Antisocial personlighetsstörning

Antisocial personlighetsstörning, i vardagligt tal psykopati, är en allvarlig psykiatrisk diagnos som kännetecknas av en brist på empati och medkänsla för andra människor, impulsivitet och ett mönster av antisocialt beteende. I denna artikel berättar psykologen Julia mer om symptomen, orsakerna och behandlingsalternativen för antisocial personlighetsstörning.

Psykolog Julia Lidman

Författare

Psykolog Julia Lidman

Julia Lidman är Psykolog hos Svea KBT med examen från Umeå Universitet med inriktning mot KBT, DBT och PDT. Hon har erfarenhet från primärvården, psykiatrin och psykosvården och har arbetat med depression, ångest, stress och sömnproblem samt tyngre problematik.

Vad är antisocial personlighetsstörning??

Antisocial personlighetsstörning är en psykiatrisk diagnos som beskriver en person som beter sig empatilöst gentemot andra och sin omgivning. De framstår ofta som kalla och hänsynslösa av sin omgivning. De är svårförutsägbara då de är impulsiva och lätt kan ta till våld.

Symtom och diagnos för antisocial personlighetsstörning

Antisociala drag betyder att en person har nära till aggression och våld eller att utnyttja andra människor. Personer med antisocial personlighetsstörning visar också sällan tecken på skuld eller ånger för sina handlingar. Personlighetssyndrom antisocial form innebär brist på respekt för andra människors rättigheter och för sociala normer, som att bryta mot lagen, ljuga och luras.

Den som är antisocial är ofta impulsiv, irritabel, eller aggressiv. De kan agera vårdslöst och ha bristande respekt för egen eller andras säkerhet. Eftersom de kan uppfatta sig själva som överlägsna förekommer det ofta utnyttjande av andra. Personer med antisocial personlighetsstörning har också svårt att ta ansvar för sina egna handlingar.

De antisociala dragen och beteenden ska ha funnits sedan barndomen, innan 15 års ålder. Dessa ska också inte vara på grund av annan diagnos som bättre förklarar tillståendet som tex missbruk eller beroende av olika substanser.

Lär känna våra psykologer

Våra kompetenta psykologer är experter inom terapi och behandling.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Varför utvecklar man antisocial personlighetsstörning?

Orsaken till att människor utvecklar antisocial personlighetsstörning är inte helt känt. Men forskningen visar att gener och ärftlighet spelar stor roll i emotionell reglering och impulskontroll. Utvecklingen av antisocial personlighetsstörning påverkas också av miljön. Trauman och övergrepp eller en miljö som förstärker själviskhet och aggression kan förstärka antisociala drag.

Sociopat eller psykopat?

Inom psykiatrin används benämningen ”antisocial personlighetsstörning” men orden ”psykopat” och ”sociopat” används i omväxlande i vardagligt tal för att beskriva personer med bristande hänsyn till normer och moralitet. Beroende på vart du vänder dig används benämningarna olika. Psykopatibegreppet används oftare inom kriminalpsykologin. Kriterierna skiljer sig i hur de olika begreppen betonar kriminalitet och asocialt beteende.

Antisocial vs narcissism

Skillnaden mellan antisocial personlighetsstörning och narcissism är att narcissister har en överdriven tilltro till sin egen förmåga och drivs av att få beundran av andra. Personer med narcissistiska drag har ofta mindre impulsiva drag, mindre kriminella beteenden samt uppvisar inte lika mycket aggression.  I vissa fall förekommer narcissism i samband med bristande empatiförmåga vilket är ett gemensamt drag med antisocial personlighetsstörning. 

Tester och utredning

Det finns tester som används för att utreda antisocial personlighetsstörning. Dessa är ofta självskattningar kring empati, normbrytande beteenden och synen på andra människor. En utredning inom vården använder sig av både självskattningstester och strukturerade intervjuer.

Behandling av antisocial personlighetsstörning

En terapeutisk eller medicinsk behandling för antisocial personlighetsstörning är ofta inriktat på konsekvenserna av beteendena, så som missbruk eller beroende. Hjälpsökande beteenden är inte vanligt förekommande i samband med antisocial personlighetsstörning.

Eftersom personen har svårt för att känna skuld, skam eller ånger så är det sällan hen själv söker hjälp för personlighetsstörningen. De är ofta ovilliga att genomgå terapi eftersom det inte finns något för dom att vinna på det. Idag finns ingen behandlingsform specifikt utformad för enbart antisocial personlighetsstörning.

Hur vet man om man stöter på en person med antisocial personlighetsstörning

Ens egna känslor om att någonting inte riktigt stämmer kan vara ett bra varningstecken om man kommer i kontakt med en person med antisocial personlighetsstörning. Det kan dock vara svårt att veta eftersom kan uppfattas som charmiga och trevliga första gångerna man träffar dom. De kan också utifrån sett ha liv som inte får en att reagera, de kan ha partner, familj och vara ambitiösa på jobbet.

Det är ofta när extremt positiva ord, löften och charm blandas med hot, skuldbeläggande och avvisande som det kan bli tydligare för omgivningen. Personer med antisocial personlighetsstörning vill ofta dominera situationen och har inga problem med att ljuga, men de har däremot svårt med att bete sig konsekvent.

Att inte märka varningstecken på direkten är inte konstigt eftersom personer med antisocial personlighetsstörning ofta är duktiga på att få andra att bortse från dessa. Över tid är det vanligt att man uppmärksammar fler och fler antisociala beteenden. Men att lita på sina egna känslor och vara medveten om beteendena kan skydda en från att komma dessa personer för nära.

Hur bemöter man en person med antisocial personlighetsstörning

Hur man bör bemöta en person med antisocial personlighetsstörning är beroende på situationen. Har man en person i sin närhet som uppvisa antisociala beteenden så är det bästa för en själv att avbryta kontakten och hålla personen på avstånd. Men det är också viktigt att komma ihåg att personen kan bete sig våldsamt.

Är man i en relation med personen kan det vara bra att söka stöd och hjälp från andra för att kunna avbryta kontakten. Är det en nära anhörig så kan man vara noggrann med att alltid uppmuntra ansvarstagande och mer empatiska beteenden.

Läs mer om personlighetsstörningar:

Sociopat
Psykopat
Om personlighetsstörningar
Narcissism
Histrionisk personlighetsstörning
Machiavellism

Hur kan Svea KBT hjälpa?

Befinner du dig i en destruktiv relation och behöver stöd eller hjälp? Du är välkommen att kontakta oss där vi kan berätta hur vi kan stötta just dig i din situation.