Behandling av OCD

I den här artikeln berättar psykologen Andrea mer om behandling av OCD, dess olika faser och hur det fungerar.

Psykolog Andrea Wessling

Författare

Leg. Psykolog Andrea Wessling

Andrea Wessling är leg. Psykolog med bakgrund inom psykiatrin. Hon jobbar med bedömningar och samtal samt behandling med inslag av KBT och ACT gällande ångest, depression, stress, sömnbesvär och PTSD.

OCD står för obsessive compulsive disorder, på svenska kallas det tvångssyndrom. Tvångssyndrom kan vara väldigt plågsamt och begränsa livet för den som drabbas. Det finns flera olika behandlingar för tvångssyndrom, och KBT-behandling har visats ha god effekt.

Vad är OCD/tvångssyndrom?

Vid tvångssyndrom har man vanligtvis jobbiga påträngande tankar som man inte vill ha. Tankarna kallas för tvångstankar och kan till exempel handla om att man kommer bli smittad, få något äckligt på sig, eller råka skada någon. Ofta känner man en stark impuls eller tvång att agera för att undvika tankarna eller förhindra att de besannas.

I vissa fall kan tvångstankarna handla om sex eller farliga saker och man kan känna sig väldigt ensam och inte vilja berätta för någon vad tankarna handlar om. Det är viktigt att komma ihåg att tvångstankarna är ingenting man valt eller orsakat själv och om man vågar berätta om dem finns hjälp att få!

Läs mer om våra psykologer

Våra psykologer på Svea KBT är experter inom KBT. Följ länken för att läsa mer om våra behandlare.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Behandling av OCD

Förstahandsvalet av behandling för OCD är en KBT-metod som kallas för exponering med responsprevention eller ERP (ibland EX/RP). ERP ger ofta stor effekt på tvångssyndromet. ERP finns både som vanlig behandlingskontakt där man träffar en behandlare på plats, men det går också att få internetbaserad behandling där man får tillgång till textmaterial och kontakt med psykolog via chatt. Internetbaserad KBT för OCD är en bra metod för den som kan ta till sig material i text och är motiverad att jobba på med uppgifter på egen hand.

Vid tvångssyndrom kan man också prova läkemedel så som vissa former av antidepressiv medicinering. Man ska inte behandlas med bara läkemedel, utan i så fall prova ERP först eller kombinera läkemedel med ERP samtidigt.

I vissa fall används också magnetstimulering eller elektrisk stimulering av hjärnan så som ECT, TMS eller Deep Brain Stimulation.

Andra former av tvångssyndrom:

Dermatillomani
Trichotillomani
Samlarsyndrom

Hur fungerar ERP?

Behandling genom Exponering med responsprevention (ERP) kan se lite olika ut beroende på hur problematiken ser ut, vilken mottagning man vänder sig till och vilken behandlare man träffar. Huvudsakligen innehåller ERP dock alltid samma komponenter. Här nedan sammanfattas komponenterna i ERP de som fyra faser.

Om tvånget orsakar stora probem i vardagen kan man planera så att de första sessionerna ligger lite tätare (varje eller varannan dag) så att man kommer igång med behandlingen snabbt. Sedan glesar man ut sessionerna när man kan jobba vidare med ERP på egen hand.

Fas 1. Bedömning och information

Behandlingen börjar med ett eller flera bedömningssamtal där du och din behandlare lär känna varandra och kartlägger ditt problem.

Under de första sessionerna av behandlingen läggs mycket fokus på information om tvångssyndrom, hur tvånget har utvecklats och vilka tankar och beteenden som vidmakthåller det. Man använder ssig av text och att rita upp en förklaringsmodell tillsammans för att ni ska få en gemensam förståelse av hur tvånget hänger ihop för just dig.  

KBT innehåller hemuppgifter att jobba med mellan sessionerna. Vanliga hemuppgifter i början av KBT vid OCD är att föra dagbok över allt tvång under en dag och att fylla i en egen förklaringsmodell för tvånget.

Fas 2. ERP med exponeringsfasen

Ganska snart i behandlingen kommer man börja med ERP-delen. ERP börjar med att du som patient får göra en ångesthierarki. En ångesthierarki är en lista över obehagliga situationer där man graderar hur obehagliga de är från 0-100.

Tillsammans börjar man närma sig de lättare situationerna på listan (exponera sig). Man övar på att stanna kvar i situationen en stund och avstår från att göra tvångshandlingen (responsprevention). Man kan till exempel hålla i något som man uppfattar som smutsigt utan att tvätta händerna efteråt. Det är bra om man kan öva under sessionerna tillsammans med sin behandlare. En vanlig hemuppgift i den här fasen är att man får fortsätta öva på ERP varje dag mellan sessionerna.

Allt eftersom man övar på ERP kommer obehaget att minska, tvångstankarna blir lättare att hantera och man kan närma sig svårare situationer på ångesthierarkin.

Fas 3. Stöttning, uppföljning och vidareutveckling av övningar

När man gjort ett par sessioner ERP brukar patienten ha bra koll på hur behandlingen går till. Patienten behöver inte mer kunskap eller information, så behandlarens roll blir mer att stötta, följa upp och att hjälpa dig som patient att vidareutveckla dina ERP-övningar. I den här fasen kan man också glesa ut sessionerna.

När man exponerat sig för de praktiska situationerna på ångesthierarkin kan man gå vidare och exponera sig för själva tvångstankarna i sig. Detta kallas för imaginär exponering. Sådan exponering går ut på att skriva ned tvångstankarna, skriva en berättelse om hur de skulle slå in och sedan läsa den berättelsen upprepade gånger för att låta hjärnan vänja sig vid den. Detta moment kan upplevas som obehagligt, men ofta finns ju tankarna där i huvudet ändå. Om man väl vågar skriva ned dem och får till en bra exponering är det ofta till stor hjälp och ger stor effekt på tvånget.

Fas 4. Avslut av behandling med planering för vidmakthållande

När man har jobbat sig igenom alla situationerna på ångesthierarkin och gjort imaginär exponering börjar man närma sig slutet av behandlingen.

Man avslutar behandlingen med att sammanfatta det arbetet man har gjort tillsammans och skriva en plan för hur man ska jobba vidare för att hålla i sina framsteg framöver.

Har man haft ett svårt tvångssyndrom som tagit upp många timmar per dag kan behandlingen sträcka sig över ett par månader. Det tar sin tid, men ofta ser man stor skillnad redan i början och det är roligt för patienten själv att märka hur man får ökad kontroll över sina tvångstankar och tvångshandlingar.

Vill du veta mer om behandling av OCD och hur våra psykologer kan stötta dig eller en nästående. Kontakta oss idag för ett inledande konsultation där vi kan diskutera bästa psykologen och behandlingsmetod för dina omständigheter.