Sexmissbruk

Författare: Hanna Hagenrud
Medicinsk granskad av: Leg. Psykolog Caroline Erkers

Vad är ett sexmissbruk?

Sexmissbruk, ibland också kallad hypersexualitet, innefattar en överdriven upptagenhet av tankar, lust eller beteenden som rör sex. Tankarna och beteendena kan komma att ha en negativ inverkan på olika aspekter av livet som relationer eller ekonomi då sexmissbruket tar mycket tid och är svårt att kontrollera.

Sexberoendet kan ha olika fokusområden som exempelvis onani, pornografi, sex över virtuella källor som telefon eller chatt eller att ha ett flertal partners. Sexmissbruket kan liknas med andra typer av beroenden i avsikt att det framkallar ett överväldigande sug som är svårt att motstå, samt att man återfaller i beteenden länkande till beroendet trots att det ofta kommer med negativa konsekvenser.  

Sex och intimitet är en naturlig del av att vara människa, men kan komma att bli problematiskt om det får spela en allt för stor del av livet. 

Symtom på sexmissbruk

 • Överdriven onani: Att i stor omfattning engagera sig i självstimulerande beteenden. Detta kan  exempelvis vara på olämpliga platser eller en till flera gånger om dagen.  
 • Överdriven konsumtion av pornografi: Du konsumerar frekvent pornografi och onanerar ofta samtidigt. Exempel på pornografi kan vara tidningar eller videor på internet. 
 • Hyperfokus på sex: Att ofta planera när och hur du kommer att få nästa sexuella tillfredsställelse samt att ofta fantisera om sex. Dessa beteenden uppfattas svåra att sluta med trots att de ofta medför negativa konsekvenser. 
 • Återkommande deltagande i sexuella tjänster: Att frekvent engagera sig i olika sexuella tjänster som att ofta ha sex över telefon, att besöka strippklubbar eller att ha ett flertal sexuella partners. 
 • Risktagande sexuellt beteende: Att innan eller under sex ta substanser eller att engagera sig i våldsamma sexuella akter.  

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa dig att övervinna ett missbruk

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Varför blir man sexberoende?

Det finns ingen klar förklaring till varför en person blir sexmissbrukare och problematiken börjar vanligen att manifesteras runt 18-års åldern. Några potentiella förklaringar är en obalans i signalsubstanser i hjärnan som dopamin eller serotonin, skada i de hjärnområden som rör sexualdriften, missbruk av substanser som alkohol eller droger eller en historia av psykisk ohälsa. Exempel på sådan psykisk ohälsa innefattar bland annat ångestproblematik, suicidala tendenser, annan beroendeproblematik, svårigheter med impulskontroll eller personlighetsstörningar. Uppskattningsvis lider mellan 3-5% av befolkningen av sexmissbruk. Bland dessa är den manliga populationen överrepresenterad.  

Diagnostisering av sexmissbruk

I Sverige utgår vi från diagnosmanualen ICD-10 som är framtagen av världshälsoorganisationen WHO. I såväl den nuvarande upplagan ICD-10 som i den kommande ICD-11 beskrivs sexmissbruk eller överdriven sexualdrift som en klinisk diagnos. I USA används frekvent diagnosmanualen DSM-5 som även används som underlag i Sverige, framtagen av American Psychologist Association (APA, 2014). I DSM-5 erkänns inte sexmissbruk som en klinisk diagnos.

När bör jag söka hjälp?

Om man upplever att suget eller fixeringen på sex påverkar ens vardag finns bra hjälp att få. Här kommer några exempel på sådana konsekvenser; 

 • Att man finner sig vara sen till jobbet för att man stannat hemma och agerat på suget 
 • Att man ljuger eller håller hemligheter för närstående 
 • Att sömnen blir lidande för att man självstimulerar eller konsumerar pornografiskt innehåll 
 • Att man upplever att behovet för sexuellt stimuli trappas upp 
 • Om sexuella fantasier eller beteenden negativt påverkar din ekonomi eller ditt sociala liv 
 • Om du upplever känslor av skam, ensamhet eller har suicidala tankar på grund av din sexuella dragning.  

Behandling av sexmissbruk

Sexmissbruk behandlas ofta med en multimodal behandling, det vill säga genom en kombination av medicinering och terapi. Det finns idag ingen medicin som är särskilt framtagen för att behandla sexmissbruk. Istället använder man sig av läkemedel som bland annat stabiliserar hormoner eller medicinering som riktar in sig på de faktorer som kan trigga sexmissbruket, som ångest eller annan psykisk ohälsa. Genom terapi kan terapeuten hjälpa patienten att hitta verktyg till att hantera missbruket.

Inom ramen för terapi ingår exempelvis KBT, kognitiv beteendeterapi, vars primära mål är att hitta bättre strategier för att hantera tankarna och impulserna som sexmissbruket kommer med. Ett annat exempel på en terapeutisk intervention är motiverande samtal, eller MI, som yrkar till att terapeuten och patienten tillsammans bearbetar missbruket i relation till patientens egna värderingar.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Psykologerna på Svea KBT har stor erfarenhet av att hjälpa den som lider av missbruk och problematiska beteenden. Vi rekommenderar gärna både psykolog och behandlingsmetod som passar för just dina omständigheter. Kontakta oss idag!

Läs mer om sexrelaterade problem

Referenser 

American Psychiatric Association. (2014).
MINI DSM-V: diagnostiska kriterier enligt DSM5 (5e upplagan).
Pilgrim Press. DOI: ISBN 9789198007916 

Cleveland Clinic. (2022).
Sex addiction, hypersexuality and compulsive sexual behavior. Cleveland Clinic.
https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/22690-sex-addiction-hypersexuality-and-compulsive-sexual-behavior  

World Health Organization (WHO). (1993).
The ICD-10 classification of mental and behavioral disorders.
World Health Organization.