Ensamhet

Att känna sig ensam är vanligare än vad man tror och och kan drabba alla människor vid olika tidpunkter i livet. I den här artikeln berättar psykologen Julia mer om ensamhet, dess orsaker, symtom och hur man kan överkomma den.

Psykolog Julia Lidman

Författare

Psykolog Julia Lidman

Julia Lidman är Psykolog hos Svea KBT med examen från Umeå Universitet med inriktning mot KBT, DBT och PDT. Hon har erfarenhet från primärvården, psykiatrin och psykosvården och har arbetat med depression, ångest, stress och sömnproblem samt tyngre problematik.

Vad är ensamhet?

Ensamhet är en subjektiv känsla som är individuell. Bara du kan veta om du känner dig ensam eller inte. Det går inte att beräkna om någon känner sig ensam utifrån antalet vänner man har, om man är i en relation eller om man har nära kontakt med sin familj.

Du kan ha ett stort socialt nätverk men ändå känna dig ensam, du kan vara i en relation och ändå känna dig ensam. Det kan handla om att inte känna sig sedd eller förstådd eller att man inte finner någon mening i relationerna. Det handlar ofta om en vilja ha andra typer av sociala kontakter än de man har.  

Är ensamhet vanligt?

Att uppleva sig ensam är vanligare än man tror och kan drabba vem som helst när som helst i livet. Det kan ske efter förändrade omständigheter i livet såsom en flytt, ett byte av arbetsplats eller ett uppbrott med en partner.

Men det kan också vara någonting som kommer gradvis, som när man tappar kontakten med vänner. Psykisk ohälsa kan också förorsaka ensamhet, depression kan göra att man isolerar sig, social ångest kan få en att undvika sociala situationer osv. Men det kan också ske i omvänd ordning, alltså att ensamhet kan leda till nedstämdhet eller högre grad av ångest i sociala situationer.

Du kanske vill träffa någon men har svårt att hitta en partner. Du kanske ser på sociala medier hur mycket kul andra har tillsammans och känner dig utanför. Du kanske bara har vänner online och skulle vilja ha vänner som bor närmare dig. Du och din partner kanske just gjort slut. Din närmaste vän kanske just gått bort. Anledningar till ensamhet kan vara flera samtidigt och är olika från person till person.

Självvald ensamhet eller ofrivillig ensamhet

Det finns olika slags ensamhet, att vi känner att ingen förstår oss, att man saknar en känsla av samhörighet eller att man saknar en partner. Det är viktigt att skilja på att vara själv på eget bevåg och att känna sig ensam. En del vill inte hitta en partner, mår bra med en liten vänskapskrets eller känner inget behov av djupare relationer. Då är det sällan man också känner sig ensam även om andra kanske skulle känna sig ensamma i en liknande situation. Det är när ensamheten är ofrivillig som den får oss att må dåligt.

Lär känna våra psykologer

Våra kompetenta psykologer är experter inom terapi och behandling.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Julia L
Vasastan
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Angelica N
Södermalm
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Andrea Ö
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Symtom på ensamhet?

Eftersom upplevelsen av ensamhet är individuell så är symtomen också det. Men det är vanligt att man upplever något av följande symtom:

  • Kroppsligt obehag
  • Känsla av att vara övergiven eller otrygg
  • Känsla av hopplöshet
  • Nedstämdhet
  • Ångest

Är ensamhet farligt?

Det finns studier som visar på att ensamhet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar men även annan fysisk och psykisk ohälsa. Eftersom ensamhet skapar en inre stress så är långvarig ensamhet lika skadligt för kroppen som kronisk stress.

Det är ofta att så att ensamheten tar över och börjar påverka ens självbild och självförtroende. Om man känner sig ensam så är det inte ovanligt att man börjar tolka in signaler på att andra inte vill umgås med en eller att man inte duger. Ensamhet kan också vara jobbigt att prata om och det kan upplevas som skamfyllt att känna sig ensam. Detta leder ofta till mer isolering och en starkare känsla av ensamhet.

Varför känner man sig ensam?

Det finns ingenting konkret som kan säga varför vissa känner sig ensamma mer än andra. Men riskerna ökar om man förlorat en partner, bytt miljö eller varit med om stora omställningar såsom en sjukdom eller kris. Saknar man väl uppbyggda sociala nätverk eller nära vänner är det också vanligare att man känner sig ensam.

Detta gör också att det är vanligt att uppleva ensamhet när man blir äldre, om kanske en partner eller ens vänner går bort. Då kanske orken kanske inte heller finns för att upprätthålla vänskaper, skapa nya kontakter eller känna sig delaktig i samhället.

Men även allt fler ungdomar och unga vuxna känner sig ensamma då mycket omvälvande livshändelser sker. Sociala medier gör det också lättare att jämföra sig och känna sig utanför. Denna ensamhet kan också bli mer påtaglig under högtider då sociala gemenskaper står i fokus, eller i andra stora sociala sammanhang.

Hur hanterar man ensamhet?

Det är viktigt att bli medveten om vad man själv gör. Det är vanligt att man känner sig otrygg och isolerar sig ytterligare. Det kan också vara så att man ofrivilligt stöter bort andra genom att man blir väldigt behövande, eller så kanske man tar avstånd till andra av rädsla för att bli besviken och övergiven. Om man utstrålar att man inte förtjänar närhet och kärlek så kan det få folk att undvika en på grund av negativiteteten det kan medföra.

Tips för att bryta din egen ensamhet

  • Ta första steget till kontakt, hälsa, småprata
  • Sök dig till sammanhang dit likasinnade söker sig, exempelvis en kurs eller en förening
  • Investera tid och energi i ett fåtal som du vill bli vän med
  • Utgå från att andra människor vill dig väl

Mer artiklar inom ämnet:
Relationer
Jämföra sin relation med andras
Olycklig kärlek
Hur gör man för att komma över någon?
Separation

Hur kan Svea KBT hjälpa?

Ibland kan man behöva få hjälp att bryta ensamheten. Hos våra psykologer på Svea KBT kan du få hjälp att förstå vad som händer i hjärnan och kroppen när ensamheten triggas. En psykolog kan också hjälpa med verktyg för att kunna hantera jobbiga känslor och tankar men också med att öka självkänslan och sociala färdigheter. Eftersom ensamhet kan komma i samband med nedstämdhet och ångest så kan terapi också hjälpa de aspekterna.

Kontakta oss idag för en inledande konsultation om bästa psykolog och terapimetod för just dina omständigheter.