Dataspelsberoende – gaming disorder

I den här artikeln kan du läsa om dataspelsberoende eller gaming disorder. Vi diskuterar vanliga symtom, orsaker samt hur det kan behandlas av en psykolog.

Vad är dataspelsberoende?

En person som är dataspelsberoende har ett överdrivet och okontrollerbart begär att spela dator-, tv- eller onlinespel, trots en medvetenhet om de negativa konsekvenser som det kan medföra. Dataspelsberoende skiljer sig från spelberoende, som avser spel om pengar, såsom casino, betting och kortspel. Ibland används termen gamingberoende som betyder samma sak som dataspelsberoende.

Att vara beroende av datorspel handlar inte bara om att spendera mycket tid framför en skärm, utan om att spelandet i sig har en negativ inverkan på andra aspekter av livet. En sådan aspekt är till exempel förhållandet till sin partner och familj, då avstånd och konflikter kan uppstå när spelandet får högst prioritet.

Det är inte heller ovanligt att vänskaper rinner ut i sanden, eller att sömnbrist eller förseningar går ut över ens prestation på jobbet eller i skolan. Spelandet sker allt som oftast även på bekostnad av andra aktiviteter, som till exempel att vara utomhus, laga mat eller ägna sig åt någon annan hobby. Detta kan bidra ytterligare till att den drabbade far illa av sitt beroende.

Vanliga symptom på dataspelsberoende

Symtomen nedan kan ge en indikation på om spelandet går ut över livet så pass mycket att det kan betraktas som en sjukdom som kräver professionell hjälp och behandling. Men det är viktigt att notera att inte alla som spelar mycket dator-, tv- eller onlinespel lider av gamingberoende.

 1. Ökad tid framför skärm: Personer med datapspelsberoende tenderar att tillbringa alltmer tid med att spela spel. De kan ha svårt att kontrollera och begränsa sin speltid, vilket leder till att de prioriterar spelandet framför andra viktiga aktiviteter och åtaganden.
 2. Minskat intresse för tidigare njutbara aktiviteter: Personer med dataspelsberoende kan förlora intresset för tidigare hobbys, sporter eller sysslor de tidigare tyckte om. Spelandet tar över deras tid och energi, vilket leder till att de inte längre engagerar sig i andra aktiviteter.
 3. Tidigare misslyckade försök att minska eller sluta spela: Personer med gamingberoende kan känna ett starkt begär att minska sitt spelande eller sluta helt, men de upplever svårigheter att uppnå detta mål. De kan göra upprepade försök att begränsa sin speltid eller sluta helt, men återfaller snabbt till sitt tidigare beteende.
 4. Försämrad prestation i skolan eller arbetet: Dataspelsberoende kan leda till bristande koncentration, minskad produktivitet och missade deadlines. Detta kan i sin tur påverka en persons förmåga att fungera optimalt i skolan eller på arbetsplatsen.
 5. Social isolering: En konsekvens av för mycket spelande kan bli att den drabbade prioriterar spelandet över sociala interaktioner och relationer, vilket leder till att denne spenderar allt mindre tid med familj och vänner.
 6. Låg sinnesstämning och irritabilitet: Om spelandet begränsas eller hindras kan personer med gamingberoende uppleva ångest, irritation eller depression. De kan bli defensiva och reagera negativt när de konfronteras med sina spelmönster.
 7. Försök till att dölja sitt spelande: Personer med dataspelsberoende kan dölja sitt gameande eller ljuga om det för att undvika konfrontation eller negativa reaktioner från andra. Många känner skam eller skuld över sitt beteende och försöker dölja det för att undvika att skämmas inför sin omgivning.
 8. Fysiska hälsoproblem: Att spendera långa perioder framför en skärm kan leda till en rad fysiska hälsoproblem. Det kan inkludera sömnstörningar, huvudvärk, muskelsmärta, ögonproblem och dålig hygien.

