Parterapi online

Hos Svea KBT kan du få parterapi online via ett videomöte. Du får tid inom 3 dagar och du kan välja din egen parterapeut eller få rekommendation om både terapeut och behandlingsmetod.

Skickliga parterapeuter
Tid inom 3 dagar
Privat relationsterapi – inga begränsningar

Varför välja parterapi online?

Parterapi online kan vara ett bra alternativ om ni har svårt att komma till en fysisk psykologmottagning eller vill ha en mer flexibel tillgång till terapi. Med ett videomöte över internet kan ni enkelt träffa er parterapeut när och var det än passar bäst. För många innefattar terapi att prata om tuffa ämnen och vissa föredrar därför att ta samtalen hemifrån, där man känner sig tryggast. Kanske har du eller din parter har svårt att hinna till en mottagning på grund av jobb eller annat i en upptagen vardag.

Bor ni i en mindre ort kan det också vara svårt att hitta en parterapeut som passar era önskemål eller behov och som finns rimligt nära hem och arbete. Med relationssamtal online kan ni få den hjälp ni önskar oavsett var ni är. Om du känner många psykologer där du bor kan du också välja terapi online för att få en psykolog som du inte känner eller riskerar att stöta på i din vardag. Terapi online kan även vara att föredra för dig om du eller din partner har en funktionsnedsättning som hindrar er från att bekvämt få hjälp ett vanligt terapirum.

Vanliga relationsproblem

Kommunikationsproblem

Kommunikationsproblem i relationer är vanliga och kan leda till missförstånd, konflikter och känslomässig distans. När par upplever att de ofta missförstår varandra, att små meningsskiljaktigheter eskalerar till stora gräl, eller när respektfull dialog ersätts med negativa kommunikationsmönster, kan det vara tecken på djupare problem. Att få hjälp av en utomstående genom parterapi kan vara avgörande för att bryta dessa mönster. En parterapeut kan erbjuda nya perspektiv, verktyg för effektiv kommunikation och hjälpa paret att återuppbygga en grund av ömsesidig förståelse och respekt.

Sexproblem

Sexuella problem i en relation kan vara känsliga och komplexa, ofta rotade i känslomässiga eller kommunikationsproblem. En parterapeut kan erbjuda ett tryggt utrymme för att utforska och adressera dessa utmaningar. Genom terapi kan par få insikter i de underliggande orsakerna till sina svårigheter, lära sig att kommunicera sina behov och önskemål tydligare, samt utveckla nya sätt att återansluta emotionellt och fysiskt vilket kan vara viktigt för att återställa intimitet och förbättra den sexuella dynamiken i relationen.

Otrohet

När en relation drabbas av otrohet kan det skapa djupt sårade känslor och en förtroendekris. Parterapi kan vara avgörande för att navigera i denna komplexa situation. En terapeut med expertis inom området kan hjälpa paret att bearbeta smärta, bygga upp förtroende och förstå de bakomliggande orsakerna till otroheten. Terapeuten kan guida och stötta paret i att utforska sina känslor, kommunikationen och relationens dynamik för att hitta en gemensam väg framåt, oavsett om målet är att reparera relationen eller att separera på ett hälsosamt sätt.

Glida isär

När par känner att de glider ifrån varandra kan det vara ett tecken på förlorad närhet och gemenskap i relationen. Parterapi kan vara en ovärderlig resurs för att ta itu med emotionell distans. En terapeut kan hjälpa till att identifiera och hantera de underliggande faktorerna som bidrar till distansen. Genom samtal och övningar kan paretet återupptäcka sin känslomässiga koppling, förbättra sin kommunikation och stärka sitt partnerskap. Parterapi erbjuder de verktyg och den struktur som behövs för att återbygga en stark och kärleksfull relation.

Konflikter

Upprepade konflikter i en relation kan signalera djupare problem och en brist på konstruktiva lösningar. Parterapi erbjuder en neutral grund där båda parter kan utforska konfliktens rötter och lära sig nya, hälsosamma sätt att hantera oenighet. En terapeut kan hjälpa till att identifiera negativa kommunikationsmönster och erbjuda strategier för att förbättra lyssnande, förståelse och empati. Genom guidning kan parterna utveckla färdigheter för att lösa konflikter på ett sätt som stärker relationen snarare än att skada den, vilket leder till en mer harmonisk relation.

Bonusfamilj

När man bildar en bonusfamilj kan det uppstå unika utmaningar som rör föräldraskap, roller och gränser. Parterapi kan vara ett viktigt stöd för att hantera dessa komplexa dynamiker. En terapeut kan erbjuda vägledning i att navigera i de känslomässiga landskapen hos alla involverade, främja effektiv kommunikation och hjälpa till att bygga starka, respektfulla relationer inom familjen. Genom att arbeta med en terapeut kan bonusfamiljer skapa en stabil grund och lär sig strategier för samarbete och konflikthantering som är nödvändiga för familjens välbefinnande och sammanhållning.

Pris för parterapi online

Detta är våra aktuella priser för att prata med en av våra parterapeuter online.

2200 kr

/ 60 minuters session

Hur fungerar det att prata med en parterapeut-online?

Steg 1 - boka

Boka ett besök

Starta med att boka in en tid som passar för dig

Steg 2 - Möta

Online-terapin startar

Träffa din onlineterapeut

Steg 3 - Övningar

Gör dina övningar

Mellan dina sessioner får du individanpassade övningar.

Få rekommendation om parterapeut eller behandlingsform

Hos Svea KBT får du alltid välja din behandlare. Vi ger dig gärna rekommendation om den psykolog eller behandlingsmetod vi tror passar bäst för just dina omständigheter. Fyll i vårt formulär så återkommer vi med våra rekommendationer baserat på dina önskemål. Vi försöker svara på alla förfrågningar inom 24 timmar på vardagar.

Föredrar du att prata med en rådgivare?

Vanliga frågor om parterapi online

Är parterapi online lika effektivt som parterapi på plats?

Parterapi över internet har visat sig vara lika effektiv som terapi på plats för relationsproblem. Forskning har visat att resultatet av terapin, vad gäller både nöjdhet med relationen och allmän psykologisk hälsa, var lika bra för terapi online och möten på psykologmottagningar. Dessutom har man sett att både relationen till terapeuten och nöjdhet med terapin varit lika bra som vid fysiska terapisamtal.

Hur fungerar parterapi online rent praktiskt?

Hos oss på Svea KBT kan du ofta få en tid för parterapi online redan nästa dag. Denna kan du boka online och själv välja vilken tid som passar dig bäst. Ni kan välja om ni vill prata med terapeuten över videosamtal eller telefon. Detta sker via en säker plattform för att värna om sekretessen. Samtalen är 60 min långa. Vad ni gör då och hur många sessioner ni har anpassas helt efter era unika behov i samråd med er terapeut.

Hur jobbar vi på Svea KBT med par och relationsproblem?

Om du är mer nyfiken på när parterapi passar och hur vi på Svea KBT jobbar med relationer kan du läsa mer om parterapi. Där kan du bland annat hitta svar på vanliga frågor och terapiformen Intergrative Behavioural Couples Therapy (IBCT), som är metoden vi arbetar med på Svea KBT.