Otrohet – vanliga orsaker och anledningar

I den här artikeln går psykologen Julia igenom 9 vanliga orsaker till otrohet. Du får veta vad som vanligtvis betraktas som otrohet samt skillnader i hur män och kvinnor tänker och agerar kring otrohet.

Psykolog Julia Stenbrinck

Författare

Psykolog Julia Stenbrink

Julia Stenbrink är psykolog med utbildning från Karolinska Institutet. Hon har tidigare arbetat inom psykiatrin och primärvården med psykisk ohälsa. Hon har god erfarenhet av att behandla både barn, ungdomar och vuxna samt föräldrastöd.

Vad är otrohet?

Otrohet innebär att man bryter de överenskommelser som man har med sin partner om vad man får och inte får göra i ett förhållande. Det är en sorts illojalitet. Vissa saker är mer allmänt betraktat som otrohet än andra. En ganska allmän uppfattning är att penetrerade sex är otrohet, medan att titta på pornografi inte är lika allmänt uppfattat som otrohet.

Otrohet kan kännas som ett enormt svek som bryter tilliten du har byggt upp med din partner. Det kan få stora konsekvenser som att relationen tar slut eller att relationen aldrig riktigt blir den samma igen.

När ens partner har varit otrogen är det lätt att bli osäker på sig själv och över hur framtiden kommer bli. Det är också lätt att bli misstänksam, svartsjuk eller kontrollerande. Om man själv har varit otrogen får det ofta konsekvenser som känslor av skuld och skam.

Läs mer om våra parterapeuter som arbetar med relationer

Våra psykologer är empatiska och erfarna när det gäller parterapi och svårigheter som finns i våra relationer. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Tips för att komma över otrohet

Att komma över en otrohet kan vara väldigt svårt. Det är viktigt att förstå varför otroheten skedde och om det finns några underliggande problem som har bidragit till att det har skett.

Ge relationen tid att återhämta sig. Det kommer aldrig bli exakt som förut. Ta tid på er att bygga upp tilliten i relationen. För att kunna förlåta en otrohet krävs att man accepterar att den har hänt.

Det innebär inte att man måste tycka det är okej att den har hänt. Om du ska förlåta en otrohet är det viktigt att förlåta personen, inte nödvändigtvis händelsen. Ni behöver båda faktiskt vilja stanna i relationen för att den ska kunna hålla. Det går såklart inte att garantera med 100% säkerhet att otrohet inte kommer ske igen.

5 olika typer av otrohet

1. Sexuell otrohet

Detta är den typ av otrohet där man gör något fysiskt med en annan person som man har kommit överens om att bara göra med sin partner. Det kan vara allt från en enstaka kyss till en lång period av upprepade samlag.

2. Emotionell otrohet

Det innebär att man anförtror sig kring privata saker till någon annan än ens partner på ett sätt som skapar en intimitet som man annars bara skulle ha med sin partner. Det kan också innebära att bli kär i någon som inte är ens partner utan att varken avsluta sitt nuvarande förhållande eller att sätta gränser som är nödvändiga för att skydda förhållandet.

3. Otrohet på nätet

kan exempelvis innebära att man skickar flirtiga meddelanden till någon man aldrig har träffat, att man följer ett OnlyFans-konto av någon man känner eller att man skickar nakenbilder till andra än sin partner.

4. Finansiell otrohet

När man undanhåller eller ljuger om hur man spenderar sina pengar eller när man spenderar pengarna på ett sätt som man vet att partnern inte tycker om. Detta blir aktuellt först när man har någon typ av gemensam ekonomi eller boende.

5. Övrig otrohet

Det finns vissa typer av beteenden som kan betraktas som otrohet fast att det inte tydligt faller in i någon av de ovannämnda kategorierna eller att det blir en blandning av dem. Det kan exempelvis vara att sova i samma säng som någon av det kön man är attraherad av eller att man kollar på porr.

Varför är vi otrogna?

Det finns många olika orsaker till att någon är otrogen mot sin partner. För dig som har blivit bedragen kan det kännas som att din partner var otrogen för att hen inte älskar dig nog eller är en självisk idiot. Även om dessa saker kan vara sanna så finns det oftast andra anledningar till att någon är otrogen.

9 Vanliga anledningar till otrohet

1. För att avsluta relationen

Ibland sker otrohet i ett försök att avsluta relationen. Detta kan vara antingen vara ett medvetet eller ett omedvetet val. Att avsluta en relation är ofta ett stort beslut. Om man befinner sig i en seriös relation kan det ibland ta år innan beslutet att bryta upp relationen faktiskt tas, trots att ena eller båda parter upplever att relationen är dålig eller över. Att vara otrogen kan vara ett sätt att tvinga sin partner att ta det beslutet åt en. Det kan även vara ett sätt att testa om man vill avsluta relationen eller inte.

