Drogmissbruk – symtom – orsaker – behandling

Författare: Hanna Hagenrud
Medicinsk granskad av: Leg. Psykolog Caroline Erkers

Vad är ett drogmissbruk?

Drogmissbruk eller drug use disorder, är en sjukdom som innefattar en oförmåga att kontrollera intaget av legala eller illegala substanser med farliga effekter. Drogmissbruk kan leda till beroende vilket kan få negativa konsekvenser för hälsan och kan påverka beteendet. Drogmissbruk kan liknas med andra somatiska sjukdomstillstånd då det friska organet påverkas negativt och kan få farliga konsekvenser om det inte behandlas. Det är inte ovanligt att vara beroende av olika substanser samtidigt, som alkoholmissbruk kombinerat med ett drogmissbruk.

Symtom på drogmissbruk

Beroende på typ av substans kan symtomen variera. Vanliga symtom på drogberoende oberoende av substans innefattar;

 • Att uppleva ett intensivt sug efter substansen, dagligen eller flera gånger varje dag
 • Att behöva ta en större koncentration eller tyngre substanser för att nå eftersträvat rus
 • Att konsekvent planera inför och säkerställa tillgång till substansen
 • Köpa mer av substansen trots att det är ekonomiskt ansträngande
 • Att engagera sig i riskfyllda beteenden under ruset eller i samband med att försöka säkerhetsställa framtida tillgång
 • Upprepade misslyckade försök med att sluta eller minska på intaget
 • Att uppleva oönskade symtom vid försök att sluta ta substansen.

Gör ett test för drogmissbruk:

Vanliga typer av drogmissbruk

Cannabismissbruk

Cannabis, också kallad Marijuana, är en drog som kommer från cannabisplantan och kan konsumeras via rökning eller genom konsumtion. Cannabis konsumeras ofta i samband med andra substanser som alkohol och ses som en ingångsdrog då det ofta är den första drogen som personer testar.

Vanliga symtom vid konsumtion av cannabispreparat;

 • Röda ögon
 • Försämrad reaktionstid
 • Ångest eller paranoia
 • Minnessvårigheter och nedsatt koncentrationsförmåga
 • Nedsatt koordination
 • Ökad hjärtrytm och blodtryck

Vid långvarig konsumtion av cannabis sjunker de mentala förmågorna, prestationen på jobbet och i skolan påverkas negativt och risken för lunginfektioner ökar (Mayo Clinic, 2022).

Centralstimulerande substanser

Centralstimulerande medel som kokain, amfetamin eller metamfetamin är substanser som används för att få en känsla av rus eller för att öka prestationen och koncentrationen.

Symtom på frekvent användande av kokain innefattar;

 • Förvirring och hallucination
 • Ångest och/eller paranoia
 • Nedsatt förmåga att fatta rationella beslut
 • Förändring i beteenden och/eller aggression
 • Ökad energinivå och rastlöshet
 • Insomni
 • Illamående, viktnedgång och förändringar i hjärtrytm.

Hallucinogena substanser

Bruk av hallucinogena substanser som LSD (Lysergsyredietylamid) kan medföra följande symtom;

 • Hallucinationer
 • Impulsivt beteende
 • Permanenta förändringar gällande perception
 • Skakningar
 • Snabbt skiftande känsloläge
 • Förhöjt blodtryck och hjärtrytm
 • Förändrad tolkning av sinnesintryck.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa dig att övervinna ett missbruk

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Läkemedelsmissbruk

Ibland börjar läkemedelsmissbruk genom receptbelagda läkemedel, men kan också komma ur ett mer traditionellt missbruk som eget konsumerande. Vanliga substanser vid läkemedelsmissbruk innefattar exempelvis olika typer av smärtstillande preparat som opiater, heroin, morfin, oxykodon och fentanyl.

Vanliga symtom vid läkemedelsmissbruk innefattar;

 • Temporär smärtlindring
 • Depression och förvirring
 • Nedsatt koordinationsförmåga
 • Dåsighet
 • Uppmärksamhets- och minnessvårigheter
 • Nedsatt förmåga för att tolka omvärlden.

Dopingmissbruk

Doping eller prestationshöjande preparat tas för att höja prestationen eller för att förändra sina fysiska attribut. Exempel på dopingklassade preparat är anabola steroider och tillväxthormoner. Vanliga symtom vid dopingmissbruk;

 • Akne
 • Tumörer i levern
 • Högt blodtryck
 • Aggressionsproblematik
 • Depressionssymtom
 • Förhöjda nivåer av LDL-kolesterol

Vid långvarigt bruk kan kvinnor uppleva mörkare röst, mer kroppsbehåring och förändrad menstruationscykel. Män kan uppleva mer bröstvävnad, infertilitet och förminskade testiklar (Mayo Clinic, 2023).

Långvariga konsekvenser av drogmissbruk

Långvarigt missbruk av drogklassade preparat påverkas kroppen såväl fysiskt som psykiskt. vanliga långvariga konsekvenser innefattar;

 • Leversjukdomar
 • Hjärt-, kärlsjukdomar
 • Nedsatt minnesförmåga
 • Nedsatt nervfunktion
 • Blodsjukdomar som HIV och Hepatit B från delade nålar
 • Depression
 • Vissa typer av cancer
 • Överdos

Riskfaktorer för missbruk

Det är individuellt varför en person blir beroende men det finns några faktorer som kan komma att påverka.

 • Historia av missbruk hos anhöriga: Troligen till svar av genetiska faktorer löper anhöriga till släktingar med en historik av beroendeproblematik högre risk för att själv utveckla ett drogmissbruk.
 • Psykisk ohälsa: Droger kan vara ett sätt att hantera känslor och ångest, och personer som lider av psykiatriska tillstånd som depression, ångest och ADHD löper högre risk för att utveckla drogmissbruk.
 • Sociala faktorer: Tidigt användande av droger och att umgås med personer som brukar illegala substanser ökar risken för att själv utveckla drogmissbruk.

När bör jag söka hjälp?

Om du upplever att din konsumtion av droger är utom kontroll och medför problem finns hjälp att söka.

 • Du känner att du inte kan sluta ta drogen trots att du vill
 • Du fortsätter trots att det medför negativa konsekvenser
 • Drogkonsumtionen medför riskfyllt beteende
 • Du upplever oönskade symtom när du försöker sluta ta drogen.

Behandling av drogmissbruk

Det finns bra individualiserad behandling för personer som lider av drogmissbruk. Behandlingen tenderar att innefatta;

 1. Avgiftning: Substansen fasas ut
 2. Terapeutiska insatser: det finns en rad terapeutiska interventioner som är hjälpsamma vid drogmissbruk. Kognitiv beteendeterapi (KBT) fokuserar på motivation till förändring och ett förändrat tankesätt
 3. Medicinsk behandling: Ibland kan det bli aktuellt med psykofarmaka som ämnar att förändra hjärnans signalsubstanser för att underlätta avgiftningen och suget efter drogen.

Hur kan Svea KBT hjälpa och stötta vid drogmissbruk?

Om du upplever att ditt bruk av droger negativt påverkar ditt liv och din livskvalitet är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Svea KBT. Hos oss finns välutbildade terapeuter som kan erbjuda individualiserad hjälp och stöttning för att behandlingen ska passa just dig.

Läs mer om missbruk och beroendeproblem