Vad är en psykolog

En psykolog har avlagt psykologexamen på ett Svenskt Universitet och arbetar med psykologisk behandling på olika sätt. Fokuset i arbetet ligger på känslor, beteenden och mående. Psykologen använder sig själv som främsta redskap när hen utför psykologisk behandling.

Författare: Alicia Lufolk

Det finns många olika platser att arbeta på som psykolog. Det kan till exempel vara inom privat sektor, skola, sjukvård och inom forskning eller myndigheter. Psykologen kan arbeta förebyggande. Det kan till exempel vara coachande samtal eller att arbeta med att stärka relationer på en arbetsplats. Psykologen kan arbeta utredande, det kan till exempel vara inom sjukvård med att diagnostisera psykiska sjukdomar.

Mer information om våra psykologer i Stockholm.
Mer information om våra psykologer i Göteborg.
Mer information om våra psykologer i Malmö.
Mer information om våra psykologer i Uppsala.
Psykolog online

Läs mer om psykologer som arbetar på Svea KBT

Våra kompetenta psykologer är vidareutbildade för att hantera de problem som uppstår i livet.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Julia L
Vasastan
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Angelica N
Södermalm
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Andrea Ö
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vanliga arbetsuppgifter för en psykolog

 • Behandling och terapi av psykiska problem (genom exempelvis KBT eller psykodynamisk terapi)
 • Coachande samtal
 • Diagnostisering
 • Förebyggande psykologiska arbeten
 •  Hantera konflikt på arbetsplatser
 • Hantera krissituationer
 • Rekrytering och urval till företag och till arbeten som polis eller militärtjänstgöring
 • Stöd och vägledning
 • Teamutveckling
 • Utreda
 • Utveckla arbetssätt och/eller organisationer

Olika typer av psykologer

Legitimerad psykolog

En legitimerad psykolog är en person som utbildat sig till psykolog på högskola eller universitet under fem års tid. Hen har därefter fullföljt sin PTP-tjänstgöring under ett års tid. PTP står för “praktisk tjänstgöring för psykologer”. Socialstyrelsen är den myndighet som utfärdar legitimation till psykologer.

PTP-psykolog

En PTP-psykolog har avlagt psykologexamen och arbetar med psykologisk behandling under handledning. Handledaren behöver ha minst 3 års yrkeserfarenhet. PTP arbetar man som under ett år efter avslutad utbildning för att få praktisk erfarenhet som komplement till psykologutbildningen.

Specialistpsykolog

En specialistpsykolog är en legitimerad psykolog som har genomfört en eller flera specialistutbildningar. Specialistpsykologen kan till exempel ha ansvar för komplicerade ärenden, agera handledare eller arbeta med utbildning på en arbetsplats.

De specialistutbildningar som finns idag är: Arbets- och organisationspsykologi, pedagogisk psykologi, psykologisk behandling/psykoterapi, neuropsykologi, klinisk vuxenpsykologi, klinisk barn- och ungdomspsykologi, hälsopsykologi, beroendepsykologi, funktionshindrens psykologi, forensisk psykologi.

Företagspsykolog

En företagspsykolog jobbar ofta på privata företag och organisationer med hälsovård och utveckling

Skolpsykolog

En skolpsykolog arbetar inom skolan för att möjliggöra alla elevers rätt till en individuell och anpassad skolgång.

Psykologassistent

En psykologassistent får inte förväxlas med en psykolog. En psykologassistent är någon som fortfarande utbildar sig till psykolog på högskolenivå och som arbetar som assistent till en legitimerad psykolog.

Idrottspsykolog

En idrottspsykolog arbetar med idrottares känslor, beteenden, tankar och agerande i samband med utövande av en sport.

Olika inriktningar för psykologer

En psykologassistent får inte förväxlas med en psykolog. En psykologassistent är någon som fortfarande utbildar sig till psykolog på högskolenivå och som arbetar som assistent till en legitimerad psykolog.

KBT

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en av de vanligaste psykologiska behandlingarna i Sverige. I KBT utgår man från att våra beteenden påverkar hur vi tänker och känner. Genom att ändra vårt beteenden kan vi också förändra hur vi upplever saker. KBT går att använda för specifika problem, till exempel tvångstankar. KBT går också att använda mot ångest, oro och depression. Här kan du läsa mer om Kognitiv beteendeterapi.

Psykodynamisk terapi

I psykodynamisk terapi (PDT) fokuserar man på att öka personens självkännedom. I PDT utgår man från att det personen upplevt tidigare i livet påverkar hur hen tänker och agerar idag. Syftet är inte att förändra, utan att bejaka tanken och känslan när man kommit underfund med vart den kommer ifrån.

Psykologers utbildning

Psykologprogrammet är fem års högskolestudier på heltid. När studierna är klara och man har avklarat en psykologexamen gör man en PTP-tjänstgöring, som är en praktisk tjänstgöring på ett år, innan man kan ansöka om tjänstelegitimation. Legitimationen ansöker man hos Socialstyrelsen.

Om du har arbetat som psykolog i ett annat land än Sverige har du möjlighet att ansöka om yrkes legitimation hos Socialstyrelsen. 
Här kan du studera till psykolog:

 • Göteborgs universitet
 • Karlstads universitet
 • Karolinska institutet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitet
 • Lunds universitet
 • Mittuniversitetet
 • Örebro universitet
 • Stockholms universitet
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet

Var arbetar psykologer

Som psykolog har du möjlighet att arbeta inom alla sektorer i samhället. Du kan arbeta inom privat eller offentlig sektor. Du kan arbeta kommunalt eller regionalt. Många psykologer har eget företag. Det är också vanligt att arbeta som konsultpsykolog. Då arbetar du på kortare uppdrag hos olika uppdragsgivare.

