Spelmissbruk

Författare: Rasmus Ejnebrand
Medicinsk granskad av: Leg. Psykolog Caroline Erkers

Vad är spelmissbruk

Spelberoende, även kallat spelmissbruk, är när en person förlorar förmågan att kontrollera sin impuls att spela om pengar, trots att spelandet har negativa konsekvenser. Psykologiskt delar spelberoende stora likheter med andra beroenden, såsom en intensiv upptagenhet med spelandet, toleransutveckling och förlust av kontroll.

För den som är spelberoende har spelandet börjat ta över viktiga delar av deras liv, såsom relationer, arbete och ekonomi. Man blir allt mer upptagen av tankar på spel om pengar och annat viktigt i livet prioriteras bort. Ofta blir suget och impulsen så stark att man spelar trots att man vet att man egentligen inte borde. Det är vanligt att personer som har ett problematiskt spelande försöker vinna tillbaka pengar de förlorat, och således förvärrar problemen ytterligare. Detta leder ofta till ekonomiska skulder, skamkänslor inför anhöriga och ekonomisk desperation. Spelberoendes barn, familj och övriga anhöriga drabbas ofta väldigt allvarligt av spelandets konsekvenser.

Gör vårt test för spelmissbruk:

Hur vanligt förekommande är spelberoende

Cirka 3-4 % av befolkningen i Sverige, motsvarande 352 000 individer, upplever i någon grad problem med sitt spelande. Av dessa har cirka 0,5 %, eller 40 000 personer, allvarliga spelproblem. Män som spelar är större än gruppen kvinnor och spelproblem är även vanligare hos yngre personer.

Symtom på spelmissbruk:

 • Du spelar om större och större summor för att uppnå den spänningseffekt du är van vid.
 • Du kan känna dig rastlös eller irriterad när du försöker sluta spela.
 • Du misslyckas med försök att kontrollera ditt spelande.
 • Du lägger mycket tid på att tänka på spel, planera spelande eller upptas av att försöka få fram pengar till spelande.
 • Du spelar när du har negativa känslor, t ex nedstämdhet eller oro.
 • Du försöker spela tillbaka pengar du förlorat.
 • Du riskerar relationer, utbildning eller annat viktigt i livet på grund av spelandet.

Diagnos för spelberoende

Det främsta systemet för att kategorisera psykiatriska sjukdomar och tillstånd är DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). I DSM-5 räknas spelproblem som en form av beroendestörning, liknande problem med alkohol och narkotika. Diagnosen heter “hasardspelsberoende” och baseras bland annat på på spelarens spelbeteende, frekvens av spelandet och dess inverkan på personens liv. Det är viktigt att komma ihåg att man kan spela på ett mycket problematiskt sätt utan att uppfylla kraven för hasardspelsyndrom.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa dig att övervinna ett missbruk

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Riskfaktorer för att hamna i ett spelmissbruk

Det finns flera riskfaktorer för att hamna i ett spelmissbruk.

 • Impulsivitet: Att agera snabbt och kortsiktigt, är ett personlighetsdrag som ökar risken för att hamna i ett spelmissbruk.
 • Copingstrategier: De strategier man använder för att hantera jobbiga känslor och händelser i livet kan vara en riskfaktor. Det är vanligt att personer med spelmissbruk spelar som en strategi för att hantera det som känns jobbigt och hellre flyr till en mer avslappnande “spelbubbla”.
 • Omgivningen: Den miljö man befinner sig i kan utgöra en riskfaktor för problemspelande. Befinner man sig i en social miljö där spel om pengar är vanligt ökar risken att man själv deltar i spelandet. Närhet till fysiska spelmaskiner, casinon och spelplatser spelar också roll. De senaste åren har dock digitala spelplatser blivit en vanlig spelplats.
 • Berusningsmedel: Alkohol är en stor riskfaktor. Under berusning är man mindre benägen att hantera impulser och att tacka nej till kortsiktiga belöningar. Många som spelar, eller återfaller i destruktiva spelbeteenden, gör det under alkoholpåverkan
 • Annan psykisk ohälsa är en vanlig riskfaktor.

Varför är spel om pengar beroendeframkallande?

Det är lätt att bli beroende av spel om pengar av flera anledningar. Många som spelarbeskriver det som känslomässigt belönande. Det kan vara lugnande att spela, eftersom du då inte tänker på andra problem i livet. Den största anledningen till att spelande om pengar kan vara starkt beroendeframkallande tros dock vara det slumpmässiga belöningssystemet.

