Internetberoende

Författare: Elnaz Aria
Medicinsk granskad av: Leg. Psykolog Caroline Erkers

Vad är internetberoende?

Internetberoende, även kallat Internet Addiction Disorder (IAD), innebär ett sjukligt överdrivet användande av internet och involverar en fixering vid ständig uppkoppling till internet. Det är en typ av beroendesjukdom som går under det som kallas för processberoenden. Det är viktigt att notera att internetberoende är ett omstritt begrepp som inte är inkluderat i den senaste versionen av diagnosmanual för psykiska störningar.

Trots detta delar personer som lider av detta problem många likheter med andra former av beroendesjukdomar och upplever svårigheter med att kontrollera sin internetanvändning.

Processberoende beskrivs som ett tvångsmässigt beteende som har gått över till beroende. Det kan exempelvis handla om träning eller dataspel. Substansberoende däremot innebär beroende av kemiska substanser som droger eller alkohol. Internetberoende hör därmed till processberoenden och förklaras genom att hjärnans dopaminbaserade belöningssystem skapar ett beroende av ”känslokickar” och bekräftelse.

Detta beroende leder på samma sätt som hos substansberoende till tvångsmässiga beteenden. Beroendet kan bland annat orsaka humörsvängningar, snedvriden tidsuppfattning samt problem att sköta studier, arbete, relationer och ekonomi. Internetberoende kan delas upp i olika undergrupper, såsom pornografiberoende, datorspelsberoende, e-handelsberoende och hasardspelsberoende.

Vanliga symptom på internetberoende

Det är viktigt att ha i åtanke att varningstecken och symtom är individuella och kan skilja sig mycket från person till person. Några synliga tecken som man kan hålla koll på är:

 • Svårigheter att kontrollera internetanvändningen
 • Minskad arbets- eller skolprestation
 • Oförutsägbara humörsvängningar och känslomässiga reaktioner som överdriven oro, ångest eller ilska när internetuppkopplingen är dålig eller otillgänglig
 • Isolering och ensamhet
 • Depression
 • Oregelbunden och ohälsosam kost och sömn
 • Brist på näring och motion
 • Risk för att utveckla beroende av andra aktiviteter eller substanser
 • Ekonomiska problem

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa dig att övervinna ett missbruk

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Tips för dig som vill minska ditt beroende av internet

 • Gör en lista med fördelarna med att minska din internetanvändning och de problem beroendet orsakat dig för att bli mer medveten om ditt internetberoende.
 • Sätt upp konkreta och rimliga mål för att minska din internetanvändning. Börja med små steg och öka gradvis.
 • Sätt tidsgräns för hur mycket tid du tillåter dig själv att spendera online varje dag. Använd hjälpmedel som exempelvis timer för att hålla koll på tiden och begränsa din användning.
 • Planera din dag och fyll tiden med meningsfulla aktiviteter. Skapa en strukturerad daglig rutin som inkluderar tid för arbete, träning, social interaktion och avkoppling.  
 • Motionera regelbundet. Fysisk aktivitet bidrar till att minska stress och ångest.
 • Hitta andra intressen som inte kräver internet.
 • Gå med i en stödgrupp för att dela erfarenheter och strategier med andra som kämpar med samma problem.
 • Skapa ett belöningssystem för dig själv. Belöna dig själv när du når dina mål för att minska din internetanvändning.

Barn och internetberoende

Internet har idag blivit en integrerad del av våra liv och är därmed också oerhört lättillgängligt. För många människor, speciellt barn, är det svårt att tänka sig en tid innan internet var en självklar del av vardagen.

Detta innebär att barn i mycket ung ålder exponeras för internet och dess innehåll. Redan i förskoleåldern har många tillgång till smartphones, surfplattor och datorer och använder dessa till allt från underhållning och lärande till social interaktion.

När en individ i en tidig ålder exponeras för en aktivitet som kan vara vanebildande, ökar sannolikheten att individen fortsätter med aktiviteten i framtiden. Detta gäller särskilt för barn och internetanvändning. Internet kan vara en värdefull resurs för utveckling, inlärning och underhållning, men det kan också vara en källa till beroende.

Barns hjärnor är under utveckling vilket innebär att de är särskilt sårbara för att utveckla beroenden. Detta beror på att förmågor som impulskontroll och beslutsfattande inte är fullt utvecklade hos barn. Det är därmed viktigt att föräldrar och vårdnadshavare övervakar och reglerar sina barns internetanvändning.

Hur behandlas internetberoende?

Behandling för internetberoende liknar på många sätt behandlingen av andra typer av beroenden. En viktig komponent i behandlingen är att förstå och öka medvetenheten om själva internetberoendet. I terapin utforskar man hur ens tankar, känslor och beteenden samverkar och bidrar till att upprätthålla beroendet. Man undersöker även vilka faktorer som kan trigga eller bidra till överdriven internetanvändning. Det kan exempelvis handla om spel, sociala medier, onlineshopping och andra aktiviteter som ger snabb belöning eller tillfredsställelse.

En central del av behandlingen är att utveckla strategier och metoder för att hantera starka begär, såsom att ständigt behöva vara uppdaterad på vad som händer i olika sociala medier. Dessa strategier kan omfatta att distrahera sig själv med andra aktiviteter, hantera de tankar och känslor som uppstår eller att belöna friska beteenden. Kognitiva tekniker kan användas för att hantera begär. Dessa strategier fokuserar på att förändra tankemönster för att bättre hantera och minska begär. Till exempelvis att utmana negativa tankar som ”jag måste alltid vara online” och träna på att hitta alternativa tankar.

Förändring av de beteendemönster som är kopplade till överdriven användning av internet är en annan viktig del av behandlingen. Det är även viktigt att identifiera högrisksituationer samt utveckla strategier för att hantera situationerna. Sådana situationer kan exempelvis vara ensamhet, stress eller ångest.  

Hur kan SveaKBT hjälpa med internetberoende?

Du är välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation om du eller en närstående behöver hjälp med skärmberoende. Efter den inledande konsultationen kommer du få information om den bästa behandlingsmetoden för dig utifrån dina behov.

Läs mer om missbruk och beroendeproblem