Abstinens

Författare: Sofia Fredriksson
Medicinsk granskad av: Leg. Psykolog Caroline Erkers

Vad är abstinens?

Abstinens är obehagliga och ofta starka symptom som kan inträffa vid avslut eller hastigt minskade av ett långvarigt och intensivt intag av en rusningsframkallande substans. Abstinensen är ett resultat av att hjärnan reagerar på förändringen av intaget och den kemiska obalansen som kommer med förändringen. Reaktionen på förändringen upplevs som kroppsliga och/eller psykiska symptom.

Vanliga symtom vid abstinens

Vilka symptom som uppkommer vid abstinens kan skilja sig från olika substanser och för olika personer. Styrkan och obehaget kopplat till symptomen kan också variera, beroende på hur kraftigt och långvarigt intag personen haft. En vanlig symtomutveckling är att symtomen upplevs milda till en början och blir därefter gradvis värre. Symtomen uppkommer vanligtvis snabbt inpå upphörandet av substansen men kan i vissa fall uppkomma vid ett senare skede. Typiskt är att symptomen varar i några dagar men de kan också kvarstå en längre period. Det är vanligt att uppleva följande psykiska och fysiska symptom:

Fysiska symtom

 • Tremor (skakningar)
 • Svettningar
 • Hjärtrusning
 • Högt blodtryck
 • Agitation (stark oro med rastlöshet)
 • Illamående
 • Huvudvärk
 • Hallucinationer

Psykiska symtom

 • Ångest
 • Oro
 • Depression
 • Sömnsvårigheter

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa dig att övervinna ett missbruk

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Abstinens vid alkohol

Abstinens vid alkohol karakteriseras av upphörande eller minskat intag av alkohol efter ett intensivt alkoholbruk under en längre period. Symtom kan vara handtremor (skakningar), sömnstörning, svettningar eller hög puls, illamående, ångest och rastlöshet. Till de mer allvarliga symptom hör hallucinationer, epileptiska anfall försämrad balans, delirium, uttorkning och koma. Läs mer om alkoholism.

Abstinens vid droger

Drogabstinens är en konsekvens av ett avbrutet intag av ett långvarigt och intensivt användande av en viss drog. Symtomen kan skilja sig för olika droger:

Benzoabstinens

Det är vanligt att få kraftiga abstinenssymptom vid avslutning utan nedtrappning. Typiska symtom är nervositet, obehag, ångest, hjärtklappning, darrningar, magont, kallsvettningar, overklighetskänsla. Även allvarliga symptom som delirium tremens och epileptiska anfall kan förekomma.

Opiaterabstiens

Opiater är smärtstillande medel som även har en berusande effekt. Exempel på opiater är morfin, heroin och koedin. Vid avslutad heroinanvändning är vanliga symptom: illamående, muskelvärk, diarré, svettningar, tandvärk, uttorkning och sömnsvårigheter. För morfin krävs det ofta bara ett kortvarigt användande för att utveckla abstinenssymptom. På kort sikt är det vanligt med symtom som oro, ångest, ökad smärta, sömnstörning, ökad puls, förhöjt blodtryck, rastlöshet, feber och kräkningar. Även sena symptom som depression och stresskänslighet kan förekomma.

Cannabisabstinens

Vid cannabisabstinens är det vanligt att efter ca en vecka efter upphörandet få symtom som irritabilitet, nervositet, sömnstörningar, minskad aptit, rastlöshet, nedstämdhet och kroppsliga symptom som exempelvis magsmärtor, svettningar och huvudvärk.

Abstinens vid koffein

Koffeinabstinens kan likt alkohol uppkomma efter minskat eller avbrutet långvarigt, dagligt koffeinintag. Typiska symptom är huvudvärk, påtaglig trötthet, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, influensaliknande symptom som illamående och kräkningar.

Abstinens vid nikotin

Nikotin är ett ämne som bland annat används i tobaksprodukter som cigaretter och snus. Vid nikotinabstinens är det vanligt att inom ungefär ett dygn känna tecken eller symptom på irritation, ångest, koncentrationssvårigheter, ökad aptit, rastlöshet, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Läs om att sluta röka. Läs om att sluta snusa.

Abstinens vid socker

Socker är likt andra substanser en beroendeframkallande substans och kan orsaka abstinensbesvär vid avslutat eller minskat sockerintag. Symptom på sockerabstinens är trötthet, huvudvärk, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. Läs om sockerberoende.

Postakut abstinens

Postakut abstinens innebär att abstinenssymptomen består en längre tid, vanligen i flera månader. Symptomen är ofta psykiska snarare än fysiska, exempelvis sömnsvårigheter, ångest, trötthet och humörsvängningar. De långvariga symptomen beror på att hjärnan behöver tid för att återhämta sig och återställa sin kemiska balans efter beroendet.

Försenad abstinens

I de flesta fall utvecklas abstinenssymptom inom ett dygn efter avslutad konsumtion men det är inte helt ovanligt att symptomen uppkommer vid en senare tidpunkt. En sen utveckling av abstinens kan göra att det blir svårt att hålla sig borta från den tidigare beroendeframkallande substansen. Ett enkelt sätt att minska obehaget från abstinensen är nämligen att återgå till substansen. Det är därför inte helt ovanligt med återfall.

Tips för att hantera abstinens

Obehaget från abstinensen och de positiva känslorna från det beroendeframkallande medlet kan göra att det kan kännas svårt att avsluta ett beroende. Vi tenderar nämligen att göra mer av det som ger oss positiva känslor och undvika det som ger oss negativa känslor. Många försöker därför undvika obehaget från abstinensen genom att fortsätta med beroendet. På lång sikt är det däremot bättre att härda ut abstinensen och de obehagliga symptomen. Vanligtvis är symptomen som kraftigast den första tiden efter avbrottet och avtar generellt sett inom några veckor.

Om du upplever mildare symptom kan du i regel avvakta med att söka vård. Det finns vissa saker som du kan göra på egen hand, exempelvis att ta stöd från anhöriga och påminna sig själv om varför man har minskat eller avslutat beroendet. Det kan också vara bra att undvika situationer där du blir lockad av substansen. Om du däremot upplever stora och allvarliga besvär som gör att det blir svårt att hantera din vardag, rekommenderas du att söka vård.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig med abstinensbesvär?

Lider du av abstinens som påverkar dig i vardagen? Vi på Svea KBT har god erfarenhet av att möta människor med olika typer av abstinensbesvär. Vi anpassar alltid våra behandlingar utifrån varje individs unika behov. Du är välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera en passande behandling för dig.

Läs mer om problem om missbruk och beroende