Familjerådgivning och äktenskapsrådgivning

Om man märker att man hamnat i situation där familjen har svårt att kommunicera, lätt hamnar i bråk eller att vardagen blivit övermäktig av olika anledningar, då kan familjerådgivning vara till hjälp. I den här artikeln berättar vi mer hur familjerådgivning och äktenskapsrådgivning fungerar

Familjerådgivning är till både för de vuxna men också för att barnperspektivet skall tas vara på. I familjerådgivningen får alla i familjen plats. Har man fått svårt att förstå och lyssna på varandra i en familj kan man få hjälp av en terapeut. Terapirummet blir en plats där alla kan få stöttning och stora problem som behövs lösas kan äntligen få redas ut.

Familj kan betyda både föräldrar och mindre barn men också andra familjekonstellationer, som bonusfamiljen, skilda par, vuxna barn och deras föräldrar. Familjerådgivning kan också finnas till för andra släktingar, mostrar, farbröder, vuxna syskon med fler. Alla persoer som bor ihop och/eller har nära relationer och har hamnat i någon form av problem som man inte kan reda ut tillsammans kan ta hjälp av familjerådgivning.

För mer information om var du kan få familjerådgivning

Hitta familjerådgivning och äktenskapsrådgivning i Stockholm.

Hitta familjerådgivning och äktenskapsrådgivning i Göteborg.

Hitta familjerådgivning och äktenskapsrådgivning i Uppsala.

Hitta familjerådgivning och äktenskapsrådgivning i Malmö

Läs mer om våra psykologer

Våra kompetenta psykologer är vidareutbildade för att hantera de problem som just familjer och relationer ställs inför. Du får en tid inom 3 dagar.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Till skillnad från parterapi, som är inriktat på att gå djupt in i en specifik relation, hjälper familjerådgivning till för att alla parter i en familj ska få stöttning. Precis som i parterapi kan det handla om att få till en bra kommunikation, men målet handlar ofta mer om att familjen ska fungera än att just två parter ska få det bättre tillsammans i sin kärleksrelation. 

En väldigt viktig del i familjerådgivning är att se till barnets perspektiv och behov. Ibland kanske de vuxna har det extra svårt och då är viktigt att hitta vad barnet behöver i situationen. Hur ska tex ett barn förstå när föräldrar är uppe i skilsmässa? Eller när äldre syskonet är mitt uppe i tonårens strider? Hur ska man samarbeta kring vardagsbestyr om städningen när alla är oroliga över hur det ska gå för farmor tex? Hur kan alla i familjen känna sig sedda och trygga i vardagen?

När det är extra tufft och stressigt är det lätt att man glömmer att ta hand om varandras känslomässiga behov i familjen. Alla måste göra sitt för att vardagen ska funka, då kan det vara skönt att få komma till en psykolog och låta alla få chansen att berätta hur det känns. Familjerådgivningen är till för att alla i familjen ska få plats och att ingen glöms bort i det stressiga, sorgliga, turbulenta eller förvirrade läget som familjen har hamnat i.

Olika anledningar att söka familjerådgivning

  • Svårt att komma överens kring uppfostran av barn
  • Ett barn har börjat bete sig annorlunda och föräldrarna förstår inte varför
  • Svårigheter att komma överens kring vardagsbestyr
  • Någon i familjen har ett missbruk
  • Dödsfall eller sjukdom i den nära släkten

Det här är endast en översiktlig bild på vanliga symptom och det kan finnas många bakomliggande orsaker.

Äktenskapsrådgivning

Äktenskapsrådgivning är en hjälp för gifta par som har fastnat i relationen på olika sätt. Kanske bråkar man ständigt, är i en kris efter en otrohet eller så är en part motiverad att stanna i relationen medan den andra funderar på att gå. Ibland behövs en utomstående för att hjälpa till i kommunikationen.
Läs vår artikel om otrohet och dess orsaker.

Ofta hamnar vi i relationer i olika mönster som kan vara svårt att se för paret som är mitt i det. Psykologen kan hjälpa till med rådgivning, stöttning och vägledning framåt ur det trassliga.  Vid äktenskapsrådgivning kanske man behöver reda ut en specifik situation som man vill ha svar på, som hur man ska samarbeta i relation till barnen.

Äktenskapsrådgivning i Stockholm

Vi erbjuder äktenskapsrådgivning i Stockholm för par som behöver hjälp och hjälp och assistans i sin relation. Detta utförs av erfarna terapeuter med mångårig erfarenhet av relationsproblem. Kontakta oss för mer information.

Äktenskapsrådgivning i Göteborg

Vi erbjuder även äktenskapsrådgivning i Göteborg vid någon av våra psykologmottagningar. Kontakta oss för mer information.

Hur arbetar vi med familjerådgivning

Alla familjer går igenom svåra perioder. Det kan vara att något särskilt har hänt, som ett dödsfall i familjen, att ett barn har svårigheter i skolan, ett tonårsuppror som blir svårt att hantera eller kanske att man har svårt att komma överens om uppfostran. Det finns helt enkelt många anledningar till att en familj kan ha det extra tufft i perioder.

Vid familjerådgivning är det viktigt att först ringa in kärnan i det som är problemet. Man behöver höra från alla som är delaktiga. Psykologen kan möta de olika personerna i familjerna både separat och tillsammans för att förstå situationen ur allas synvinkel. Efter att ha samlat in information från alla i familjen kan psykologen analysera vilka problem som bidrar till att situationen blir svår.

Ibland kanske familjen behöver verktyg i vardagen, ibland är det kanske bara samtal som behövs för att alla ska förstå varandra bättre. Känslor och tankar som tidigare varit omöjliga att formulera kan bli lättare att få fram i terapirummet. Ofta formulerar man ett mål tillsammans som familj för att alla ska kunna jobba som ett team framåt. När man tillsammans kan se hur alla påverkas av det svåra blir det också ofta lättare att inte attackera varandra utan istället samarbeta.

Du är välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation om lämpliga behandlingar och rekommendationer om terapeuter