Tjej med läder ryggsäck

Individuell terapi

Det man har lärt sig att förstå
fruktar man inte längre

 - Marie Curie - 

I den individuella terapin kan du få hjälp, stöd och vägledning för att må bättre och bryta dina vanor. Första samtalen är ett så kallade bedömningssamtal. Psykologen samlar då in så mycket information om dig som möjligt gällande din problematik, livssituation, mål och behov för att kunna anpassa en behandlingsplan. Efter detta delger psykologen sin behandlingsplan och ni kommer tillsammans fram till om och hur många fler samtal som behövs. Det är svårt att säga exakt hur lång en behandling är då det varierar beroende på problematik, livssituation och behov, men en bra riktlinje är mellan 8-12 samtal. Det rekommenderas att träffas varje vecka men det går också bra att glesa ut sessionerna och träffas mer sällan. Det finns även möjlighet att få terapi på engelska. All behandling sker i enlighet med evidensbaserad och beprövade KBT-metoder. 

 

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på 08-449 49 97 eller med kontaktformuläret på vår hemsida.