Idrottspsykologi

Psykolog Filip Bergman

Författare

Leg. Psykolog Filip Bergman

Filip Bergman tog sin psykologexamen vid Uppsala universitet och har riktat in sig på KBT. Filip finns på vår mottagning vid Uppsala torg där han träffar patienter i alla åldrar och med olika problematik.

Vad är idrottspsykologi?

Idrottspsykologi fokuserar på hur relationen mellan idrott och våra tankar, känslor och beteenden. Idrott och fysisk aktivitet påverkar vårt mående oavsett om man är elitidrottare, amatör eller nyligen börjat har med idrott. De flesta vet om att idrott har många positiva effekter på vårt mående, inte minst psykiskt. Det som dock inte uppmärksammats mer än på senare tid är de negativa effekter som även kan uppstå. Det kan dels handla om prestationsångest, ätstörningar, utanförskap eller att man tränar för mycket för vad som är bra för kroppen.  

Läs mer om våra psykologer

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Julia L
Vasastan
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Angelica N
Södermalm
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Andrea Ö
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

KBT för idrottare

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandlingsform för en rad psykologiska problem som ofta drabbar idrottare på olika nivå.

Genom individuell terapi arbetar man för att identifiera och omstrukturera negativa tanke- och beteendemönster som kan påverka deras prestationer. Detta inkluderar hantering av prestationsångest, ätstörningar, depression och andra vanliga psykologiska besvär.

När det gäller idrottare och deras användning av idrottspsykologi, finns det viktiga punkter att beakta för att optimera både prestation och välmående. Här är några centrala punkter:

1. Självmedvetenhet

Idrottare bör utveckla självmedvetenhet kring sina tankar, känslor och beteenden. Detta innebär att förstå hur deras mentala tillstånd påverkar deras prestation och att kunna identifiera stressorer eller negativa tankemönster.

2. Målsättning och Motivation

Att sätta realistiska, mätbara och tidsbundna mål är avgörande. Idrottare bör också förstå sina inre drivkrafter och vad som motiverar dem, vilket är viktigt för långsiktig framgång och engagemang.

3. Stresshantering och aktivitetsbalans

Idrottare bör lära sig effektiva metoder för att hantera stress och ångest, särskilt inför och under tävlingar. Tekniker som djupandning, och mindfulness kan vara mycket användbara. Läs mer om Mindfulness.

4. Inställning och att hantera motgångar

Att utveckla mental tålighet för att hantera motgångar, såsom misslyckanden eller skador, är kritiskt. Detta innebär även att kunna se motgångar som möjligheter till lärande och tillväxt. Målet kan vara att bibehålla en positiv inställning under eventuella rehabiliteringsprocesser.

5. Kommunikation och teamarbete

För lagidrottare är förmågan att effektivt kommunicera och arbeta tillsammans med lagkamrater och ledare viktigt. För individuella idrottare är kommunikationen med ledare, stödpersonal och familj lika viktig för att skapa en stödjande miljö.

6. Levnadsvanor

Basala behov såsom kost, sömn och social samvaro är viktiga för alla, men inte minst idrottare. Sömnrutiner är både bra för kropp och psyke och ger oss en chans att återhämta sig. Läs mer om sömnproblem.  

Stöd till idrottsföreningar och ledare

Psykologer kan hjälpa ledare och föreningar i att navigera i de psykologiska utmaningarna som ofta följer med idrotten. Idrottsföreningar och dess ledare spelar en central roll i idrottarnas mentala hälsa. Målet är att öka chansen till en hälsosam, stödjande och samtidigt prestationsoptimerande miljö. Detta kan innefatta verktyg för att identifiera tidiga tecken på psykologiska problem och strategier för att främja mental hälsa för idrottarna.

Föräldrastöd

Föräldrar till idrottande barn och ungdomar står inför unika utmaningar. Att hjälpa föräldrar förstå hur de kan stödja sina barns idrottskarriär på ett sätt som främjar både psykologiskt välbefinnande och idrottslig framgång kan vara viktigt. Vissa gånger är det föräldrarnas krav som faktiskt kan begränsa prestation och möjlighet till en hälsosam relation till idrotten.

Idrottspsykologi är alltså inte bara för elitidrottare. Alla som är involverade i idrott på någon nivå kan ha nytta av psykologiskt stöd för att hantera de utmaningar och påfrestningar som kan uppstå. Genom att kombinera KBT med en djup förståelse av idrottens unika psykologiska landskap, strävar vi på Svea KBT mot att hjälpa idrottare och deras stödgrupper att nå sin fulla potential, både på och utanför idrotten.

När bör man söka hjälp och vård

Om ens eget idrottande har blivit en mer och mer negativ upplevelse eller påverkar livet i övrigt mer kan det vara dags att söka hjälp. Är du ledare eller förälder till idrottande barn och märker att de mår dåligt i relation till idrotten är det också en signal till att det kan behövas förändringar. Våra psykologer på Svea KBT är kompetenta och vana att hantera den här typen av problem framgångsrikt. Du är välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan ge dig rekommendationer om bästa psykolog för just dina behov.