Svartsjuka – psykologen förklarar och ger tips

I den här artikeln förklarar psykologen Julia varför vi blir svartsjuka samt ger dig nyttiga tips på hur du kan hantera dina egna känslor eller en partner eller ett barns svartsjuka.

Psykolog Julia Stenbrinck

Författare

Psykolog Julia Stenbrink

Julia Stenbrink är psykolog med utbildning från Karolinska Institutet. Hon har tidigare arbetat inom psykiatrin och primärvården med psykisk ohälsa. Hon har god erfarenhet av att behandla både barn, ungdomar och vuxna samt föräldrastöd.

Vad är svartsjuka?

Svartsjuka är känslan av oro som uppstår i situationer där man uppfattar att det finns någon eller något som hotar ens värde och status för en annan person.

Svartsjuka uppstår främst i romantiska relationer, men man kan även känna svartsjuka i en familjerelation eller en vänskapsrelation. Den här artikeln är främst skriven utifrån att det rör sig om en romantisk relation. Men informationen går även att applicera på andra typer av relationer även om vissa beteenden är mer förekommande i just romantiska relationer.

5 Tips för att hantera sin svartsjuka

Här följer 5 nyttiga tips för att hantera sin egen svartsjuka:

1. Stanna upp och fundera över var svartsjukan kommer ifrån

Det finns många olika anledningar till att man känner svartsjuka. Fundera på om det finns någon känsla som ligger under. Det är vanligt att svartsjuka drivs av rädslor. Kanske är du rädd att din partner ska lämna dig eller vara otrogen. Dessa rädslor kan komma från att du är osäker på er relation och på om den faktiskt är stabil.

2. Distrahera dig

Ibland har man känslor som känns obehagliga och som inte har någon tydlig orsak. För att dessa känslor inte ska gå ut över ditt förhållande och leda till att du börjar kontrollera din partner kan det vara bra att göra något roligt eller något som tar mycket uppmärksamhet.

3. Gör motsatsen till det du vill

Det kan vara svårt att kontrollera sitt beteende när man är svartsjuk. Känslor har en förmåga att influera våra beteenden, men kopplingen går även åt andra hållet. Du kan välja att göra tvärt emot vad svartsjukan säger åt dig att göra. Ge din partner en kram i stället för att kolla igenom personens mobil.

4. Kontrollera din andning

När man blir svartsjuk kan man bli väldigt upprörd och ibland glömma bort att andas. Att ta flera djupa andetag eller att göra en andningsövning hjälper dig att ta tillbaka kontrollen över din kropp och gör det lättare att tänka klart.

5. Ta ansvar över dina känslor och beteenden

Om det är din partner som väcker svartsjuka är det viktigt att du inte lägger över ansvaret över att dina känslor ska vara reglerade på din partner. Uttryck tydligt att du inte förväntar dig att din partner ska begränsa sitt liv för att minska ditt obehag.

Läs mer om våra parterapeuter som arbetar med relationer

Våra psykologer är empatiska och erfarna när det gäller parterapi och svårigheter som finns i våra relationer. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Hur uttrycks svartsjuka?

En svartsjuk person spenderar ofta mycket tid med att leta efter tecken på rädslan att bli lämnad eller bortgjord är befogad. I många fall kan personen som är svartsjuk hålla sin svartsjuka för sig själv. Det är inte säkert att svartsjukan märks utåt.

Svartsjuka personer kan dock uppleva mycket ilska, oro och negativa tankar om sig själv. En svartsjuk person kan även få impulser att säga nedvärderande saker om de personen upplever är ett hot eller att börja kontrollera sin partner.

Skillnaden mellan svartsjuka och avundsjuka

Det är lätt att blanda ihop svartsjuka med avundsjuka. Den stora skillnaden mellan begreppen är att avundsjuka oftast handlar om att man vill ha något som någon annan har, ofta en materiell sak, en möjlighet eller en omständighet. Vid svartsjuka rör det sig om andra personer och de relationer man har till dem.

Finns det skillnad mellan mäns och kvinnors svartsjuka?

Hur mycket svartsjuka man känner är individuellt och beror vad man har för gener och vad man har växt upp med och varit med om i livet. Män och kvinnor är på gruppnivå ungefär lika svartsjuka av sig. Det finns dock skillnader i hur svartsjukan uttrycker sig. Kvinnor tenderar att vara mer svartsjuka kring emotionell närhet, medan män tenderar att vara mer svartsjuka kring fysisk närhet.

