Skilsmässa med barn – 6 tips från barnpsykologen

Ibland är skilsmässan oundvikligt. Trots många försök att hålla ihop och reparera sin relation kommer man ibland till en punkt där det helt enkelt är bättre att gå skilda vägar. En skilsmässa är aldrig enkel och kan vara en stor och traumatisk händelse. Men mitt i sorgen av att er relation inte kommer att fortsätta så är ni fortfarande föräldrar till era barn och vill självklart att barnen påverkas så lite som möjligt vid er separation.

Psykolog Malin Blide

Författare

Leg. Psykolog Malin Blide

Malin Blide är leg. Psykolog sedan 2016 och arbetar på vår mottagning i Göteborg med behandling av barn och vuxna . Hon har stor erfarenhet inom KBT och ACT.

I den här artikeln kommer vår leg. Psykolog Malin Blide ge dig tips och råd på hur man bäst kan hantera en skilsmässa med barnen i åtanke.

Hur påverkas barn av skilsmässa?

En skilsmässa, hur välfungerande den än är, innebär alltid en stor förändring för barnen. De ska plötsligt förhålla sig till att inte träffa båda sina föräldrar på heltid, de får ett nytt boende, kanske ny skola och så småningom nya partners och kanske bonussyskon.

För många barn innebär det en kris och en sorg, men för de flesta innebär det inte men för livet. Skilsmässan i sig är inte det som skadar barnen på sikt, det som kan sätta negativa spår hos barnen är konflikter och samarbetssvårigheter mellan föräldrarna.

Hur påverkas små barn?

Hur barn reagerar avgörs till stor del av deras ålder. Små barn har ingen förmåga att greppa de långsiktiga följderna av en separation, de lever här och nu och reagerar mer direkt på de förändringar som uppstår.

Ett litet barn behöver framför allt få tydlighet i vad som ska hända den närmsta tiden. De behöver också veta att den förälder som barnet inte bor hos för tillfället fortfarande finns. Det är bra att ha kontakt under veckan på olika sätt även om man inte bor tillsammans.

Hur påverkas barn i skolåldern?

Ett barn som är i skolåldern förstår mer och har också en annan förmåga att tänka långsiktigt och mer abstrakt. För dem blir beskedet ofta en stor sorg, de är fortfarande beroende av sina föräldrar och av den trygghet som familjen innebär.

Barn i den här åldern hamnar lätt i funderingarna kring om skilsmässan är deras fel eller om de kan göra något för att föräldrarna ska bli tillsammans igen. Det är viktigt att både vara tydlig med att separationen inte har något med barnet, samtidigt som man inte skapar falska förhoppningar om att allt ska bli som vanligt senare.

Hur påverkas tonåringar?

Tonåringar och ungdomar har en viss fördel vid skilsmässor då de ofta börjat skapa sig ett sammanhang med vänner och intressen utanför familjen där de kan söka stöd och återhämtning. Det är dock viktigt att tydligt finnas där även för dem, att lyssna, ta emot de frågor och de känslor som uppstår och trygga dem i att ni föräldrar fortfarande är familj tillsammans med barnet, även om ni inte är ett par längre.

6 tips om hur man pratar med barn om skilsmässa

Det kan vara svårt att veta hur man ska prata med barn om skilsmässa. Som barnpsykologer har vi stor erfarenhet att att hjälpa föräldrar diskutera svåra ämnen med barn. Vi har därför satt ihop en lista med 6 bra tips för hur du kan göra det samtalet enklare.

  1. Berätta för barnen så fort ni bestämt er. Dra inte ut på samtalet för länge. Vänta dock tills ni är säkra så ni inte skickar otydliga signaler.
  2. Välj en dag där inget annat stort är planerat. Ha gärna en tanke om vad ni kan göra efteråt (se en film, äta glass, beställa pizza).
  3. Ge barnen utrymme att reagera så som de reagerar. Barn kan reagera väldigt olika på ett stort besked, det kan vara med sorg, ilska eller likgiltighet. Kom ihåg att alla känslor är ok och ni vuxna behöver finnas där för att bemöta dem.
  4. Var tydliga med att det inte är barnens fel och att ni vuxna är överens. Det är inte alltid så är fallet men det är sällan något som gynnar barnen att behöva lyssna på. Ni vuxna får naturligtvis också visa sorg men försök att behålla lugnet. Avstå ifrån att klandra varandra eller gå in i detaljer kring varför ni inte vill vara tillsammans längre. Det räcker ofta att förklara att föräldrar kan sluta att vara kära i varandra och då vill bo på olika ställen men att ni fortfarande är föräldrar tillsammans och alltid kommer vara det för barnen.
  5. Var förberedda på praktiska frågor. Var så förberedda ni kan på praktiska frågor kring boende, julafton, skjuts till aktiviteter, skolan etc. I de fall där ni inte riktigt vet än, säg “det är inte riktigt klart än men vi har en plan och det kommer lösa sig på ett bra sätt”.
  6. Vänta på barnens frågor. Det är lätt att överösa barnen med information de inte frågar efter, så vänta in deras frågor. Kom ihåg att detta är första gången barnen får höra om det som ska hända och de kan behöva tid på sig att smälta det innan de är redo för mer information.

Hur mycket ska barn bestämma vid en skilsmässa?

Barn ska få vara med och känna sig delaktiga utifrån ålder och mognad. Små barn får bestämma “små saker” som vilken jacka de vill ha med sig när de byter dag och om de vill ha ost eller skinka på sin macka. Större beslut är de inte mogna för. Som vuxen ska man däremot vara lyhörd inför både vad barnet uttrycker och signalerar genom sitt beteende och ta med det i beaktande när man fattar beslut som gäller barnet.

Barn i skolåldern får vara med och bestämma mer och ju äldre barnet blir desto större hänsyn bör man ta till barnets åsikter om exempelvis boende. Det finns ingen lag som säger att barn från en viss ålder får bestämma helt själva men alla beslut ska fattas utifrån barnets bästa.

Vilken uppdelning av boende är bäst för barn?

Vi vet av erfarenhet att barn mår bäst av att ha nära och fungerande relationer till båda sina föräldrar i den mån det går och att växelvis boende verkar främja den typen av relationer.

Det faller sig mer naturligt för en förälder att vara uppdaterad på barnets liv, att veta vilka kompisar hen har, vad som händer i skolan och vara engagerad i aktiviteter om den bor tillsammans med barnet – också just detta att vara involverad i stort och smått är mycket viktigt för relationen.

Men det finns inget entydigt svar på vilken uppdelning av boendet som är bäst och därför bör man alltid utgå ifrån den specifika familjesituationen.

Hur skapar vi bäst grund för barnet att må bra efter separationen?

Barn behöver förstå situationen de befinner sig i och känna sig trygga i att deras föräldrar har koll och mår bra. De behöver också få utrymme att prata och uttrycka sina känslor och tankar. Var uppmärksam på vad de uttrycker med ord och vad de uttrycker i form av förändrade beteenden.
(Lästips – hur man introducerar ny partner för sina barn).

Fråga upp och förmedla att ni alltid finns där oavsett vad de vill prata om. Låt dem veta så mycket som det är lämpligt utifrån deras ålder om vad som händer och var noga med att förmedla att ni vuxna har en plan. Undvik att prata illa om varandra inför barnen, hantera de sårade känslor som kanske finns på annat håll. Blir ni ledsna inför barnen är det inte farligt, barn klarar av att föräldrar är både ledsna, arga och irriterade, men förklara att det inte har med dem att göra och att det kommer bli bättre.