Samlarsyndrom – hoarding

I den här artikeln berättar vi mer om samlarsyndrom – eller hoarding. Vi går igenom vanliga symtom, vad som orsakar problemen och hur det vanligtvis behandlas.

Författare: Lotta Flood.
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Vad är samlarsyndrom

Samlarsyndrom, även kallat hoarding, innebär en bristande förmåga att skilja sig från eller att göra sig av med föremål, trots att föremålet varken har ett emotionellt eller ekonomiskt värde. Vissa personer samlar på allt möjligt medan andra samlar på specifika föremål såsom djur, kläder eller tidningar. Föremål som införskaffas och bevaras gör det omöjligt att ha ett normalt liv eftersom de orsakar smuts, sopor, insekter och stank.

Om man inte får hjälp att hantera samlandet är det inte ovanligt att hela bostaden blir överfylld med skräp eller onödiga föremål så att den tillslut inte längre kan användas. Samlarsyndrom har tidigare klassificerats som ett tvångssymtom vid tvångssyndrom (OCD) men idag klassar man det som en egen diagnos.Man tror att mellan 2-6% av befolkningen lider av samlarsyndrom (Herlofson er al., 2019).

Det är vanligare med samlarsyndrom hos personer som lever ensamma, har vuxit upp i ett stökigt hem och då aldrig fått lära sig prioritera eller sortera föremål, haft en barndom med brist på materiella ting eller haft dålig relation till familjemedlemmar.

Våra psykologer

Läs mer om våra empatiska och duktiga psykologer

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vanliga symtom vid samlarsyndrom

1. Behåller föremål utan värde

Personer samlar på diverse föremål trots att det inte finns ekonomiskt eller emotionellt värde kopplat till dem. Exempelvis post, skräp eller trasiga föremål.

2. Svårigheter att göra sig av med saker

Att göra sig av med föremål är förknippat med obehagskänslor och smärta, samt att personen alltid kommer på bortförklaringar för att kunna behålla föremålen.

3. Svårigheter att organiser och kategorisera

Det är svårt att organisera och sortera alla föremål på ett logiskt och praktiskt sätt.

4. Svårigheter att fatta beslut

Personen har svårt att ta beslut om vilka föremål som bör sorteras ut och slängas, samt vilka föremål som faktiskt kan vara nödvändiga att behålla.

5. Bristande relationer

Samlandet kan både vara en följd av bristande relationer men också en orsak till det. Det kan bli svårt att hitta en partner eller skaffa vänner eftersom samlandet kan leda till isolering.

6. Överdriven känslomässig anknytning till föremål

Personen har en överdriven känslomässig anknytning till diverse föremål och vägrar låta andra personer röra eller låna dem.

7. Svårigheter med vardagliga sysslor

Det kan vara svårt med vardagssysslor som att laga mat, städa, betala räkningar, tvätta och så vidare.

Du kanske också är intresserad av:

Dermatillomani
Trichotillomani
Dysmorfofobi
Behandling av OCD

Diagnoskriterier för samlarsyndrom

Samlarsyndrom är en diagnos och kännetecknas av nedanstående kriterier.

  1. Ihållande svårigheter att göra sig av med ägodelar, oavsett om de har ett värde eller ej.
  2. Upplevt behov att spara föremål, samt upplevt lidande förknippat med att göra sig av med föremål.
  3. Stora samlingar av föremål som tar upp mycket plats och fria ytor i hemmet. Om det finns fria ytor beror det på att utomstående personer såsom familj eller städpersonal har ingripit.
  4. Samlarbeteendet orsakar lidande och försämrad funktion i personens vardag. Vanligtvis att det inte går att upprätthålla en god boendemiljö.
  5. Samlarbeteendet kan inte förklaras bättre med annat medicinskt tillstånd såsom en hjärnskada, synbortfall eller motorisk svaghet.
  6. Samlarbeteendet kan inte heller förklaras bättre med annan diagnos såsom tvångstankar, autism, schizofreni eller depression.

Vid samlarsyndrom ska man specificera hur pass bra sjukdomsinsikt personen har, det vill säga hur pass medveten man är om sitt sjukdomsbeteende. Med god insikt så förstår personen att samlarbeteendet är problematiskt. Med bristande insikt är personen för det mesta övertygande om att samlarbeteendet inte är problematiskt trots att motsatsen går att bevisa.

Utan insikt innebär att personen är helt övertygad om att samlarbeteendet inte är problematiskt. Det går även att specificera om det handlar om samlarsyndrom med ett extremt införskaffande, det vill säga att personen har en tendens att samla på sig överdrivet med föremål.

Varför uppstår ett samlarsyndrom

Vi vet inte helt varför samlarsyndrom uppstår men man tror att det har en stark genetisk komponent, det vill säga att det är väldigt ärftligt. När man gjort studier på personer med samlarsyndrom och observerat deras hjärnor har man sett nedsatt aktivitet i främre delen av en hjärnstruktur som kallas cingulum.

Man tror också att samlarsyndrom kan uppstå till följd av stressande livshändelser såsom skilsmässa eller förlust av anhörig. Symtom debuterar ofta redan i 11-15 års ålder, men blir ofta mer synliga och problematiska med åren. Det är inte ovanligt att en person med samlarsjuka också lider av tvångssyndrom (OCD), generaliserat ångestsyndrom (GAD), depression eller social ångest.

Skillnaden mellan hoarding och vanligt samlande

Att samla kan ha en evolutionär förklaring, eftersom att samla på saker hade en viktig överlevnadsfunktion för människan en gång i tiden. Många människor samlar på saker utan att lida av samlarsyndrom. Ofta är samlandet kopplat till ett specifikt intresse, exempelvis frimärken, tidningar eller lego, men det kan också vara ekonomiskt drivet som exempelvis konst.

Det som skiljer en person med hoarding (alltså samlarsyndrom) från vanligt samlande är att vanligt samlande snarare är ett välorganiserat och systematiskt samlande som inte påverkar vardagen. Hos en hoarder tar samlandet upp orimligt mycket plats och saknar struktur.

Hur behandlas samlarsyndrom

Det finns olika sätt att behandla samlarsyndrom. Både läkemedelsbehandling med antidepressiva läkemedel (SSRI) visar effekt ,men bästa effekt har kognitiv beteendeterapi (KBT). I KBT jobbar individen och behandlaren tillsammans.

Man utforskar orsakerna och funktionen av samlandet. Sedan gör man en plan för hur städning och sortering ska gå till, mål för hur de fria ytorna ska användas och därefter genomföra arbetet. För att minska risken för återfall kan man exempelvis skaffa boendestöd eller ha som regel att slänga motsvarande mängd föremål som man införskaffar.

De flesta som söker vård för samlarsyndrom gör det inte förrän de är i 50-årsåldern, trots att symptom ofta debuterar i mycket yngre ålder. Ofta beror det på yttre omständigheter, exempelvis att man blivit hotad med vräkning eller fått ett ultimatum av nära anhöriga, som exempelvis separation. Om du eller någon du känner lider av samlarsyndrom, är du välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal. Det är viktigt att söka hjälp eftersom samlarsyndrom kan leda till isolering och ensamhet samt kan utgöra både en hälso- och säkerhetsrisk.

Referenser

Herlofson, J., Ekselius, L., Lundin, A., Mårtensson, B. & Åsberg, M. (2019). Psykiatri (2:5 uppl.). Studentlitteratur.