Lär känna våra psykologer

Våra psykologer är experter på att behandla dataspelsberoende och den problematik som uppstår i samband med gaming disorder.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Hur vanligt är dataspelsberoende

I Sverige uppger idag ungefär hälften av alla män och kvinnor att de spelar spel i någon form. För många människor är spel en underhållande och avkopplande aktivitet, men för personer med gamingberoende kan spelandet bli en besatthet som tar över deras liv. Gamingberoende är sedan 2018 klassificerat som en sjukdom av Världshälsoorganisationen, WHO, under namnet “Gaming Disorder”.

Tips för att förebygga att bli beroende av gaming

Det är betydligt lättare att undvika att bli beroende än att sluta när man väl är fast. Nedan följer handfasta tips för att hindra att ett beroende utvecklas. Om du är förälder och är orolig för att ditt barn spelar för mycket kan du sätta upp dessa som regler hemma.  

 1. Sätt en tidsgräns för hur länge spelandet får pågå och håll dig till denna tidsgräns.
 2. Förvara telefoner, datorer och annat som kan användas för gaming i ett annat rum på natten så att det inte går att spela på natten.
 3. Ägna dig åt andra aktiviteter, inklusive fysisk aktivitet, varje dag. Detta kan både hjälpa till att bryta vanan att sitta och spela och minska de negativa hälsoeffekter som kommer med att sitta still framför datorn i långa perioder. 

Barn och dataspelsberoende

Barn har inte samma förmåga till att själva reglera sina beteenden och ignorera hjärnans belöningssystem som de flesta vuxna. Därför är det extra viktigt att man som förälder håller uppsikt över sitt barns spelande och hjälper sitt barn spela på en nivå som de mår bra av. En bra utgångspunkt är att följa tipsen för att förebygga gamingberoende för att sätta upp ramar för spelandet hemma.

Vi på SveaKBT har stor erfarenhet av att jobba med barn och träffar gärna dig och ditt barn för föräldrastöd eller behandling ifall du är orolig över att ditt barn spelar på ett ohälsosamt sätt.

Behandling av dataspelsberoende

Att bli av med sitt gamingberoende kan vara väldigt svårt på egen hand, men det finns hjälp att få.

Om du eller någon du känner visar tecken på gamingberoende och har försökt sluta utan att lyckas är det bra att söka professionell hjälp. En psykolog kan hjälpa dig eller din närstående att komma fram till om det rör sig om ett beroende, samt bistå med stöd och strategier för att ta sig ur en eventuellt skadlig vana. Det finns olika behandlingsmetoder tillgängliga, inklusive kognitiv beteendeterapi, motiverande samtal, par- och familjeterapi, som kan hjälpa till att bryta det ohälsosamma spelmönstret. Vi rekommenderar att du, i samråd med en specialist, utvecklar en handlingsplan som är bäst lämpad för din unika situation.

Förutom professionell hjälp kan det vara fördelaktigt att involvera familj och nära vänner i behandlingsprocessen. De kan erbjuda stöd, förståelse och uppmuntran. Det är också eftersträvansvärt att skapa en balans mellan spelande och andra aktiviteter i livet, såsom motion, socialt umgänge och intressen utanför spelvärlden.

Genom att vara medveten om symptom och kännetecken är bättre rustad att identifiera gamingberoende hos dina nära och kära och hjälpa dem att söka lämplig vård och stöd för att återfå en hälsosam balans i livet. Kom ihåg att det är möjligt att övervinna gamingberoende och återfå kontrollen över sitt liv med rätt hjälp och stöd.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Vi på Svea KBT är legitimerade psykologer med mycket erfarenhet av psykisk ohälsa såsom dataspelsberoende. Vårt samarbete med HealthyGaming – en internationell organisation – som jobbar för att lösa Gaming Disorder som ett globalt hälsoproblem, ger oss spetskompetensen att hantera även de svåraste ärendena relaterade till dataspelsberoende. Kontakta oss för rekommendation om bästa psykolog och behandlingsmetod för dina behov.

Läs mer om missbruk och beroende:

Missbruk
Spelmissbruk
Internetberoende
Shoppingberoende