Individuell terapi – en resa värd att ta

Svea KBT driver några av Sveriges främsta privata psykologmottagningar. Våra ledord är kompetensevidens och tillgänglighet.

Om du brottas med psykisk ohälsa eller behöver någon som kan guida och stötta dig, kan du som klient veta att den bästa kompetensen alltid finns tillgänglig. Vi använder endast evidensbaserade metoder som har bevisad effekt. KBT, ACT, DBT och CFT (olika delar av kognitiv beteendeterapi) är våra favoriter och de metoder som får bäst resultat. 

Alla individuella terapier anpassas efter dig och ditt unika behov. Oavsett förutsättningar så kommer vi att hitta en effektiv behandling som passar dig. Oavsett vilken mottagning du besöker kommer du att arbeta med en legitimerad psykolog med lång erfarenhet av framgångsrik terapi. Det är vad vi kallar för kompetens och evidens.  

Vi ger dig en garanti om max 3 dagars väntetid innan du får träffa en psykolog. Vi har öppet dagar, kvällar och helger för att vi alltid ska vara tillgängliga för dig. Vi erbjuder psykolog online med videosamtal om du föredrar digitala möte. Det är vad vi kallar för tillgänglighet. 

Våra psykologer kommer att ge dig den hjälp, det stöd och den vägledning som du behöver för att må bättre och bryta negativa mönster. Det kallar vi för en resa värd att ta!

Boka tid för terapi och behandling

Våra skickliga och empatiska psykologer kan hjälpa dig att hitta vägar att hantera dina problem och nya vägar framåt för en högre livskvalitet.

Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Roland M
Göteborg
Andrea W
Södermalm
Malin B
Göteborg
Petra N
Göteborg
Christoffer M
Stockholm city
Angelica N
Stockholm city
Andrea Ö
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Liselotte S
Kungsholmen
Julia S
Kungsholmen
Frida P
Solna

Hur vi arbetar med terapi

Det här är ett exempel på hur en individuell terapi med våra psykologer fungerar:
 
Det första psykologsamtalet är ett så kallade bedömningssamtal.
 
Psykologen samlar då in så mycket information om dig som möjligt gällande din problematik, livssituation, mål och behov för att kunna anpassa en behandlingsplan. Efter detta delger psykologen sin behandlingsplan och ni kommer tillsammans fram till om och hur många fler samtal som behövs.
 
Det är svårt att säga exakt hur lång en behandling är då det varierar beroende på problematik, livssituation och behov, men en bra riktlinje är mellan 8-12 samtal. Det rekommenderas att träffas varje vecka men det går också bra att glesa ut sessionerna och träffas mer sällan. Det finns även möjlighet att få terapi på engelska. All behandling sker i enlighet med evidensbaserad och beprövade KBT-metoder. 

Hur lång tid tar en behandling?

Man kan inte säga helt säkert hur lång tid en kbt-behandling tar då detta beror på din grad av besvär, men vanligt är att en behandling sträcker sig mellan 5-15 sessioner.

Om du vill veta mer om terapi och KBT behandling du välkommen att kontakta oss.

Medicinsk granskare Legitimerad psykolog Caroline Erkers