Företagspsykolog

Svea KBT erbjuder skräddarsydd företagsvård där våra psykologer kan erbjuda värdefull kunskap och stöttning till er personal eller era chefer.

Vad är en företagspsykolog?

En företagspsykolog arbetar med arbetsmiljöfrågor som berör psykisk ohälsa och anlitas av företag och organisationer för att hjälpa till med problem som rör dessa områden. Ofta är både individerna och gruppen i fokus och både stora och små företag kan få hjälp.

En företagspsykolog är en legitimerad psykolog och har avlagt psykologexamen på ett svenskt universitet, men har också en specialinriktning inom företagshälsa. Det innebär att psykologen, utöver att arbeta med känslor och beteenden, också jobbar utifrån arbetsplatsens behov och problematik.

Vad gör en företagspsykolog?

Företagspsykologen arbetar för att arbetsgruppen ska må bra, kunna jobba tillsammans och kunna nå gemensamma mål. Företagspsykologen arbetar både med individuella samtal och gruppsamtal och finns till för hela arbetslaget. Arbetsplatsens problem och stressfaktorer identifieras, åtgärdas och medarbetarna får verktyg och strategier för att kunna arbeta tillsammans.

Utbildningar

Andra arbetsuppgifter kan handla om att hålla utbildningar för att öka sammanhållningen i gruppen och utföra kartläggningar och undersökningar för att förbättra arbetsmiljön. Detta kan på sikt leda till bättre lönsamhet, mer sammansvetsad arbetsgrupp och förbättrad arbetsmiljö.

Policys och riktlinjer

Företagspsykologen jobbar också med att ta fram nya policys och riktlinjer som skräddarsys efter den aktuella arbetsplatsen. På så vis skapas en långsiktigt plan för att bibehålla och upprätthålla nya vanor och strategier. När företagspsykologen sedan utbildar och vägleder arbetslaget i de nya tillvägagångssätten ökar chansen för att dessa anammas och verkställs.

Bistå i rekryteringsarbetet

Företagspsykologen kan även bistå i rekryteringsarbetet genom att genomföra screenings, utföra tester och bedöma arbetsprestationer. Testerna låter kandidaterna jämföras på ett rättvist sätt där alla får samma frågor och samma förutsättningar att visa hur de fungerar och presterar. På så sätt får företaget hjälp att välja den mest passande kandidaten för vidare anställning. Det är mycket svårare att göra samma rättvisa och objektiva bedömning bara genom att granska CV och personliga brev. Genom att utgå ifrån testresultat minskar man också risken för felbedömningar, diskriminering och förutfattade meningar. Företagspsykologen hjälper er att ta fram kandidater på ett objektivt och sakligt sätt.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Hur kan en företagspsykolog hjälpa vårt företag?

  • Förebygga psykisk ohälsa – En företagspsykolog kan ge er verktyg för att förbättra måendet på er arbetsplats på längre sikt.
  • Konflikthantering – Företagspsykologen kan medla i konflikter, hjälpa er att acceptera meningsskiljaktigheter och få er att tänka framåt.
  • Minska sjukskrivningar – Ett allmänt ökat välbefinnande bland personalen leder ofta till färre sjukskrivningar och gladare medarbetare.
  • Teamutveckling – Företagspsykologen hjälper er att samarbeta och förstå varandra. Det kommer att på sikt leda till bättre resultat och en mer sammansvetsad arbetsgrupp.
  • Utbilda personal – Företagspsykologen utbildar både medarbetare och chefer i syfte att förbättra arbetsmiljön, öka samarbetet och minska klyftorna i gruppen.
  • Bidra till en bättre arbetsmiljö – En arbetsplats där gruppmedlemmarna mår bra och trivs tillsammans har i längden färre problem och konflikter.

Läs om organisationspsykolog

Hur kan Svea KBT hjälpa företag och organisationer?

Hos Svea KBT arbetar många olika psykologer som besitter en rad olika kompetenser. Om ditt företag eller organisation behöver den kompetens och erfarenhet som en företagspsykolog kan erbjuda så är du välkommen att kontakta oss för ett inledande samtal där vi kan berätta mer hur våra psykologer kan hjälpa er.