Det konstanta flödet av oväntade belöningar fungerar som en stark motivation för att fortsätta spela, och tanken på att en stor belöning snart kan komma ökar motivationen att fortsätta. Dessutom påverkar spelandet hjärnans belöningssystem på ett sätt som förstärker känslan av tillfredsställelse. Allt detta gör spel om pengar till en beroendeframkallande
aktivitet som många upplever som oemotståndligt belönande och kortsiktigt positivt.

Hur slutar jag spela om pengar?

 • Kartlägg dina riskfaktorer: Genom att få skapa en bild över ditt spelande kan du undersöka vad som föregår en spelperiod. Du kanske identifierar ett mönster av att spela enbart när du har bråkat med din partner, när du har fått lön, eller på fredagskvällen när du druckit. Hitta sedan alternativa beteenden du kan göra istället för att spela. Detta kan dock vara svårt att genomföra på egen hand, därför är det en god idé att rådfråga professionell rådgivning.
 • Träna på att tacka nej: Många med spelmissbruk rör sig i kretsar där spel är vanligt, vilket kan försvåra avhållsamhet. Därför är det viktigt att träna på att säga nej. Förbered dig mentalt inför sådana situationer, tänk igenom dina svar och sök stöd från vänner som förstår ditt beslut att undvika spel. Med tiden blir det lättare att sätta gränser och hitta andra sätt att umgås.
 • Begränsa ekonomin: En kortsiktig, men ofta effektiv lösning, är att få hjälp av någon att begränsa tillgången till dina pengar. De kan sedan portionera ut pengar mot bevis på att pengarna går till rätt saker, till exempel via kvitton. Långsiktigt bör målet dock vara att hantera pengar på egen hand utan att pengarna går till spel.
 • Begränsa din tillgång till digitala spelplatser: Det finns flera hemsidor du kan använda för att inte få tillgång till onlinecasinon och liknande. Spelinspektionen tillhandahåller tjänsten spelpaus.se där du under en tidsbestämd tid stänger av dig själv från spelbolagens sidor.
 • Sök professionell hjälp: Det bästa sättet att sluta spela om pengar, eller att minska sitt problemspelande, är att få professionell rådgivning. Det finns flera organisationer, mottagningar och terapeuter som specialiserar sig på spelproblematik där du kan vända dig för frågor, funderingar och långsiktig hjälp. Man kan även vända sig till sin vårdcentral eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.
  Till exempel: https://stodlinjen.se/om-stodlinjen/vi-pa-stodlinjen

Hur hjälper jag en anhörig eller vän att sluta spela

Som anhörig är det vanligt att känna sig besviken, frustrerad och ledsen över en nära anhörigs spelande. Anhöriga drabbas dessutom ofta själv av de spelandets ekonomiska konsekvenser. Det finns saker du som anhörig kan göra för att hjälpa någon med spelmissbruk och det är viktigt att komma ihåg en stor del spelare som till slut söker hjälp gör det efter påtryckningar och uppmaningar från anhöriga.

Lyssna

Spelmissbruk är ofta förenat med stor skuld och skam. Att dölja sitt spelande är ett vanligt sätt att undvika att behöva konfronteras av problemen. Om en närstående berättar för dig om sitt problemspelande är det därför viktigt att fortsätta lyssna, trots att man naturligtvis blir arg och ledsen. Det är med största sannolikhet väldigt jobbigt att berätta om sina problem. Men det kan vara en viktig möjlighet till förändring om man fångar upp den tillfälliga motivationen.

Hjälp till att kartlägga och förstå

Som anhörig kan man samtala med den som spelar för att hjälpa personen att reda ut sitt spelande. Det hjälper både dig och spelaren att få en bild av hur och varför personen spelar. På så vis kommer du också senare kunna se varningstecken på ett fortsatt spelande.

Delta i behandlingen

Det kan vara värdefullt för dig som anhörig att delta i behandlingen. Det är vanligt att anhöriga involveras på något sätt i terapin. Detta kan inkludera möjligheten för dig att uttrycka ditt perspektiv på problemet och dela dina tankar och känslor. Detta deltagande kan vara positivt både för den som behandlas och för dig själv.

