5 tips för att förbättra dåligt sexliv i ett förhållande

Sexet är för många en viktig del av livet och i våra relationer. När vi mår dåligt i oss själva eller har det svårt med vår partner är det vanligt att även sexlivet får problem. I den här artikeln ger vår psykolog Frida 5 tips för att förbättra sexet i din relation. Du får även veta vanliga orsaker till sexproblem samt hur behandling hos en psykolog går till.

Psykolog Frida Persson

Författare

Leg. Psykolog Frida Persson

Frida Persson är leg. Psykolog och har en bakgrund inom psykiatrin. Hon har lång erfarenhet av att behandla relationsproblem, ångestsyndrom, depression, trauma och låg självkänsla både för individer och på gruppnivå. Hon har vidareutbildning inom CFT.

Dåligt sexliv i förhållande

Problem med sexet kan påverka självkänsla och välmående. Det kan dessutom vara svårt att prata om. Studier i västvärlden har visat på att mellan 25-63 % av kvinnor och 10-52 % av männen har angett att det lider av ett problem inom det här området. Orsaken till problemen kan bero på flera olika saker.

Ni kanske har svårt att få ihop livet med småbarn vilket gör att det inte längre går att ha umgänge som ni brukade. Eller du kanske är stressad och upplever dig för trött att ha sex eller känner ingen lust. Det finns också mycket förväntningar på hur sex bör vara och kännas. Till exempel att det ”bara ska funka” eller ”jag måste hela tiden ha erektion för att ha sex”. Det kan begränsa oss i att nyfiket utforska vår sexualitet och att dela den med en annan människa.

Vid sexproblem i relationer behöver man förstå vad som påverkar och blir ett problem, vilka förväntningar som finns och sedan problemlösa, kommunicera, testa och öva! Ibland kan det också vara andra saker i relationen utanför våra intima relationer som är problem och då behöver det också adresseras.

Läs mer om våra psykologer

Våra kompetenta psykologer är kunniga inom relationer, familjer och konfliktlösning. Vi hjälper dig med parterapi och familjerådgivning.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

5 Tips för att förbättra sexet i din relation

Här är 5 tips på vad ni kan göra för att förbättra ert sexliv. Även om relationen skaver och sex har blivit ett känsligt ämne uppmuntrar vi er att försöka att gå in i samtal med nyfikenhet och respekt för varandra.

1. Prata med varandra

Precis som alla andra områden i en relation är det viktigt med kommunikation. Här kommer några exempel på frågor ni kan utgå från när ni börjar ett sådant samtal. Hur tycker ni om att ha sex? När? Vilka förväntningar har ni, vad oroar ni över? Vad har ni för hinder eller problem i ert sexliv? När känns det inte bra för dig?

2. Kommunicera under sexet

Öva på att kommunicera under sexet, vad ni vill ha mer och mindre av.

3. Utforska andra behov av närhet

Intimitet är inte bara sex och orgasm. Alltså är det viktigt att också undersöka vilka andra behov av närhet ni har och om det uppfylls. Sätt er ner och fundera; vad vill ni ha för intimitet i vardagen avseende gos, kramar och närhet?

4. Träna på uppmärksamhet

När vi har sex kan det hända att vi fastnar i tankar och har svårt att vara i nuet. Ni kan träna er uppmärksamhet genom medveten närvaro/ mindfullness. Det finns massor av appar och hemsidor med olika övningar. Det är helt naturligt att det kommer många tankar under sex men när ni lägger märke till att ni är i huvudet försök då flytta uppmärksamheten till nuet och sensationer i kroppen. Det är faktiskt du som styr även om det ibland inte känns så.

5. Planera och lös problem

Har ni svårt att få tid för sex? Sätt er ner och titta över er vardag. Fundera över vad ni kan prioritera bort, när skulle det bäst passa och planera in tid för sex och håll er till planen. När man gör detta är det viktigt att inte ha för högt satta mål. T.ex. att gå från att ha sex en gång i månaden till tre gånger i veckan. Försök alltså planera in nåbara mål.

