Histrionisk personlighetsstörning

Histrionisk personlighetsstörning är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av ett dramatiskt, sexuellt utmanande beteende och en ständig strävan efter uppmärksamhet. I denna artikel berättar psykologen Julia om symptomen, orsakerna och behandlingsalternativen för denna störning, som påverkar en persons relationer och allmänna livskvalitet.

Psykolog Julia Lidman

Författare

Psykolog Julia Lidman

Julia Lidman är Psykolog hos Svea KBT med examen från Umeå Universitet med inriktning mot KBT, DBT och PDT. Hon har erfarenhet från primärvården, psykiatrin och psykosvården och har arbetat med depression, ångest, stress och sömnproblem samt tyngre problematik.

Vad är histrionisk personlighetsstörning?

En person med histrionisk personlighetsstörning klär sig ofta sexuellt utmanande och är överdrivet upptagen av sin egen fysiska attraktionskraft. Känslomässiga reaktioner är ofta överdrivna, snabbt skiftande och kan uppfattas som ytliga och teatraliska.

Det kan exempelvis vara så att personen snyftar okontrollerbart vid situationer som gemene man inte skulle uppfatta som sorgliga, eller att personen omfamnar bekanta med överdriven entusiasm. Beteendena kan skapa problem socialt eftersom personen ofta har svårt att ha djupa relationer.

Uppskattningsvis lider 5–10% av befolkningen av personlighetsstörningar. Prevalensen av specifikt histrionisk personlighetsstörning är inte helt känd och siffror varierar mellan 1–3%. Det är också så att kvinnor oftare diagnostiseras än män. Orsaken till detta kan bero på samhällsnormer av vad som är accepterat beteende för de olika könen eller på att kvinnor oftare söker hjälp.

Symtom och diagnos för histrionisk personlighetsstörning

Histrionisk personlighetsstörning är en diagnos som förekommer i DSM-5 samt ICD-10. I ICD-11 faller den in under den bredare diagnosen personlighetsstörning.

Specifika symtom:

  • Söka ständig uppmuntran, gillande och beröm
  • Klä sig förföriskt eller ha en upptagenhet av sin attraktionskraft
  • Känna sig illa till mods om man inte är i centrum
  • Överdrivna, snabbt skiftande känslouttryck

Dessa symtom och beteendemönster ska kunna ha observerats sedan en tid tillbaka och leda till problem för personen i sociala eller yrkesmässiga situationer eller skapa ett personligt lidande. Problemen får inte vara en konsekvens av annan psykisk eller fysisk ohälsa eller vara till följd av mediciner eller droger.

Lär känna våra psykologer

Våra kompetenta psykologer är experter inom terapi och behandling.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Julia L
Vasastan
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Angelica N
Södermalm
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Andrea Ö
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Skillnaden mellan histrionisk personlighetsstörning och borderline

Den största skillnaden är den bakomliggande motivationen till beteendena. En person med histrionisk personlighetsstörning är primärt motiverad av en önskan att få uppmärksamhet, medan en person med borderline ofta är motiverad av rädsla för att bli övergiven eller lämnad.

Båda diagnoserna beskriver personer som ofta uppfattas som känslomässiga och impulsiva. Båda diagnoserna beskriver också en person med stort behov av bekräftelse.

Borderline, eller emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS) förekommer också oftare med självskadebeteenden. Vilket bland annat beror på att intensiteten i känslorna skiljer sig åt mellan de olika diagnoserna. Läs mer om borderline.

Vad orsakar histrionisk personlighetsstörning?

Den faktiska orsaken till att människor utvecklar histrionisk personlighetsstörning är inte helt fastställd. Forskningen tyder på att flera faktorer spelar in, både erfarenheter, miljö och gener. En hypotes är att trauman och övergrepp kan leda till att en person utvecklar histrionisk personlighetsstörning. En annan hypotes är att riskerna ökar om personen växer upp i en miljö som förespråkar dramatiska eller opassande sexuella beteenden.

Tester och utredning

Det finns självskattningstester som används för att utreda histrionisk personlighetsstörning. Utreds diagnosen inom en vårdinstans används både dessa självskattningstester och strukturerade intervjuer. Syftet är att undersöka om kriterierna för diagnosen är uppfyllda.

Behandlingsmetoder

Det finns väldigt lite forskning på just histrionisk personlighetsstörning. Men terapi kan vara gynnsamt i syfte att minska emotionell stress, öka självkänsla och utveckla verktyg för att kunna hantera jobbiga situationer. Personlighetsstörningen kan förekomma med annan psykisk ohälsa såsom ångest eller depression, vilka då också kan behandlas med terapi och/eller medicinskt.

Hur bemöter man en person med histrionisk personlighetsstörning

Om det upplevs energikrävande att ha kontakt med en person med histrionisk personlighetsstörning kan det kan hjälpa om man försöker hålla ett neutralt men empatiskt förhållningssätt. Uppmärksamhetssökandet bli ofta tydligt tidigt i kontakten och det är inte ovanligt att personen uppträder charmerande eller förföriskt. För att skapa förståelse kan det hjälpa att påminna sig om att det ofta ligger en osäkerhet bakom de bekräftelsesökande beteendena.

Läs mer om personlighetsstörningar:

Om personlighetsstörningar
Narcissism
Antisocial personlighetsstörning
Sociopater
Psykopater

Hur kan Svea KBT hjälpa?

Befinner du dig i en destruktiv relation och behöver stöd eller hjälp? Du är välkommen att kontakta oss där vi kan berätta hur vi kan stötta just dig i din situation.