Ta hand om dig själv

Som anhörig kan det vara tufft att hantera konsekvenserna av någons spelproblem, särskilt när det känns som att du blivit sviken flera gånger. Det är viktigt att sätta klara gränser för ditt eget välbefinnande och i ditt förhållande till personen som spelar. Det finns stödgrupper organiserade av olika organisationer där anhöriga kan utbyta erfarenheter och finna gemenskap med andra i liknande situationer.
Till exempel: https://spelberoende.se/alla-foreningar/

Vad bör jag undvika som anhörig till en spelberoende

Att med hårda ord konfrontera den som spelar hjälper sällan. Det är troligt att det istället leder till att personen blir bättre på att dölja sitt spelande och försöker förminska sina problem. Det är viktigt att inte låta sig utnyttjas av spelaren för mer pengar och att gång på gång ta konsekvenserna över någon annans spelande. Det kan dock vara svårt att veta vart gränserna går, och man känner sig som anhörig ofta vilsen. Det är därför viktigt att söka sig till anhörigstöd och få professionell hjälp.

När behöver jag söka hjälp?

Det är viktigt att söka hjälp för spelmissbruk så snart du misstänker att det kan vara, eller i framtiden bli, ett problem i ditt liv. Att agera tidigt kan hjälpa dig att undvika att missbruket fördjupar sig och att det får allvarliga konsekvenser för dig själv, dina relationer och din ekonomi.

Självmord och spelberoende

Spelberoende är förenat med en högre risk för suicidtankar och suicidförsök än den övriga befolkningen. Desto allvarligare spelproblemen är ju högre är också risken för suicid. Det är därför vanligt att man håller kontakt med andra delar av sjukvården samtidigt som man behandlar sitt spelande så att depressiva symtom inte förvärras. Det är viktigt att komma ihåg att självmord sällan kan förklaras av ett fåtal enskilda faktorer, utan föregås av ett komplext samband med många faktorer.

Behandling av spelberoende

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapiform som ofta är effektiv vid behandling av spelmissbruk. Oftast gör man individuella anpassningar efter patientens bakgrund och förutsättningar. Det är också vanligt att anhöriga deltar i delar av behandlingen. Vanliga behandlingsinslag vid spelmissbruk kan exempelvis inkludera följande:

 • Bedömning och kartläggning: Innan behandlingen påbörjas utförs en noggrann bedömning av individens spelvanor, riskfaktorer och motivation för förändring. Terapeuten och klienten arbetar tillsammans för att förstå varför spelmissbruk har uppstått och vad som driver det. Detta kan innebära att rita upp en livslinje där man prickar in hur spelandet sett ut över tid.
 • Målsättning: Tillsammans sätter terapeuten och klienten upp realistiska mål för behandlingen. Det kan inkludera att minska eller avsluta spelandet, förbättra självkontroll, öka psykiskt välmående och förbättra relationer.
 • Identifiera kognitiva snedvridningar: Terapeuten hjälper klienten att identifiera och utmana negativa och skadliga tankemönster som kan vara kopplade till spelandet. Det kan inkludera tankefällor som överdriven optimism om vinst, att tänka att man kan vinna tillbaka förluster, eller att bortse från konsekvenserna av spelandet.
 • Hantera impulser och spelsug: KBT hjälper klienten att utveckla strategier för att hantera impulser att spela. Det kan innebära att gå till en plats där man framkallar spelsuget, stanna kvar i suget och sen känna att det klingar av. Det kan också innebära att lära sig att hantera suget på ett funktionellt och accepterande sätt. Begreppet “sugsurfning” innebär att man framkallar suget mentalt och föreställer suget som en våg som sen klingar av.
 • Återfallsförebyggande: Klienten och terapeuten arbetar tillsammans med att utveckla strategier för att förebygga återfall. Detta kan inkludera att identifiera riskfaktorer och utveckla planer för att hantera dem.

Hur kan Svea KBT hjälpa vid spelmissbruk?

Våra psykologer har lång erfarenhet och kompetens att hjälpa dig som lider av ett missbruk eller dig som är närstående och behöver stöttning och vägledning. Börja med att kontakta oss och berätta hur du behöver hjälp. Vi kommer då att återkomma till dig med rekommendation om både psykolog och behandlingsform.

Läs mer om problem med mat

Nyttiga Länkar:
https://www.beroendecentrum.se/vard-hos-oss/spelberoende/
https://stodlinjen.se/
https://spelberoende.se/