Vanliga sexproblem i ett förhållande

  • Stress och bristande tid för sex
  • Minskad lust och upphetsning
  • Svårt att få orgasm
  • Svårt att få och bibehålla erektion
  • Upplevd för tidig orgasm
  • Smärta vid sex – vestibulit
  • Torrhet i slida
  • Hälsoproblem eller sjukdom som påverkar sexlivet

Så här fungerar behandling och terapi för sexuella problem

Ibland kan problem inte lösas av paren själva utan det finns behov av parterapi eller annan terapi. I behandling är det viktigt att först kartlägga vad som är problemet. Det är viktigt att förstå vad ert specifika problem är för att kunna bestämma vilka interventioner, alltså vad arbetet i terapin ska fokusera på.

Läs mer om vår parterapi i Stockholm.
Läs mer om vår parterapi i Göteborg.
Läs mer om vår parterapi i Uppsala.

Ni kanske har svårigheter att kommunicera? Fastnar någon eller båda i negativa tankar? Överfokuserar du på din partner och glömmer dina behov eller känner skam och press i sexuella situationer? Allt det är exempel på saker som man kan behöva arbeta med.

Det är också viktigt att förstå om problemen med sex är ett symtom på att det är något annat problem i relationen för ibland kan det behöva hanteras först. För att undersöka det kan man till exempel skriva en problemlista och prioritera vad som är viktigast för er att arbeta med.

Man kan samla in data genom dagbok, skattningar eller andra registreringar. Ibland görs även något som kallas beteendeanalys. Då undersöker man problemsituationen genom att kartlägga känslor, tankar, beteenden och dess konsekvenser.

Mål:

precis som med annan behandling jobbar ni här med mål. Vill ni kunna sätta gränser, berätta om vad ni tycker om när ni har sex eller öka antalet gånger ni har sex? Det är viktigt att målen är tydliga och att alla inblandade är överens om vad de innebär.

Hemuppgifter:

Ni får i terapin hemuppgifter att arbeta med mellan gångerna. Det viktiga arbetet sker nämligen utanför terapin, det är där förändringen måste ske. Och ju mer man engagerar sig i hemuppgifter ju mer effekt får man av behandlingen.

Psykoedukation:

I och med att det finns mycket förväntningar när det kommer till sex och svårt att förstå sig själv och sina reaktioner kan man behöva prata mer om sexuella problem och vad det innebär i terapin. Alltså öka kunskapen.

Interventioner:

Utifrån problembeskrivningen och beteendeanalysen bestäms alltså vilka interventioner som ni kommer att arbeta med i terapin. Exempelvis kan man behöva arbeta med förväntningar, behov och önskemål gällande sex eller uppmärksamhetsträning, gradvis exponering (utsätta sig för) för sexuell aktivitet som har väckt ångest men som man vill kunna göra. Det kan vara träning i onani och kommunikation. Man kan också arbeta med att pröva och schemalägga nya beteenden samt arbeta med medveten närvaro, hantera tankar och acceptans.

Vidmakthållande och återfallsprevention:

I slutet av behandlingen behöver man prata om och bestämma vad ni ska fortsätta arbeta med för att nå era mål. Man behöver också prata och komma överens om vad ni kan göra om ni får ett bakslag eller kommer av er.

När behöver jag söka annan vård eller annat stöd?

Har du sexuella besvär såsom smärta vid sex eller erektionsproblem som inte går över? Då kan det vara bra att uppsöka vårdcentral för att undersöka eventuella fysiska orsaker till problemen.

Ibland kan det exempelvis behövas både medicinsk och psykologisk behandling. Om du har sexuella problem på grund av tidigare negativa erfarenheter av sex såsom övergrepp kan det behövas behandling för det. Till exempel om du får starka obehagliga reaktioner vid sex eller minnesbilder av övergrepp så kan det tyda på att du har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Vid PTSD rekommenderas traumafokuserad Kognitiv beteendeterapi. Om du vill mer om hur vi kan hjälpa dig eller dig och din partner är du välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation om bästa behandlingsmetod för just dina eller era behov.