2. För att få sexuellt utlopp

För vissa handlar otrohet om att få göra saker i sängen som ens partner inte vill göra. Det kan drivas av att man upplever ett stort behov av att leva ut en kink som man tidigare fått leva ut eller att man har en fantasi som man aldrig kommer få testa i sin relation. Det kan även handla om att man har en högre sexlust än sin partner och därför upplever att frekvensen av sex är för låg och behöver kompletteras med sex från någon utomstående.
Läs mer om problem med sexet i den här artikeln.

3. Få emotionellt stöd

Alla människor har, i varierande grad, behov av emotionellt stöd och emotionell kontakt. Otrohet kan vara drivet av emotionella behov. Det är svårt för ens partner att uppfylla alla ens olika behov. Har man en väldigt upptagen partner eller en partner som har svårt att kommunicera kring känslor kan det vara svårt att få dessa behov uppfyllda inom relationen.

Det kan även vara så att man inte känner sig bekväm med att dela med sig till sin partner och vara sårbar. Att i stället dela med sig av svårigheter till någon annan kan kännas mindre riskfyllt. Om man under en period söker emotionellt stöd hos någon som inte är ens partner kan detta utvecklas till emotionell otrohet eller leda till situationer där en fysisk sexuell otrohet kan ske.

4. För att känna sig åtråvärd

Det är helt normalt att vilja känna sig snygg, sexig och åtråvärd. Om man inte upplever att ens partner ser en på det sättet kan det leda till att man söker sig någon annanstans för att känna detta. Det kan även vara så att man har en väldigt uppskattande partner som på många sätt visar att de finner en attraktiv, men att man själv inte längre räknar med partners åsikt.

På samma sätt som man kan uppleva att de positiva sakerna ens mamma eller bästa vän säger inte räknas då de ”måste” tycka om en, så kan ens partners komplimanger tappa i värde. Längtan att känna sig mer åtråvärd kan därför uppstå och leda till otrohet.

5. För att uppleva spänning

Spänning är en känsla som de flesta tycker om. Det är vanligt bland annat vanligt att gilla skräckfilmer, berg-och-dalbanor eller att testa nya aktiviteter eller maträtter. Vissa människor som är otrogna drivs av just spänningen som kan uppstå vid otrohet. Det kan vara spännande att träffa nya personer, att flirta med någon ny eller att ha sex med någon ny för första gången. Det kan även kännas spännande att ha en hemlighet eller att veta att man kan bli påkommen.

6. Som hämnd

Ibland sker otrohet som ett sätt att försöka straffa sin partner. En del personer kan reagera på en otrohet genom att känna att ”Om min partner ligger med andra har jag också rätt till det”. Detta skiljer sig alltså från att ha en öppen relation då båda parter är överens om att man får ha sex med andra genom att det faktiskt inte finns någon överenskommelse kring det.

Det kan även vara ett sätt att straffa sin partner för andra saker som inte inkluderar en otrohet. Anledningar till detta skulle kunna vara att hen prioriterar en själv lägre än något annat eller för att hen inte beter sig så som man vill.

7. Den otrogna ser det inte som otrohet

Vad som uppfattas som otrohet är väldigt individuellt. Om man har helt olika definition av otrohet än sin partner är det lättare att korsa gränser som satts upp, då man helt enkelt inte själv anser att det är en gräns. Detta kan ske när det inte finns tydlig kommunikation kring var gränserna i förhållandet går, men även när det tydligt kommunicerats.

Om exempelvis den ena partnern anser att titta på porr är otrohet och den andra alltid har kollat på porr även i förhållandet så konkurrerar känslan att kunna styra sig själv och att respektera sin partners önskan. För vissa kommer då känslan av att vilja bestämma över sig själv vinna över att respektera vad de själva kanske uppfattar som en obetydlig sak.

Det kan även finnas tillfällen då tolkningen av ett beteende kan skifta mellan partners. Det kan exempelvis vara svårt att objektivt tolka om någon har skrivit flirtigt till någon annan.

8. Det fanns ett bra tillfälle

Det kan ibland uppstå tillfällen där en person som aldrig tänkt på att vara otrogen förut är otrogen. Dessa tillfällen innebär ofta att det finns någon attraktiv, villig person som man kan vara otrogen med samtidigt som riskerna för att bli påkommen är minimala. Det handlar ofta om tillfällen som exempelvis en utlandsresa där man aldrig kommer träffa personen man var otrogen med igen.  

9. För att kunna stanna i sin relation

Vissa personer uppfattar att en otrohet kan vara ett sätt att hålla ett äktenskap vid liv. Det kan vara att man inte känner att alla ens behov blir uppfyllda, men ändå känner att man får ut väldigt mycket av sin relation. Otrohet kan även funka som ett skydd mot de jobbiga delarna i relationen. Vissa personer upplever sig gladare och mer tålmodiga när de har någon vid sidan om relationen.

