Adoptionsintyg av Leg. psykolog

Svea KBT kan hjälpa dig att utfärda ett officiellt adoptionsintyg av en Leg. psykolog på både svenska och engelska. Vi har mottagningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala samt online. Vi är medlemmar i svenska psykologförbundet och vi har ett flertal legitimerade psykologer som kan hjälpa dig med adoptionsintyg och andra former av psykologhjälp inför en adoption. Du bokar tid för detta genom att fylla i formuläret som du hittar längre ned på sidan.

Vad är ett adoptionsintyg?

Ett adoptionsintyg är ett dokument som en legitimerad psykolog sammanställer och signerar inför en adoption.

Intyget baseras på ett 45 minuter långt bedömningssamtal där de blivande föräldrarna är med. Beroende på adoptionsbyrå och givarland, varierar kraven på adoptionsintyget för att gå vidare i adoptionsprocessen.

Syftet med intyget är att komplettera information inhämtad av adoptionsbyrån, säkerställa att föräldrarna är psykiskt friska/stabila samt undersöka föräldrarnas motivation till att ta emot ett adoptivbarn.

Hur går det till?

1. Tidsbokning

För att få ett intyg behöver du först boka en tid med en av våra legitimerade psykologer. Det går bra att ta samtalet både på plats och genom videosamtal.

2. Innehållet

Berätta vad just din adoptionsbyrå kräver i ett adoptionsintyg för att intyget ska vara korrekt utformat.

3. Bedömningssamtal

Psykologen kommer under bedömningssamtalet bland annat ställa frågor kring stresstålighet, temperament, frustrationstolerans och framtida planer.

4. Sammanställning

Efter samtalet kommer psykologen att sammanställa intyget, antingen på engelska eller svenska. Intyget kommer att signeras av psykologen och stämplas med psykologförbundets stämpel.

5. Du får intyget

Därefter kommer psykologen att skicka originalkopiorna via post och mejl tillsammans med psykologens legitimationsbevis.

6. Färdigt

Efter det kan papperna skickas vidare till adoptionsbyrån.

Vad kostar det?

Totalkostnaden kan variera beroende på vad som efterfrågas. För adoptionssamtalet, bedömningssamtalet, adoptionsintyget och skickat material ligger kostnaden på 5000 kr. Behöver man däremot göra personlighetstester och få ett mer detaljerat utlåtande är kostnaden högre. Fyll i formuläret nedan eller maila oss på info@sveakbt.se för mer information om priser.

Om adoptionsbyrån har vidare frågor kan du kontakta psykologen som utfärdat intyget. Skulle behov av samtal uppstå i framtiden är du välkommen att höra av dig till oss.

Boka tid genom formuläret