Psykolog Liselotte Starck

Liselotte Starck

Psykolog

Jag har min psykologexamen från Karolinska Institutet där stort fokus ligger på vetenskaplig yrkesutövning i form av KBT och andra evidensbaserade behandlingar såsom ACT och parterapi IBCT. Jag har erfarenhet av KBT-behandling för flera av de vanligaste problemen som social fobi, panikattacker, tvång, depression mm. Jag har även jobbat med tonåringar och deras familjer. 

Värme, kreativitet och problemlösning är viktiga punkter jag erbjuder dig när du kommer. Det viktigaste för mig är att terapirummet är en trygg plats. Att få känna att alla tankar och känslor är tillåtna ser jag som grunden för att kunna förändra det man inte trivs med i livet. Tillsammans söker vi rätt på vad som är kärnan i det du vill förändra i ditt liv. Hittar man den inre motivationen så kan både små och stora förändringar bli möjliga. När jag lägger upp våra sessioner har jag både det vetenskapliga synsättet och dina personliga behov i fokus, för att du ska bli hjälpt på bästa sätt.

I offer therapy in Swedish and English

Liselotte tar emot patienter på Kungsholmen

Mail: liselotte.starck(at)sveakbt.se