Varför är kvinnor otrogna?

En vanlig anledning för kvinnor att vara otrogna är för att få mer bekräftelse. Kvinnor kan även drivas till otrohet via bitterhetskänslor som uppstår från det generellt högre ansvar kvinnor tar för hem och barn.

Det har länge funnits tankar om att kvinnor till högre grad är otrogna på grund av att de saknar emotionellt stöd i sina relationer. Ju mer forskning som har kommit desto svårare verkar det dock vara att särskilja anledningar till otrohet mellan könen. Något som ofta kommer upp när man talar om kvinnor och otrohet är låg självkänsla.

Låg självkänsla finns hos både män och kvinnor, men kvinnor tenderar i högre grad att basera sin självkänsla på sina sociala relationer. Läs mer information om självkänsla.

Varför är män otrogna?

Det finns stöd för att män är mer svartsjuka än kvinnor och tenderar att misstänka otrohet i högre grad än vad kvinnor gör. Män kan därför tänkas drivas mer av hämnd i beslut kring att vara otrogen. Män tenderar även att uppfatta färre typer av beteende som otrohet, specifikt de beteenden som är mer emotionella eller sker online.

Det kan även finnas tankar om att det på något sätt skulle vara del av mäns natur att ha sex med så många kvinnor som möjligt som gör att otrohet kan känns extra belönande för män. På gruppnivå har män dessutom lägre förmåga till impulskontroll, vilket ökar risken för otrohet.

Psykiska svårigheter och otrohet

Att uppleva psykiska svårigheter kan leda till en högre risk att vara otrogen. Vissa tillstånd som ex. Bipolaritet och ADHD kan göra det svårt att hantera sina impulser eller att man har svårt att se konsekvenserna av sitt handlande. För personer som är deprimerade kan otrohet vara ett sätt att distrahera sig från jobbiga tankar och känslor, samtidigt som det kan ge positiva känslor i form av sexuell njutning, glädje och spänning.

En del personer med exempelvis EIPS (Emotionellt Instabilt Personlighetssyndom, tidigare kallat borderline) kan ibland använda sex och otrohet som ett självskadebeteende eller för att sabotera för sig själva då den närhet som uppstår i relationer kan upplevas läskig. Det finns även personer som lider av beroende av sex där de helt enkelt inte har tillräcklig förmåga att stoppa sig själva från att ha sex när det finns möjlighet.

Det är viktigt att komma ihåg att en diagnos inte behöver betyda att någon kommer vara otrogen, utan snarare att personen kanske behöver mer stöd och tydligare kommunikation.

Separera eller jobba på relationen?

Det kan vara svårt att veta om man ska stanna kvar eller inte när någon har varit otrogen. Om otroheten beror på att kommunikationen har brustit går framtida otrohet att förebygga. Det är vanligt att relationen tar slut när otroheten beror på att den otrogna personen är arg eller känner sig försummad i sin relation. Relationer där otroheten beror mer på omständigheterna håller oftast längre än när den otrogna känner sig arg eller försummad.

Beslutet kring att separera eller jobba på relationen kan underlättas av att ställa sig vissa frågor. Vill båda faktiskt vara tillsammans? Kommer jag någonsin kunna lita på min partner? Kommer jag kunna låta bli att använda otroheten mot min partner för att få som jag vill? Går det att ändra på de saker som ledde till otroheten?

Parterapi vid otrohet

När man går i parterapi får man de verktyg som behövs för att ha en fungerande relation. När otrohet har skett skapar det ofta negativa konsekvenser i förhållandet, samtidigt som otrohet sker mycket oftare i relationer som redan befinner sig i en svacka.

I parterapi kan får ni verktyg att bygga upp tilliten igen, skapa nya gränser för förhållandet och förbättra de omständigheter som försvårar för relationen.
Läs mer om att träffa parterapeuter i Stockholm.
Läs mer om att träffa parterapeuter i Göteborg.
Läs mer om att träffa parterapeuter i Malmö
Läs mer om att träffa parterapeuter i Uppsala

Hur kan Svea KBT hjälpa din relation som har problem?

När du går i parterapi hos oss på Svea KBT får både du och din partner möjlighet att med hjälp av en utomstående expert reda ut de problem som ni kan ha svårt att hantera själva. Vi kommer hjälpa er att hitta strategier och verktyg för att ni ska kunna förstå er själva, er partner och er relation. Genom övningar och verktyg kommer ni att kunna bearbeta de problem som ni upplever.

En parterapi behöver inte alltid innebära att man måste rädda sin relation utan det kan också handla om att man vill kunna separera på ett vänskapligt sätt när det finns andra familjemedlemmar såsom barn att ta hänsyn till. Här kan du läsa mer om hur en parterapi fungerar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation om bästa behandlingsmetod eller lämpligaste psykologen för ditt eller erat behov.