5 Vanliga kommunikationsproblem i en relation

I den här artikeln skriver vår psykolog Andrea om vanliga kommunikationsproblem i en relation. Du kommer lära dig mer om vad som kännetecknar kommunikationsproblem samt vad som är bra kommunikation.

Psykolog Andrea Wessling

Författare

Leg. Psykolog Andrea Wessling

Andrea Wessling är leg. Psykolog med bakgrund inom psykiatrin. Hon jobbar med bedömningar och samtal samt behandling med inslag av KBT och ACT gällande ångest, depression, stress, sömnbesvär och PTSD.

Inom parterapi är kommunikationen en av de mest centrala delarna som psykologen arbetar med eftersom det är en såpass vanlig anledning till problem i relationer. Att förbättra den här delen av sin relation är något som kräver aktivt arbete och engagemang, men vinsterna är dock stora för den som lägger ner tiden som krävs – bättre kontakt med de egna känslorna, ett liv med färre konflikter och ett lyckligare förhållande.

Boka tid för Parterapi

Våra kompetenta psykologer är kunniga inom relationer, familjer och konfliktlösning. Vi hjälper dig med parterapi och familjerådgivning.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

5 vanliga kommunikationsproblem i en relation

Vad är egentligen dålig kommunikation? För att veta hur du och din partner ska kunna förbättra er dialog är det bra att känna till vanligt förekommande fel. Här är 5 exempel:

1. Man lyssnar inte och bekräftar inte varandra

2. Går direkt till att prata om lösningar

3. Tycker det är obehagligt med konflikter och har därför svårt att hävda sig själv

4. Lägger hela skulden på den andra personen

5. Svårt att visa känslor

Det kan finnas flera olika anledningar till att vi inte klarar av att möta varandra på ett bra sätt i våra dialoger. Kanske har man blivit tränade på olika sätt eller så kanske det finns händelser bakåt i tiden som påverkar hur vi reagerar på vissa ämnen idag.

Ofta när man upplever att kommunikationen brister är det för att känslorna får övertaget över det logiska tänkande. Det är inte ovanligt att känslor blir svåra att tyda mitt i en konflikt. Om konflikterna dessutom pågått en stund och man upplever att man återkommer gång på gång till samma problem utan att finna lösningar, är det lätt att frustrationen tar överhanden. Det kan vara svårt att hålla sig konstruktiv när ilskan sjuder eller någons känslor precis blivit sårade.

Om känslorna tenderar att ta över ens mer rationella sida kan detta ibland leda till en allt för passiv eller aggressiv kommunikationsstil. Med passiv menas här att du kanske slutar svara när din partner ställer frågor, eller att du lämnar rummet när du anar en konflikt. En allt för aggressiv stil kan till exempel vara att du höjer rösten vid minsta tecken på bråk. Det kan också vara att du anklagar din partner för allt denne gör fel, utan att du erkänner din del av skulden i sammanhanget.

Hur kan kommunikationsproblem skada en relation?

Det kan uppstå flera problem i våra relationer när vi inte klarar av att prata med varandra på ett korrekt sätt.

  • Minskad tillfredställelse med relationen vilket kan leda till skilsmässa
  • Brist på ömsesidig känslomässigt engagemang
  • Ökar olikheterna I relationen vilket ger ett underskott på kompromissvilja
  • Missnöje och problem med sexlivet
  • Problem med att organisera vardagen
  • Påfrestningar kring föräldraskapet

Problem med att organisera vardagen eller påfrestningar kring föräldraskapet kan öka i takt med att kommunikationen blir sämre. Missnöje med sexlivet är en annan vanlig konsekvens, precis som svartsjuka och osäkerhet. Risken är också att ni slutar bry er om vad den andra känner eller har att säga. Till slut kan konsekvenserna bli så allvarliga att ni väljer att gå skilda vägar.

Lär mer om att träffa en parterapeut i Stockholm.
Läs mer om att träffa en parterapeut i Göteborg.

Även om du och din partner har separerat, har ni stor vinst av att kunna tala med varandra på ett schysst sätt om det finns gemensamma barn. Man har sett att barn mår bra när föräldrarna håller sams, även om föräldrarna inte lever tillsammans. Barn mår sämre av att föräldrar som lever ihop bråkar mycket, än att barnet lever med separerade föräldrar.

7 kännetecken på bra kommunikation?

Här är 7 kännetecken på en hälsosam kommunikation.

1. Nyfikna på varandra (joint attention)

Lyssnar, noterar och reflekterar vad den andra tycker och säger.

2. Visar respekt och uppskattning

Genuint och inte endast verbalt, och man visar detta i handling.

3. Umgås med varandra

4. Fattar beslut i samråd

5. Löser de problem som går att lösa

6. Bryter dödlägen och kan närma sig varandra efter en konflikt.

7. Skapar en gemensam grundsyn

Alla människor önskar att få känna sig sedda och uppskattade. Respekt och bekräftelse är därför väldigt viktiga ledstjärnor när vi kommunicerar med varandra. Att aktivt lyssna på din partner innebär att notera vad denne faktiskt säger, och reflektera över innebörden. Du kan alltså inte fundera på morgondagens arbete samtidigt som din partner berättar om sin dag.

Engagemanget och intresset behöver vara genuint. Det räcker inte att bara säga till din partner att du respekterar och uppskattar hen, du måste visa det genom handling. Risken är annars stor att din partner ser igenom dina ord och känner sig sårad och missförstådd, vilket troligtvis leder raka vägen tillbaka till bristande kommunikation och konflikter.

Använd er av de råd i artikeln som känns relevanta i er relation. Om du ändå upplever att er kommunikation inte går att förbättra kan nästa steg vara att överväga parterapi. Om du har frågor eller vill veta mer hur vi kan hjälpa dig och din relation är du välkommen att kontakta oss.