Shoppingberoende

Författare: Cecilia Dlimi
Medicinsk granskad av: Leg. Psykolog Caroline Erkers

Vad är shoppingberoende?

Shoppingberoende är ett beteendeberoende som kännetecknas av en överdriven och ofta svårkontrollerad längtan till att handla och göra inköp. Shopping- och köp-episoder åtföljs ofta av en kortvarig känsla av lättnad och tillfredsställelse, som dock snabbt ersätts av ånger och skuld. Shoppingberoende kan vara lika allvarligt som andra former av beroende, såsom alkoholism, drogberoende och spelberoende. Dess konsekvenser kan vara betungande, bland annat påverka ekonomin negativt, orsaka problem i relationer och till och med hindra karriärutvecklingen. Trots dessa skadliga påverkningar har shoppingberoende ännu inte fått ett officiellt erkännande som en egen diagnos.

Symtom på shoppingberoende

Några gemensamma kännetecken på shoppingberoende är följande: 

1. Överdrivet shoppingbeteende

Att handla betydligt mer än vad som är nödvändigt eller vad man har råd med.

2. Kortsiktig tillfredsställelse

Att uppleva en tillfällig känsla av lättnad och njutning omedelbart efter att ha handlat, följt av snabb ånger och skuld.

3. Ökad tolerans för “shoppingkicks”

Att behöva köpa allt dyrare eller fler saker för att uppnå samma känsla av tillfredsställelse eller ”kickar” som tidigare.

4. Svårigheter med kontroll

Att ha svårt för att kontrollera eller begränsa sina inköp och sitt handlande.

5. Irritation vid begränsning

Att bli irriterad eller orolig om att försöka begränsa eller avstå från att shoppa.

6. Planering av inköp

Att ägna mycket tid åt att vara i butiker, surfa på internet och använda sociala medier för att planera nästa inköp.

7. Dolda köp och utgifter

Att hemlighålla sina inköp och ekonomiska utgifter från andra, inklusive nära vänner och familj.

8. Misslyckade försök att sluta

Att vid flera tillfällen ha försökt att sluta eller minska sitt shoppingbeteende, men utan framgång.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa dig att övervinna ett missbruk

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Konsekvenser av ett shoppingberoende

Att ha ett shoppingberoende kan medföra flera olika negativa konsekvenser inom olika livsområden. En av de mest påtagliga konsekvenserna är ekonomiska problem till följd av att man spenderar mer pengar än man har råd med och hamnar därför ofta i skuld. Den konstanta shoppingen och de ekonomiska problemen som troligtvis följer med kan dessutom skapa relationsproblem.

De som är nära den drabbade kan exempelvis bli oroliga, arga eller frustrerade. En annan följd är att dra sig tillbaka från sociala aktiviteter för att ägna mer tid åt shopping eller för att dölja sitt beroende. Negativa konsekvenser kan även uppstå på arbetsplatsen när man ägnar tid åt att titta på produkter online istället för att fokusera på arbetsuppgifter. I samband med de negativa konsekvenser som shoppingberoende ger upphov till är det inte ovanligt att känslor av skam och skuld uppstår, vilket kan påverka den psykiska hälsan negativt.

KBT Behandling vid shoppingberoende

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den mest använda terapiformen för att behandla shoppingberoende. Terapin innefattar flera viktiga aspekter. En viktig del av behandlingen är att identifiera och utforska de negativa tankemönster som kan ligga till grund för beroendet. Det kan till exempel vara övertygelser om att shopping är det enda sättet att lindra och hantera stress och ångest.

Härvid arbetar terapeuten tillsammans med klienten för att utveckla alternativa och hälsosammare sätt att hantera känslor samt för att omstrukturera och utmana dessa tankemönster och övertygelser. Målet är att ersätta dem med mer realistiska tankar, till exempel att shopping inte är den enda vägen till lycka.

En annan central del av behandlingen är att träna impulskontroll. Det innebär att klienten lär sig tekniker för att motstå de starka impulserna att shoppa. Det kan innebära att man lär sig att skifta fokus till andra aktiviteter eller att helt enkelt vänta ut impulsen. 

Tips för dig som vill minska ditt shoppande

Här följer några tips och strategier för att motverka osunda inköp: 

 • Identifiera utlösare
  Försök att medvetandegöra vad som vanligtvis utlöser ditt shoppingbeteende. Är det till exempel känslor som stress, ångest, tristess eller något annat som föregår ditt köpbeteende?
 • Ta bort köpmöjligheter
  Minska tillgängligheten till shopping genom att till exempel avprenumerera från nyhetsbrev eller ta bort sparade betalningsuppgifter från onlinebutiker.
 • Betala kontant
  Att välja att betala med kontanter kan tydliggöra hur mycket pengar du spenderar och kan på så sätt minska risken för osunda köp.
 • Skapa en inköpslista
  Att göra en lista över vad du verkligen behöver köpa innan du går och handlar kan hjälpa dig att bli medveten om vad som inte är nödvändigt att köpa.
 • Sätt upp tydliga mål
  Du kan sätta upp olika typer av köpstopp, till exempel för specifika varor, och överväga att etablera en månatlig budget för att hjälpa dig att hålla koll på dina utgifter.
 • Sök stöd
  Prata med vänner eller familjemedlemmar och be om deras stöd. Ibland kan det vara enklare att övervinna beroendet med hjälp från andra.

Hur kan SveaKBT hjälpa dig som lider av shoppingberoende?

På Svea KBT har vi omfattande erfarenhet av att stödja personer som brottas med shoppingberoende. Vi uppmanar dig att inte tveka att ta kontakt med oss för att boka en tid. Tillsammans kan vi utforska de mest lämpliga behandlingsalternativen och hitta den psykolog som bäst kan möta dina specifika behov.

Läs mer om missbruk och beroendeproblem