Vad ökar risken för att vara svartsjuk?

Personer som har vuxit upp och känt sig mindre uppskattade än personer runt omkring dem har en högre sannolikhet att vara svartsjuka. Detta beror på att det kan skapa en världsbild om att andra är värda mer än dem och att de inte förtjänar att ha bra saker. För dessa personer kan det då kännas som att de riskerar att förlora en nära relation om partner eller vännen upptäcker att det finns bättre alternativ någon annanstans. Upplevelsen av att det finns ett sådant hot väcker ofta svartsjuka.

Att växa upp med föräldrar som är otrogna eller uppvisar mycket svartsjuka ökar också sannolikheten för att oftare bli svartsjuk. Detta beror på att svartsjuka blir normaliserat. Svartsjukebeteenden uppfattas alltså då som en normal del av livet. Dessa beteenden betraktas inte längre som lika problematiska och kan därför lättare fortgå eftersom de inte blir ifrågasatta.

Att själv ha varit otrogen eller att ha blivit bedragen ökar den sannolikheten att vi ska uppfatta otrohet som ett troligt utfall. Vad vi har varit med om tidigare i våra liv kan kännas som den bästa indikationen om vad som kommer hända senare. Detta beror på något som kallas för tillgänglighetsbias. Vi ger de saker vi kommer ihåg väl ett större värde än vad det egentligen har när vi försöker analysera en situation eller förutspå ett utfall.

Otrohet är något som ofta är väldigt känslomässigt laddat och blir därför lätt att komma ihåg. Det blir även lättare att bli misstänksam för att otrohet ska ske i framtida situationer, vilket kan leda till mer svartsjuka. Läs mer information om otrohet.

Kontrollbeteende vid svartsjuka

Svartsjuka uttrycker sig ofta i kontrollerande beteenden. Det kan bland annat visa sig i form av krav om att få alla lösenord till mobiler, datorer och sociala medier. Ibland kan den svartsjuka partnern försöka hindra eller intimidera den andra till att inte umgås med vissa personer, exempelvis med personer av andra könet.

Det kan även uttrycka sig i lite för många frågor om vad personen har gjort eller ska göra. Det kan ibland gå över till direkta hot för att hindra personen från att ha kontakt med en specifik person eller en viss grupp av människor.

Patologisk svartsjuka – När går svartsjuka för långt?

Svartsjuka blir patologisk och går för långt när man konstant börjar uppvisa kontrollbeteenden mot sin partner. Kontrollbeteenden kan exempelvis vara att man kollar i sin partners mobil efter tecken på att hen är otrogen eller att man begränsar sin partner från att vara i vissa miljöer för att man är rädd att någon ska försöka ta ens partner ifrån en på något sätt.

Svartsjuka kan ses som patologisk när den finns hela tiden utan att det finns något tveksamt beteende från den andres sida. Svartsjuka går för långt när det skapar lidande hos personen som triggar svartsjukan eller andra personer runt omkring denna.

Svartsjuka blir även patologiskt när man börjar ha svårt att klara av andra saker i sitt liv. När svartsjukan börjar göra det svårt för dig att koncentrera dig på ditt jobb, dina studier eller andra ansvarsområden är det viktigt att du söker hjälp. Eftersom svartsjuka ofta rymmer flera andra känslor är det lätt att man blir deprimerad eller att man tar ut sin ilska och oro på andra personer.

Retroaktiv svartsjuka

Ibland kan det finnas svartsjuka som inte rör nuet. Retroaktiv svartsjuka syftar på svartsjuka kring saker som ena partnern har varit med om tidigare. Det kan exempelvis handla om tankar kring att inte vara tillräcklig jämfört med tidigare partners. Det kan även finnas en tanke om att ju fler tidigare partners den andra partnern har haft desto mindre speciell är relationen för denna.

Ibland kan det även finnas en sorg kring att man inte har varit del av de tidigare delarna av en partners liv, men att någon annan har fått vara det. Retroaktiv svartsjuka blir ofta triggat av att tidigare partner eller saker som påminner om att de finns nämns.

Kan man bota svartsjuka?

