7 vanliga konflikter mellan vuxna barn och föräldrar

I den här artikeln diskuterar psykologen Liselotte vanliga konflikter som uppstår mellan föräldrar och vuxna barn. Du får även tips på olika strategier för konflikthantering.

Författare

Psykolog Liselotte Starck

Liselotte Starck är psykolog med examen från Karolinska Institutet. Hon har erfarenhet av KBT-behandling för flera av de vanligaste problemen som social fobi, panikattacker, tvång, depression och har även jobbat med tonåringar och deras familjer.

Det är vanligt med konflikter mellan vuxna barn och föräldrar. Att orientera sig i den nya typ av relation som uppstår när ett barn blivit vuxet är inte alltid lätt. Som förälder har man inte alltid samma prioriteringar som ett vuxet barn kring vad som är viktigast i livet.

Det är lätt hänt att som förälder fastna i gamla vanor där man som vuxen har större erfarenhet av livet och då anser sig veta vilken väg i livet som är bättre för barnet, samtidigt som man behöver släppa på den ansvarsbörda som har funnits under hela uppväxten.

Men det kan också finnas andra mer djupa och underliggande problem som kan orsaka konflikter. Här är en lista med 7 vanliga konflikter samt tips på vad du själv kan göra för att mildra motsättningarna.
Läs mer om att träffa en parterapeut i stockholm.
Läs mer om att träffa en parterapeut i Göteborg.

Läs mer om våra parterapeuter

Våra psykologer är empatiska och erfarna när det gäller relationer och familjeproblem. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa din familj.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

7 vanliga konflikter

Här är en lista med 7 vanliga konflikter samt tips på vad du själv kan göra för att mildra motsättningarna.

1. Vuxna barnet har svårt att bli självständig

Ibland hamnar förälder och vuxna barn i konflikt därför att barnet kanske inte fått rätt på tillvaron. Kanske är det svårt att få jobb? Kanske har det vuxna barnet problem att våga testa saker? Kanske är det vuxna barnet ovilligt att bege sig ut från föräldrahemmet och bli vuxet? Vad kan man göra då?

Här är det bra att vara konkret och praktisk. Sätt tex upp familjemöten där ni som förälder/föräldrar förklarar situationen. Nu är det vuxna krav som börjar ställas på den unga personen och det måste bli tydligt. Om ditt vuxna barn ännu inte flyttat hemifrån behöver ansvarsbördan tydliggöras. Det kan gälla saker som att betala hyra, hjälpa till hemma och behandla andra med den respekt man själv vill ha.

2. Svårt att leva upp till krav

Om ungdomen har svårt att leva upp till krav: försök reda ut varför. Finns det rädslor kring vuxenlivet? Är kraven för höga på att skaffa det rätta jobbet på en gång? Har de börjat plugga fel ämne eller är osäkra på vad de vill? Har de hamnat i någon typ av beroende? Jämför sig ungdomen med andra och är rädd för att misslyckas?

Om det känns svårt att nå ditt vuxna barn fundera kring ifall det finns andra vuxna i släkten eller från annat håll som kan fungera som mentorer till ditt barn. I en tid där kraven för att bli vuxen inte är helt lätta att förstå alla gånger är det bra med tydlighet. Vad förväntar du dig av ditt vuxna barn och vad förväntar sig ungdomen av livet?

Inte sällan har unga personer väldigt höga krav på sig själva och tillvaron. Förklara att det ofta tar tid att nå sina mål. Kom ihåg att tillvaron idag ser annorlunda ut än när du var ung. Saker förändras och de utmaningar ungdomar står inför idag är inte likadana som de du själv mötte.

3. Problem från barndomen

Ett vanligt scenario som uppstår mellan vuxna barn och deras föräldrar är när det funnits svårigheter i barndomen för barnet. Mycket skuld kan finnas hos föräldrarna och man kanske inte riktigt står ut med att det blev som det blev och vill att barnet skall låtsas som att det inte hänt eller inte ska känna sig ledsen över saker som du gjort.

Det hör till att en ung vuxen tar avstånd till sina föräldrar under en period. Inte sällan kan de komma tillbaka när barndomens sår börjat blekna för att livet som vuxen bidrar med sina egna stormar. Om du som förälder har svårt att släppa taget och acceptera att det blev som det blev kan det vara en bra ide att ha tålamod och bearbeta det i terapi under en tid. Det blir ofta lättare att mötas igen när båda parter fått läka såren.

4. Missbruk och psykisk ohälsa

Ännu en sak som kan ske är när ett vuxet barn hamnar i missbruk eller annan psykisk ohälsa. Dessa vuxna barn har inte sällan haft det trassligt tidigare i livet och föräldrarna kan känna både mycket oro och ha starka skuldkänslor.

Om ditt barn inte har tagit hjälp av beroende- eller psykvården så kan du erbjuda dig att ta kontakten ifall barnet självt inte klarar detta. Försök sen att ta hjälp av anhörigstöd. Det är lätt hänt att man hamnar i destruktiva mönster när man vill väl men saker inte förbättras. Det är tungt och svårt att stå nära någon som mår dåligt men man behöver inte kämpa ensam.