Exempel på arbetsplatser en psykolog kan arbeta på:

 • Privata företag
 • Kommunal och statlig vård tex vårdcentraler
 • Företagshälsovård
 • Socialtjänsten
 • Skola
 • Forskningsinstitut
 • Kriminalvården
 • Psykiatrivården

Kända psykologer i historien

Sigmund Freud (1856-1939) kallas ibland för psykoanalysens grundare. Han utvecklade tankar om personligheten, trauman, sexuella utvecklingsstadier och drömmars betydelse. Att råka säga en “Freudian slip” innebär att man säger något högt som man tänkt i sitt undermedvetna, men inte avsett att säga. Exempel på detta kan vara att kalla sin nuvarande partner för sin ex-partners namn.

Abraham Maslow (1908-1970) forskade mycket om motivation. Hans kanske mest kända begrepp är “Maslows behovstrappa”, vilket utgår ifrån att människans främsta drivkraft är självförverkligande. För att komma dit måste människan först ha sina grundläggande behov uppfyllda. Dessa är fysiologiska behov (mat, sömn), trygghet, gemenskap och självkänsla. Först när dessa är uppnådda kan människan sträva efter självförverkligande.

Mary Ainsworth (1913-1999) var en känd utvecklingspsykolog som forskade mycket inom anknytningsteori. Anknytningsteori utgår i korthet från att förutsättningarna ett nyfött barn har att knyta an till sina föräldrar eller vårdnadshavare. Det i sin tur påverkar hur barnet formar relationer till andra under hela sitt liv.

Ainsworth myntade det kända begreppet “Trygg bas” (på engelska safe haven). Trygg bas är numera ett centralt begrepp i anknytningsteorin. Trygg bas används i Trygghetscirkeln, en samtalsgrupp med anknytningsteori i fokus. Många regioner och kommuner erbjuder Trygghetscirkeln i förebyggande syfte till föräldrar.

Carl Jung (1875-1961) är grundare till det som kallas den analytiska psykologin. Han är känd för idéen att människor delar ett “kollektivt omedvetande” om tidigare händelser. Detta medvetande använder vi oss av för att förstå vår nutid och ge mening till världen. Exempel på detta kollektiva omedvetande är att människor i alla tider har återkommande mönster i konst, drömmar och barns lek.

Det var även Jung som myntade begreppen “introvert” och “extrovert”. Dessa typer ska förklara skillnaderna mellan människors personlighet, varför vissa är mer socialt utåtriktade och andra är mer tillbakadragna.

Ivan Pavlov (1849-1936) är kanske mest känd för sitt experiment med betingning i “Pavlovs hundar”. Pavlov gav hundarna en bit köttfärs medan han ringde i en klocka. När hundarna fick köttfärsen började saliven att rinna. Efter en tid kunde Pavlov genom att endast ringa i klockan få hundarnas saliv att rinna. Detta fenomen benämns som “betingad reflex”. Betingad reflex är en av grunderna i något som kallas inlärningsteori. Inlärningsteori är en av teorierna som KBT-behandling baseras på.

Elizabeth Loftus (1944- ) har länge forskat inom begreppet falska minnen. I det mycket uppmärksammade fallet Thomas Quick/Sture Bergwall hjälpte läkare och psykiater på Säters rättspsykiatriska klinik honom att plocka fram bortträngda minnen ur sitt förflutna. Han erkände på så vis 39 mord.

Det visade sig dock senare att han inte genomfört ett enda av morden. Loftus visar med sin forskning att det är möjligt att plantera falska minnen med hjälp av psykoterapi. Det har hon bevisat genom tusentals experiment på människor där hon planterat händelser som aldrig ägt rum i deras sinnen.

Arbetsmarknaden för psykologer

Det finns en stor efterfrågan på psykologer. Prognosen är att det kommer att öka ännu mer i framtiden. Psykisk ohälsa är en viktig fråga i vår nutid, allt fler politiker pratar om vikten av en ökad psykisk hälsa. Många företag och organisationer önskar rekrytera eller ingå samarbete med psykologer. Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer efterfrågan av psykologer 2026 vara mycket stora. Om du är intresserad av att arbeta som psykolog hos oss på Svea KBT kan du läsa mer på vår karriärsida.

Lön psykolog

Innan psykologen kan ansöka om sin yrkeslegitimation måste hen arbeta som PTP-psykolog i ett år för att få praktisk erfarenhet. En PTP-psykolog tjänar i genomsnitt 30 650 kr.

Som ny i yrket tjänar en legitimerad psykolog ca 31 700 kr. Medellönen för psykologer är 43 100 kr enligt Psykologförbundet, men det varierar mycket mellan arbetsgivare och län. Lönerna för specialistpsykologer är ofta ännu högre. År 2021 var medellönen för specialistpsykologer 51 241 kr.

Eftersom det är brist på psykologer och detta förväntas öka finns det goda chanser att förhandla sig till en högre lön än tidigare inom yrket.

Medicinsk granskare Legitimerad psykolog Malin Blide