Föräldrastöd

Att vara förälder kan vara underbart. Att få ha sitt alldeles egna lilla barn, se det växa, utvecklas, lära sig nya saker och upptäcka allt som världen har att erbjuda. Det kan också vara otroligt frustrerande, utmattande och svårt.

Alla föräldrar känner känner ibland att det vore ganska skönt att inte vara förälder precis just nu. Alla föräldrar brottas också med något tema som just de tycker är svårt och utmanande.

Ibland känner man att man kör fast och ens fantasi och kreativitet för hur man ska hantera sitt barns svårare sidor sinar. Då kan det vara skönt att få träffa en barnpsykolog som har goda kunskaper om barns olika utvecklingsfaser, inlärningspsykologi och fungerande strategier för bemötande.

Vad är föräldrastöd?

Föräldrastöd är precis det som namnet antyder – stöd till föräldrar. Ett föräldrastöd syftar till att du som förälder ska få jobba med dina egna förmågor och din egen inställning för att på så sätt åstadkomma en bättre miljö hemma för dig och barnet.

Beroende på vilken frågeställning du är nyfiken på kommer du och psykologen prata om hur just du och ditt barn fungerar, var och när problemen uppstår, vilka strategier du hittills använt och vad du upplever som de största utmaningarna. Vid ett föräldrastöd kommer du eller ni som föräldrar själva, utan barnet.

Beroende på ålder tar man ibland med barnet i samtalet vid ett par tillfällen, men då för att psykologen ska guida er som föräldrar i hur man exempelvis kan föra ett problemlösarsamtal där ni tillsammans med barnet kommer på en plan för hur ni ska komma tillrätta med ett specifikt problem.

När behövs föräldrastöd?

Föräldrastöd kan vara hjälpsamt vid flera olika problemställningar, här följer ett par exempel:

Föräldrastöd online

Det går utmärkt att söka föräldrastöd online. Vi träffas då som vid ett vanlig samtal fast via videolänk. Boka ett videosamtal i onlinebokningen med den psykolog du vill träffa, du kommer sedan få en länk till din mail en stund före samtalet där du loggar in med hjälp av mobilt bankID.

Medicinsk granskare Legitimerad psykolog Malin Blide

Hur kan Svea KBT hjälpa dig med föräldrastöd?

Vi erbjuder föräldrastöd på alla våra mottagningar. Läs mer under varje länk:

Föräldrastöd Stockholm
Föräldrastöd Göteborg
Föräldrastöd Malmö
Föräldrastöd Uppsala