Träffa en Barnpsykolog

Om du söker efter en privat barnpsykolog kan Svea KBT erbjuda duktiga och erfarna barnpsykologer/ barnpsykoterapeuter för behandling av barn och ungdomar upp till 18 år samt stöd till föräldrar och familjemedlemmar.

Svea KBT driver några av Sveriges främsta privata mottagningar och vi kan erbjuda tid för behandling och terapi snabbare än statliga, regionala eller kommunala vårdgivare. Våra erfarna terapeuter har dessutom möjlighet att erbjuda större flexibilitet när det gäller vilka typer av ärenden som kan behandlas.

För mer information om var du kan träffa en barnpsykolog

Barnpsykologer i Stockholm
Barnpsykologer i Göteborg
Barnpsykologer i Malmö
Barnpsykologer i Uppsala

Boka tid hos en barnpsykolog

Våra kompetenta psykologer är vidareutbildade för att hantera de problem som just barn och ungdomar ställs inför. Du får en tid inom 3 dagar.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vad är en barnpsykolog?

En barnpsykolog är en legitimerad psykolog som har speciell kompetens inom psykisk ohälsa hos barn och undomar. Barnpsykologen ger terapi och behandling till barn och ungdomar under krisperioder när de behöver hjälp. 

En barnpsykolog behandlar olika typer av ångest, rädsla,  oro, sömnsvårigheter, sociala svårigheter och hantering av känslor och tankar. Även föräldrar och anhöriga kan stöttas i olika utmaningar som uppstår inom föräldraskapet och uppfostran, detta kallas för föräldrastöd.

När det inte räcker att vara förälder

Det är normalt att barn och ungdomar har perioder i livet när de mår sämre. Men ibland kan problemen vara så svåra eller långvariga att du som förälder helt enkelt inte har kapaciteten att bryta barnets ohälsa. Att vara förälder eller närstående till ett barn eller ungdom som mår dåligt kan vara en tuff situation. Det är också svårt att veta vad du ska göra och hur du kan hjälpa ditt barn. 

Att du som förälder finns där, lyssnar och bekräftar är tyvärr inte alltid tillräckligt. Ibland behövs professionell hjälp och då kan det vara dags att ta hjälp av en barnpsykolog.
Läs om hur vi hjälpte Livia och hennes mamma.

12 Vanliga tecken på att ditt barn mår dåligt

Hur vet jag om mitt barn mår dåligt? 

Barn kan uttrycka att de mår dåligt på olika sätt. En del barn kan vara duktiga på att dölja hur de faktiskt tänker och känner. Andra kan uppleva ökad trötthet, oro, koncentrations- och sömnproblem, irritation eller ilska.

Det händer även att barn kan visa detta genom fysiska symptom som exempelvis huvudvärk, magsmärtor och förändrad aptit. Ibland kan ett barn som mår dåligt även börja isolera sig genom att sluta umgås med sina kompisar, avstå från tidigare intressen eller stanna hemma från skolan. Läs mer om hemmasittare.

1. Ökad trötthet

2. Oro

3. Svårighet med koncentrationen

4. Sömnproblem

5. Irritation och ilska

6. Huvudvärk

7. Magsmärtor

8. Visar tecken på ätstörning

9. Isolerar sig från andra

10. Slutar umgås med kompisar

11. Avstår från tidigare intressen

12. Stannar hemma från skolan

Det här är endast en översiktlig bild på vanliga symptom och det kan finnas många bakomliggande orsaker.

När bör jag kontakta hjälp

Om du märker en tydlig förändring i ditt barns beteende eller hur de mår, samtidigt som det klart och tydligt har en negativ inverkan på deras liv.

Om du upplever att din egen förmåga att kommunicera  och stötta ditt eget barn är otillräcklig för att hjälpa dem, då kan det vara dags att kontakta oss och låta våra experter hjälpa ditt barn hitta rätt verktyg att hantera sina problem.

Få rekommendation om bästa barnpsykolog för din familj

Fyll i vårt formulär för att få rekommendation om vilken barnpsykolog som passar bäst för just din familj. Vi försöker svara på alla förfrågningar inom 24 timmar.

Hur arbetar en barnpsykolog/ barnpsykoterapeut?