Hur man blir av med svartsjuka beror på orsaken. Om man känner sig osäker på sig själv, att man exempelvis känner sig ful, tråkig eller omanlig så kan svartsjukan botas genom att man förbättrar sin självkänsla. Om svartsjukan i stället beror på att relationen inte känns trygg eller stabil får man ta tag i de saker som bidrar till den känslan. Detta kan man göra genom att exempelvis förbättra kommunikationen i förhållandet.

Tips för att hantera en partners svartsjuka

1. Visa extra kärlek när de svartsjuka beteendena inte visar sig

Det är viktigt att visa att din partner betyder mycket för dig. Det är dock avgörande när du visar kärlek. Om du visar extra mycket kärlek i samband med att din partner beter sig kontrollerande blir det som en belöning för det dåliga beteendet. Visa i stället extra kärlek och uppmärksamhet när din partner beter sig lugnt

2. Ge din partner lite utrymme när hen är svartsjuk

Du är inte skyldig att redovisa var du har varit eller vad du har skrivit till någon annan. Förhållanden behöver tillit för att fungera. Säg nej eller lämna situationen om din partner börjar kliva över dina personliga gränser. Att hålla din partner konstant uppdaterad kring vad du håller på med gör ingenting för att stärka tilliten långsiktigt.

3. Kontakta en vän

Det kan vara bra att höra någon annans perspektiv på vad som är rimligt och inte. När din partner börjar ifrågasätta dig eller kräva mer och mer av dig så är det bra att kunna ha en vän till hands som du kan umgås med för att få en paus eller en mer nyanserad bild av situationen.  

4. Gå till en psykolog eller annan samtalsterapeut

Även när det är din partners beteenden som är problemet så kan det vara skönt att få prata ut till någon som inte känner din partner. Det kan även vara så att du upplever att det är svårt att stå upp för dig själv när din partner visar svartsjuka. En psykolog kan hjälpa dig med att sätta gränser så att din partners beteenden inte behöver påverka ditt välmående och integritet.
Här kan du läsa om våra parterapeuter i Stockholm.
Här kan du läsa om våra parterapeuter i Göteborg.
Här kan du läsa om våra parterapeuter i Uppsala.

Hur hanterar man svartsjuka barn?

Svartsjuka kan uppstå hos vem som helst, även hos barn. Svartsjukan behöver inte betyda att man vill ha exakt samma roll som den man är avundsjuk på. Det är vanligt att barn blir svartsjuka när en förälder skaffar en ny partner. Barnet ser då att den nya partnern tar upp mycket av förälderns tid, vilket kan lämna mindre tid med barnet.

Det är även vanligt att barn blir svartsjuka när de får ett nytt syskon. Ett nyfött barn tar självklart upp mycket tid och uppmärksamhet från föräldrarna, men det är viktigt att även de andra barnen känner sig sedda och hörda.

3 Tips för att hantera ditt barns svartsjuka

1. Spendera tid själv med ditt barn

När ett barn är svartsjukt på ett annat barn eller din nya partner är det viktigt att spendera tid med barnet på tumanhand. Ofta är svartsjukan ett uttryck för att ditt barn saknar tid eller närhet med dig som förälder.

2. Uppmärksamma alla de sätt ditt barn är bra på

Om ditt barn upplever att det barn hen är avundsjuk är bättre på vissa aktiviteter eller har bättre egenskaper på något sätt är det bra att se till att uppmärksamma det starka sidor som ditt barn har. Samtidigt som det är viktigt att poängtera att även om alla är olika och bra på olika saker så betyder inte det att någon är värd mer än någon annan eller att du som förälder älskar något barn mer än det andra.

3. Låt din nya partner spendera tid med barnet själv

När ditt barn är svartsjuk på en ny partner är det bra för barnet att spendera tid med den nya personen själv. Din partner och ditt barn kan då få en egen relation och på så sätt väcka välvilja till din nya partner

Hur kan Svea KBT hjälpa din relation som har problem?

När du går i parterapi hos oss på Svea KBT får både du och din partner möjlighet att med hjälp av en utomstående expert reda ut de problem som ni kan ha svårt att hantera själva. Vi kommer hjälpa er att hitta strategier och verktyg för att ni ska kunna förstå er själva, er partner och er relation. Genom övningar och verktyg kommer ni att kunna bearbeta de problem som ni upplever. Här kan du läsa mer om hur en parterapi fungerar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation om bästa behandlingsmetod eller lämpligaste psykologen för ditt eller erat behov.