Narcissistisk personlighetsstörning

En narcissist har ett mönster av storhetsföreställningar om sig själv, ett överdrivet behov av beundran och brist på empati. Psykologen Julia berättar mer om Narcissistisk personlighetsstörning. Du får veta mer om hur en narcissist agerar och tänker, vanliga symtom och diagnos, behandling och hur du själv kan agera om du misstänker att någon i din närhet lider av narcissism.

Psykolog Julia Lidman

Författare

Psykolog Julia Lidman

Julia Lidman är Psykolog hos Svea KBT med examen från Umeå Universitet med inriktning mot KBT, DBT och PDT. Hon har erfarenhet från primärvården, psykiatrin och psykosvården och har arbetat med depression, ångest, stress och sömnproblem samt tyngre problematik.

Vad är en narcissist?

En person med narcissistisk personlighetsstörning har en överdrivet god självbild och självöverskattning. Personen uppfattar sig ofta som storartad, extra viktig och framgångsrik. En viss grad av narcissism behövs hos alla människor för att man ska kunna älska sig själv och tro på sitt egenvärde. Men hos en person med narcissistisk personlighetsstörning skapar narcissismen problem i vardagen och i relationer. Narcissister uppfattas inte sällan som odrägliga och uppblåsta av omgivningen.

Vanliga symtom hos en narcissist

Vanliga symtom på narcissistisk personlighetsstörning är:

 • En narcissist har en orealistisk självbild och en starkt överdriven tilltro till sin egen förmåga.
 • En narcissist har höga tankar om sig själv.
 • En narcissist anser ofta att andra människor är medelmåttor.
 • En narcissist drivs av att få beundran av andra och vill upphöja sig själv i alla situationer.
 • En narcissist har svårt att ta kritik och att bli konfronterad.
 • Narcissister Blir ofta isolerade och nedstämda då ingen person i omgivningen kan bekräfta de höga tankarna de har om sig själva.

Diagnoskriterier för narcissism

I diagnosmanualen ICD-11 tillhör narcissistisk personlighetssyndrom den övergripande diagnosen ”personlighetsstörning”. Enligt DSM-5 är vanliga narcissistiska personlighetsdrag:

 • Ett grandiost själv, en överdriven känsla av sin egen storhet
 • Fantasier om makt och framgång
 • En vilja att bli beundrade
 • Uppfattar sig ha rätt till särbehandling
 • Är arroganta och saknar empati

Lär känna våra psykologer

Våra kompetenta psykologer är experter inom terapi och behandling.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Varför utvecklar man narcissistisk personlighetsstörning?

Idag finns inga vetenskapliga belägg av orsaken till att vissa människor utvecklar narcissistiska personlighetsdrag. Det enda man kan säga är att det som påverkar mest är en blandning av upplevelser, gener och miljö. Däremot finns det olika teorier varav en av dom anser att det grundar sig i en obefintlig självkänsla. Därav utvecklas den grandiosa självbilden, för att skydda sig från känslan av värdelöshet.

Tester och utredning för narcissism

Det finns olika test som ibland används i en bedömning av narcissism, exempelvis Narcissistic Personality Inventory. Det är dock viktigt att veta att det alltid förekommer felmarginaler i samband med självskattningar. Därför ställs diagnosen narcissistisk personlighetsstörning även utifrån informationsinsamlande via intervjuer och observationer. Eftersom annan problematik såsom borderline och depression också kan förekomma så kan ibland flera diagnoser vara aktuella.

Hur behandlas narcissism?

Det finns idag ingen specifik behandling för narcissistisk personlighetsstörning. Det är sällan själva narcissismen behandlas i terapi, utan personen söker ofta för konsekvenserna av sin narcissism. Ofta söker personen hjälp för något annat, såsom depression. Men i terapi kan man jobba med verktyg och metoder för att kunna hantera sin vardag på ett bättre sätt, det kan till exempel handla om att lära sig nya tillvägagångssätt i kommunikation.

Vanliga beteenden hos narcissister

Det kan vara viktigt att känna igen vanliga beteenden hos narcissister. Ett vanligt kännetecken är att det ofta tar mycket energi att vara runt narcissister då mycket fokus riktas mot dem själva och de är sällan inkännande gentemot andra. Ett annat vanligt narcissistiskt drag är att de ofta har svårt att lyssna på andra eftersom det kräver att fokuset skiftas från dem, det kan därför vara svårt att skapa en nära kontakt med en narcissist. Om en narcissist blir ifrågasatt kan personen snabbt bli defensiv och kränkt. Därför är det vanligt att andra måste be om förlåtelse då narcissisten ofta tar kritik som påhopp.

Trots att personer med narcissism har övergripande, gemensamma mönster i beteenden så är det väldigt individuellt hur en narcissist fungerar. En del narcissister har både nära vänner, partner och lever inte ett liv som skulle få andra att reagera.

Vad händer med en narcissist när man avslutar kontakten?

Konsekvenserna av ett uppbrott med en narcissist är individuellt och situationsberoende. Det är ofta svårt för en person med narcissism att ta emot kritik för sina handlingar. Därav kan det lätt bli argumentation om man försöker vara ärlig till varför man bryter kontakten, det är ofta så att narcissisten aldrig själv kommer förstå varför kontakten bröts. Som med alla människor är det viktigt att uppmärksamma om personen har en historia av att vara våldsam eller sitter på kontroll över exempelvis ekonomi.

Lever man i en partnerrelation med en narcissist och det behövs en riskbedömning kan man få stöttning och hjälp av exempelvis kvinno- eller mansjourer.  Det viktigaste är att man inte lämnar det öppet för tolkning och tänker på sin egen säkerhet.

Läs mer om personlighetsstörningar:

Psykopat
Sociopat
Om personlighetsstörningar
Antisocial personlighetsstörning
Histrionisk personlighetsstörning
Machiavellism

Hur kan Svea KBT hjälpa?

Behöver du eller någon närstående till dig stöttning i sin vardag så är du välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera bästa psykolog och behandlingsmetoder för just dina behov och omständigheter.