Barns känslomässiga och mentala problem behandlas ofta annorlunda jämfört med hur vuxna behandlas. Barnpsykologer arbetar mycket med att bygga upp ett förtroende hos den unga personen så att samtalen kan vara mer uppriktiga. Även föräldrar och anhöriga kan vara involverade i processen.

Behandlingen kan se olika ut beroende på situationen. Ibland kan behandlingen riktas direkt mot det barn som mår dåligt, men kan även riktas gentemot vuxna som behöver föräldrastöd eller hjälp med sitt föräldraskap. 

En barnpsykolog använder sig i grunden av evidensbaserade behandlingsmetoder, främst kognitiv beteendeterapi (KBT).

Men arbetssättet anpassas självklart efter patientens individuella problem och beroende på hur situationen ser ut. En väldigt viktig förutsättning för behandlingen är att barnet känner förtroende för den som behandlar. 

Barnet eller ungdomen får tillsammans med terapeuten utforska jobbiga och utmanande tankar. Man får utforska känslor och situationer. Därefter försöker man utveckla färdigheter och verktyg som kan hjälpa att hantera problemen.

Det kan handla om att träna på nya tankemönster eller att utveckla annorlunda handlingar i olika situationer. 

En viktig del är också att träffa barnets föräldrar innan ett möte. Dels för att föräldrarna ska kunna få en bild av vad behandlingen innebär, och dels för att den behandlande psykologen får tillgång till viktig information inför mötet med barnet. 

Socionom – kurator – BUP

Barn som mår dåligt kan ofta möta olika yrkesgrupper beroende på verksamhet, exempelvis socionomer och kuratorer i skolan. Det som skiljer en legitimerad psykolog från de här yrkesgrupperna är att psykologen är specialiserad på olika typer av psykisk ohälsa och psykologiska behandlingsmetoder. 

Det är dock viktigt att påpeka att vi som privata vårdgivare till skillnad från exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), endast bedriver behandling som är frivillig från patientens sida. Därför är det avgörande att behandling hos oss som privata aktörer sker med barnets samtycket. 

Då Svea kBT är en privat psykologmottagning kan verksamheten i många fall tillhandahålla vård snabbare än statliga, regionala eller kommunala vårdgivare. Det krävs inga remisser från vårdcentraler eller andra instanser för att träffa oss. Dessutom har verksamheten möjlighet till större flexibilitet när det gäller vilka typer av ärenden som kan behandlas. 

Vi erbjuder en personligt anpassad behandling och ditt barn är välkommen att gå hos vår barnpsykolog så länge den önskar. Tillsammans med psykologen kan ni lägga upp en behandlingsplan där barnet är välkommen så ofta eller sällan som det behövs och få hjälp och stöttning så länge behovet finns.

Vanliga frågor

Vad kostar det att besöka en barnpsykolog

Vilka åldrar behandlar ni?

I princip behandlar vi alla barn och ungdomar upp till 18 års ålder.

Kan man träffa en barnpsykolog online?

Ja

Kan vi få akut hjälp?

I mån av ledig tid kan vi erbjuda en första responstid inom 24 timmar, och vi har en ambition om att kunna erbjuda en besökstid inom högst tre dagar. Det är dock viktigt att påpeka att vi inte bedriver psykiatrisk vård, exempelvis när det är fråga om akut självskadebeteende, påtaglig suicidrisk eller missbruk. Vid sådana fall hänvisar vi till BUP – barn och ungdomspsykiatrin för ytterligare hjälp. All vår behandling är frivillig och sker med barnets samtycke.

Hur bokar jag en tid?

Hur lång tid är behandlingen?

Behandlingens längd varierar självklart från fall till fall, men ett vanligt spann är mellan 5-15 besök, beroende på vilken typ av besvär barnet upplever

Vad är en privat barnpsykolog?

En privat barnpsykolog är en legitimerad psykolog som bedriver vård riktad mot barn och anhöriga, som arbetar inom en privat verksamhet, snarare än hos en kommunal, regional eller statlig arbetsgivare. Detta gör att verksamheten på många sätt kan vara mer flexibel och tillgänglig, då den inte åläggs de standardiserade procedurer och vårdprocesser som ofta förekommer hos statligt finansierade vårdgivare. 

Du är välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation om lämpliga behandlingar och rekommendationer om barnpsykologer