Oense om barnuppfostran – tips och råd

De flesta människor har olika syn på hur barn bör uppfostras. Det är lätt hänt att det uppstår konflikter mellan föräldrarna ifall det inte finns en samsyn och ett samarbete. I den här artikeln får du information om vanliga problem samt goda tips för hur ni kan gå tillväga för att kunna undvika konflikter gällande barnuppfostran.

Psykolog Frida Persson

Författare

Leg. Psykolog Frida Persson

Frida Persson är leg. Psykolog och har en bakgrund inom psykiatrin. Hon har lång erfarenhet av att behandla relationsproblem, ångestsyndrom, depression, trauma och låg självkänsla både för individer och på gruppnivå. Hon har vidareutbildning inom CFT.

När man får barn förändras många saker i livet och nya krav ställs på relationen. Ni kommer sannolikt att tycka olika i en mängd situationer som rör barnuppfostran. Precis som vid andra stora förändringar i livet så det då en ökad risk för stress och konflikt.

Listan över potentiella situationer att vara oense kring kan göras lång, vilket senare kan leda till bråk som långsiktigt leder till slitningar i relationen eller att även barnen påverkas.

Det kan handla om hur länge ska barnet få sova hos oss? Vad gör vi om barnet inte vill äta eller blir utåtagerande? Om syskonen inte kommer överens eller ungdomen umgås med personer som inte verkar bra för hen, hur hanterar vi det?

Det kan också finnas ökad risk för konflikt när barnen själva är stressade, kanske blir mobbade, genomgår stora förändringar eller har jobbiga känslor under tonåren. När barnen behöver mer stöd behöver ni ge mer stöd och det kan vara svårt att både ta hand om barnet, sig själv och sin relation.

Läs mer om våra psykologer

Våra kompetenta psykologer är kunniga inom relationer, familjer och konfliktlösning. Vi hjälper dig med parterapi och familjerådgivning.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Tips för att undvika konflikter kring barnuppfostran

Andra saker kan också ställa högre krav på relationen. Såsom stress i arbete, flytt och renoveringar. Och ju fler av dessa stressfaktorer vi har i livet ju svårare är det och ökad risk för konflikt. Därför man behöva se över sin livssituation och arbeta med att minska stressfaktorer.

Till exempel inte börja renovera huset när ni har fått ert tredje barn och en ny position i arbetet om det kan undvikas. Här kan ni ställa er frågor som kan ni minska på stressfaktorer och kan ni sänka kraven inom något/några områden? För vilka områden är viktiga för er att prioritera och vilka kan ni släppa mer på?

En annan orsak till att konflikter kan uppstå när man skaffat barn är att man inte har pratat igenom hur man ser på barnuppfostran och hur man vill att livet ska se ut med barn. Vi alla har olika förväntningar och idéer om hur vi vill ha det och om vi inte kommunicerar det till vår partner så kan det leda till missförstånd, besvikelse och konflikt.

Det är helt naturligt att tycka olika, vi kommer från olika bakgrund och har olika familjer. Det är också lätt att ”bara anta” att vi tycker lika om något som är väldigt självklart för en själv. Om vi då istället kommunicerar med varandra så kan vi problemlösa kring det vi tycker olika om.

Ett sätt att kommunicera kring det kan vara att tillsammans läsa på om barnuppfostran och diskutera det ni lär er. Men var försiktig med föräldraforum, det finns mycket åsikter om barnuppfostran och de behöver inte stämma alternativt inte passa er familj.

Ett annat sätt kan vara att diskutera igenom olika scenarion, såsom hur sätter man gränser för barn, hur tänker vi kring måltider, om barnet inte vill äta upp maten osv. Sedan kan åsikter förändras, nya situationer uppstå och saker man inte pratat igenom tidigare sker. Det gör inget! För föräldraskap handlar om att ständigt behöva diskutera sådana saker.

Och om man då har pratat med varandra innan har man byggt upp en grund tillsammans för att fortsätta prata och ändra sig. Men det är aldrig heller för sent för att börja prata med varandra. Ni kan börja nu. Till exempel kan ni testa att sätta er ner och prata med varandra som om barnen inte hade kommit än.

Familjerådgivning vid konflikter

Om ni känner att det blir för svårt att hantera era konflikter eller har svårt att hålla barnen utanför era konflikter kan ni söka psykologisk hjälp. Antingen kan ni då erbjudas familjerådgivning, om ni t.ex. har svårigheter i hur ni ska gå vidare i en svår situation, eller hur ni ska stötta ett barn som är oroligt.

Då ligger fokus på hur ni som föräldrar bäst kan ta hand om och stötta ert/era barn. Eller så kan det behövas parterapi om det är er konflikt som ställer till det i barnuppfostran. T.ex. att ni inte kommer någon vart, att ni fastnar i att vara elaka mot varandra eller inte längre vet hur ni ska prata om det.

Parterapi vid familjekonflikter

Alla familjer är olika och därför finns det inte en lösning som passar alla när det gäller att lösa konflikter avseende barnuppfostran. Först träffas man därför för bedömning och analys av just er relation och konflikt.

Därefter bestäms vad man behöver arbeta med alltså vilka interventioner som är passande för er. Men en vanlig intervention är att arbeta med att kommunicera på ett hjälpsamt sätt. T.ex. hur talar man och lyssnar på varandra på ett välvilligt sätt.

Problemlösning är också något man brukar arbeta med. Ju mer ni lär er att kommunicera och problemlösa ju bättre kommer ni bli på att hantera konflikter och när ni är oense. Konflikter kommer att uppstå, ni kommer att tycka olika och ni kommer behöva problemlösa och förhandla. Och det är det ni får öva på och bli experter på i parterapi. Sedan behöver ni inte alltid tycka lika och göra lika med barnen. Det är okej att visa era barn att människor gör och tycker olika om saker.  

Mer information om parterapi i Stockholm.
Mer information om parterapi i Göteborg.

När det har varit mycket stress och konflikt är det också lätt hänt att man börjar prioritera bort sådant som är bra för relationen med sig själv, sin partner och med sina barn. I terapi kan man därför få hjälp att identifiera vilka aktiviteter som man har tappat eller önskar mer av och återinföra det i sin vardag.

Separerade och oense

Det kan också vara svårt att komma överens kring barnen när man har separerat. Det kan leda till stora konflikter som i slutändan går ut över barnen. Som separerade kan man också gå i parterapi för att lära sig samarbeta och kommunicera. Terapin har då liknande upplägg som för par i relation.

Hur kan Svea KBT hjälpa?

Ibland hamnar relationer i jobbiga situationer som kan vara svåra att lösa ut själva. Då kan en parterapeut agera som en objektiv part som hjälper er att se områden inom er relation som behöver hjälp. Ni kommer även att få verktyg och strategier för att komma varandra närmre och förbättra er kommunikation.