5. Vuxna barn som inte vill träffa sina föräldrar

En av de mest smärtsamma saker som kan ske i en familj är när familjemedlemmar inte längre vill ha en relation överhuvudtaget. Detta kan vara svårt för andra i familjen att ta in och förstå. När ett vuxet barn inte vill ha kontakt med sin förälder kan det ofta vara svårt att acceptera för föräldern.

När man är vuxen står det en fritt att välja vem man vill spendera sin tid med och ibland så väljer barn bort sina föräldrar. Ofta beror det på svårigheter som har hänt i barndomen men ibland beror det på saker som har hänt i vuxen ålder.

Som förälder kan man kanske inte göra annat än att tydligt förklara sin kärlek till sitt barn och sedan visa att man har dörren öppen när och om barnet vill ta kontakt igen (om det är så man känner). En bra idé kan vara att skicka ett brev till sitt barn där man tydligt skriver vad man känner.

Om man vet med sig att man gjort något man ångrar i relationen kan man beskriva det. Att släppa taget om sitt barn är mycket smärtsamt och kanske något man behöver tid att få sörja i en terapi. Man kanske hade en bild av hur relationen såg ut och ens barn ser något helt annat. Att vara förälder och barn är så olika roller i relationen att det kan vara nästan omöjligt att fullt förstå hur barnet ser på det som varit.

Man kan försöka att minnas tillbaka till sin egen relation med sina föräldrar, minnas det lilla barnet man en gång var. För ett litet barn är föräldern hela världen men så blir barnet vuxet och allt förändras. Att hitta rätt i en relation där båda parter nu är vuxna, kan bli för svårt ibland.

6. Mitt barn tycker inte om mig

När barn kommer in i tonåren och ska börja det stora jobbet med att frigöra sig från föräldrarna och bli vuxna ställs självständighet och närheten till föräldrarna på sin spets. Tonåringar pendlar ofta mellan att känna sig stora och vuxna och att känna sig små och vilsna. Denna period kan bli turbulent och det hör till att tonåringar gör uppror mot både föräldrar och andra vuxna.

Det kan visa sig genom att de säger ifrån, inte lyssnar, ignorerar saker som vuxna säger till dem, gör saker de vet att de inte får och att göra mer äventyrligare saker än tidigare. Om tonåringen börjar göra kriminella saker och agerar ut våldsamt mot andra ska det inte ses som det vanliga tonårstrotset utan bör tas på större allvar. Samma sak med tonåringar som skadar sig själva medvetet eller uppvisar tecken på att må väldigt dåligt. Läs mer om självskadebeteende.

Uppväxtåren skapar många svåra och utmanande perioder då det blir vanligare att agera ut eller börja bete sig på ett sätt som känns överraskande och tufft för föräldrar och omgivningen. Det är när barnet eller tonåringen verkat fastna under lång tid i beteenden eller om det känns ohanterligt för dig som vuxen eller för barnet själv som det kan vara dags att tänka på att söka hjälp.

7. Mitt barn utnyttjar mig

Ibland har man hamnat i en situation där det vuxna barnet utnyttjar sin vuxna förälder. Det kan vara på grund av någon form av beroende eller psykisk ohälsa, men det kan också bero på att föräldern och barnet är kvar i mönster från uppväxten. Kanske har föräldern alltid haft svårt att sätta tydliga gränser och krav för barnet? Gav föräldern med sig lätt eller aldrig sa nej när barnet var litet kan det vara ännu svårare att göra det när barnet väl vuxit upp.

En viktig del att ta sig ur den här typen av mönster är att som förälder börja respektera sina egna gränser. Jobbar man på sin autonomi kan det bli lättare att säga nej och förstå vad som är rimligt av andra att be om. Inte sällan kan det bli stora konflikter ifall en relation varit på ett visst sätt och föräldern i detta fall börjar säga nej till sådant den tidigare gått med på.

Om en sådan situation blir ohållbar kan man ta hjälp av tex anhörigstöd om det gäller en beroendesituation eller kanske ta med sig sitt vuxna barn till familjerådgivning eller parterapi där ni tillsammans kan reda ut situationen med hjälp av en utomstående.

Vuxna barn måste få chansen att testa hur livet ska se ut, att göra misstag, pröva saker den tror är rätt och testa sina vingar. och. Som förälder är det då bra att tänka tillbaka på de första, stapplande stegen ut i vuxenlivet. Begick man kanske själv misstag? Var man kanske upptagen med något med brinnande iver i ungdomen för att sen helt tappa intresset? Låt det vuxna barnet pröva sig fram, försök att inte komma med råd oombedd. Att bli vuxen är en utmaning, låt ditt barn få sätta tänderna i den!

Om ni upplever problem som ni inte klarar av att lösa själva kan det vara nyttigt att träffa en parterapeut. Det är inte bara vanliga relationer som har nytta av parterapi utan det fungerar lika bra för familjer och syskonrelationer.

Du är välkommen att kontakta oss för rekommendation om bästa psykolog för just dina behov och din situation.