men det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga.

 1. Läs på och lär dig mer om alkoholberoende.
  För att på bästa sätt kunna stötta din anhöriga kan det vara bra att först läsa sig in på vad alkoholism innebär.
 2. Gå fram försiktigt.
  Att försöka formulera sig positivt och stöttande kan hjälpa. “Jag-budskap” är en samtalsteknik man kan använda sig av för att verka mindre konfrontativ. Istället för att säga att den andra personen måste sluta dricka alkohol kan man säga “Jag känner mig orolig för dig och bryr mig om din hälsa”.
 3. Berätta för personen att du finns där och att du bryr dig.
  Berätta för din anhöriga att du kommer att finnas där och stötta denne. Att få höra från en anhörig att dom är oroliga för ett beteende kan vara utmanande och väcka olika reaktioner. Att erbjuda din hjälp och stöd kan göra situationen mindre påfrestande för den anhöriga.
 4. Kom med en konkret plan.
  Att sluta dricka alkohol kan för en alkoholism upplevas som överväldigande. Att föreslå för den anhöriga var denne kan vända sig kan göra vägen lite lättare att ta sig an.
 5. Ha tålamod och inse att du inte kan göra allt.
  Var stöttande men förstå att du inte kan tvinga någon till förändring. Det är upp till personen i fråga att ta steget mot ett bättre mående, men att erbjuda hjälp kan vara ett stöttande steg på vägen (Watson, 2019).

Att vara medberoende till en alkoholist

Att vara medberoende innebär ett inlärt, emotionellt och beteendemässigt tillstånd som påverkar förmågan att ha en hälsosam relation. Att vara medberoende innebär ofta att man hjälper till att upprätthålla en destruktiv eller våldsam struktur i en relation där ett exempel är att leva tillsammans med en partner som är beroende av alkohol eller droger. Vanliga tecken på att man är medberoende är;

 • En känsla av inte klara sig på egen hand
 • Ursäktar och försvarar den beroendes beteenden
 • En känsla av ansvar för den andra personen
 • Att medföra mer till relationen än den andra parten
 • Ett starkt behov av bekräftelse
 • Att känna skuld över att sätta sig själv först
 • Ett starkt kontrollbehov
 • Rädsla för att bli övergiven
 • En svårighet med att sätta gränser.

Behandling av alkoholism

Behandlingen är individuell beroende på hur problematikens omfattning och karaktär. Vanligt är att patienten får gå i såväl individualterapi som gruppterapi. Terapin innefattar element av att begränsa alkoholkonsumtionen, att få en bättre förståelse för sin situation och att förändra sina beteenden. Medicinering är en annan vanligt förekommande behandlingsmetod. Alternativa behandlingsmetoder som yoga och meditation används också som behandling för alkoholism.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig som lider av alkoholism?

Om du har ett problematiskt förhållande till alkohol är det viktigt att du söker hjälp och stöd. Psykologerna på Svea KBT är experter inom psykologisk behandling och stöttning. Vårt mål är att våra patienter alltid ska må bättre i sin vardag. Du är välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation där vi kan ge dig rekommendation om både behandlingsmetod och bästa psykologen för just dina omständigheter. Kontakta oss idag!

Läs mer om missbruk och beroendeproblem

Referenser
Beroendecentrum Stockholm. (Hämtad 27-08-23). AUDIT och DUDIT testformulär. https://www.beroendecentrum.se/vardgivare-och-samarbetspartner/audit-och-dudit-testformular/
Drinkaware. (2022). How alcohol affects your appearance. https://www.drinkaware.co.uk/facts/health-effects-of-alcohol/appearance/how-alcohol-affects-your-appearance Folkhälsomyndigheten. (2023). Alkoholkonsumtion. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/anvandning/alkoholkonsumtion/
Mayo Clinic. (2022). Alcohol use disorder – diagnosis & treatment. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alcohol-use-disorder/diagnosis-treatment/drc-20369250
Mayo Clinic. (2022). Alcohol use disorder – symptoms & causes. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alcohol-use-disorder/symptoms-causes/syc-20369243
Mental Health America, MHA. (Hämtad 30-08-23). Co-dependency. https://www.mhanational.org/co-dependency
National Health Service, NHS. (2022). Alcohol misuse. https://www.nhs.uk/conditions/alcohol-misuse/
Pers, J. (2018). Alcohol use and personality change in middle and older adulthood: Findings from the Health and Retirement Study. National Library of Medicine. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6054906/