KBT terapeut

Du är välkommen att träffa en KBT terapeut hos Svea KBT. Du kan träffa våra terapeuter online eller fysiskt på våra mottagningar. Alla våra terapeuter är utbildade psykologer med lång erfarenhet och goda kunskaper inom KBT.

Författare: Ebba Oscarsson
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Vad gör en KBT-terapeut?

En KBT-terapeut erbjuder behandling inom kognitiv beteendeterapi (KBT). I arbetet möter man människor i samtalsterapi som söker hjälp av en rad olika anledningar; allt från depression, ångest, stress, till tvångssyndrom, kris och trauma.

I KBT kartlägger man hur tankar, känslor och beteenden samverkar. Genom att identifiera inlärda mönster och skapa större förståelse över vad som påverkar en negativt, kan man börja göra förändringar i strävan efter att må bättre. Med större insikt och stöd kan man lära sig att hantera känslomässiga problem på mer funktionella sätt.


Lär känna våra psykologer

Våra kompetenta psykologer är experter inom terapi och behandling.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vad krävs för att bli KBT-terapeut?

Det finns flera vägar till att bli KBT-terapeut. Det går att utbilda sig till diplomerad KBT-terapeut via privata utbildningsanordnare. Kostnaderna för dessa får man vanligen stå för själv, jämfört med andra utbildningar som man kan söka CSN-lån för.

För att bli legitimerad KBT-terapeut krävs det att man har grundläggande kunskaper i psykoterapi, som bland annat ingår i psykologprogrammet och psykiatrikerutbildningen. Sedan finns möjligheter att vidareutbilda sig till psykoterapeut med inriktning i KBT.

Vem får kalla sig KBT-terapeut?

I princip kan vem som helst kalla sig för KBT-terapeut. Terapeut eller samtalsterapeut är nämligen ingen skyddad yrkestitel. En del kallar sig KBT-terapeuter som är legitimerade psykologer eller legitimerade psykoterapeuter. Andra kallar sig KBT-terapeuter efter att ha genomgått privata utbildningar eller kurser och blivit diplomerade terapeuter. Men det kan även finnas människor som kallar sig för KBT-terapeut utan att ha gedigen erfarenhet eller utbildning. Kortfattat är det många som kallar sig KBT-terapeuter med varierande bakgrunder och olika utbildningsnivåer.

Om man vill vara säker på att terapeuten står under hälso-och sjukvårdslagen (HSL) kan det vara bra att kolla upp om den har en legitimation. Det är en extra trygghet för klienten att försäkra sig om att terapeuten har god kompetens och genomgått en godkänd utbildning. Det kan vara svårt att avgöra kvaliteten på vissa utbildningar eller kurser som erbjuds. Det är inte en lika stor säkerhet att innehållet är på lika hög nivå som på universitet där det finns välarbetade utbildnings-och läroplaner att utgå ifrån.

Vad är skillnaden mellan en psykolog och KBT terapeut?

“Legitimerad psykolog” är en skyddad yrkestitel, vilket innebär att man arbetar inom hälso-och sjukvård och står under samhällets tillsyn. Legitimationen är en säkerhet för klienten som ska garantera god och säker vård. Legitimationen kan nämligen dras tillbaka om man varit oskicklig eller olämplig i sin yrkesroll. Legitimerade psykologer bär på ett ansvar för sin yrkesutövning och ska arbeta i överensstämmelse med beprövad erfarenhet.

Skillnaden är att en KBT-terapeut som tidigare nämnts inte är en skyddad yrkestitel. En KBT-terapeut kan givetvis besitta lika god kunskap och erfarenhet som en legitimerad yrkesutövare, men det är främst garantin på en god utbildning som inte är lika säker.

KBT- terapeut lön

  • Enligt Saco (2022) tjänar legitimerade psykologer 43 100 kr/månad, oavsett om det är privat eller offentlig sektor.
  • Enligt SCB (2021) är månadslönen 42 800 för legitimerade psykologer och 41 400 för legitimerade psykoterapeuter.
  • Som diplomerad samtalsterapeut är månadslönen runt 33 400 kr (Framtid, u.å.).

Legitimerad KBT-terapeut

För att bli legitimerad KBT-terapeut behöver man genomföra psykoterapeutprogrammet. Psykoterapeutprogrammet läses på halvfart och omfattar 90 hp. För att bli antagen till psykoterapeutprogrammet behöver man först och främst ha en grundläggande utbildning och arbetserfarenhet inom ett människovårdande yrke med minst 180 högskolepoäng, till exempel psykolog, läkare och socionom.

Man kan även kalla sig legitimerad KBT-terapeut om man är legitimerad psykolog och har riktat in sig just på KBT.

Psykolog

Psykologprogrammet kan läsas på ett flertal lärosäten runt om i landet. Legitimerade psykologer har genomgått en femårig utbildning på ett universitet. Psykologprogrammet omfattar 300 hp och läses på helfart. Efter psykologutbildningen behöver man göra en praktisk tjänstgöring (PTP). Därefter kan man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Socionom

Socionomprogrammet är 3,5 år långt och det finns möjligheter att läsa vidare efter också. Utbildningen omfattar 210 hp och läses på helfart. För att komma in på psykoterapeutprogrammet behöver man förutom socionomexamen, ha grundläggande kunskaper i psykoterapi.

Läkare

Legitimerade läkare har genomgått en sexårig utbildning på ett universitet. Läkarprogrammet omfattar 360 hp och läses på halvfart. Om man började läkarprogrammet innan juli 2021, behöver man göra allmäntjänstgöring (AT) efteråt. Nu har i stället bastjänstgöring (BT) införts, vilket lägger fokus på färdighetsträning under handledning.

Psykiatriker

En psykiatriker har genomfört läkarprogrammet, allmäntjänstgöring (AT) eller bastjänstgöring (BT), och till sist specialisttjänstgöring (ST). Som ST-läkare kan man specialisera sig inom just psykiatri. Skillnaden mellan en psykolog och en psykiatriker är främst att psykiatrikern är en legitimerad läkare och får skriva ut psykofarmaka (läkemedel), vilket inte psykologer har rättigheter till.

Diplomerad KBT-terapeut

För att bli diplomerad KBT-terapeut behöver man genomföra utbildningar eller kurser inom KBT. Det finns bland annat möjligheter att utbilda sig hos olika privata verksamheter som bedriver KBT-och terapeututbildningar runt om i landet. Många erbjuds att genomföra på distans. Diplomerade KBT-terapeuter kan bland annat jobba under handledning av legitimerade psykoterapeuter.

KBT-terapeut steg 1

KBT-terapeut steg 1 motsvarar den grundläggande psykoterapiutbildningen som ingår i psykologprogrammet eller i specialistutbildningen till psykiatriker. En steg 1 utbildning innebär alltså grundläggande kunskaper i psykoterapi, dvs. behandling av psykiska problem med psykologiska metoder.

KBT-utbildning distans folkhögskola

Tollare folkhögskola erbjuder en grundläggande KBT-utbildning som dels är på plats fyra dagar, dels på distans. Utbildningen är 18 veckor lång och läses på halvfart (Tollare folkhögskola, u.å.). 

Vill du träffa en KBT terapeut?

Om du vill träffa en KBT terapeut är du välkommen att kontakta oss för mer information om våra psykologer och behandlingsmetoder. Vi kan ge dig rekommendationer baserade på dina omständigheter och behov.

Referenser

https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/psykolog/

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/Search/?lon=psykoterapeut

https://www.framtid.se/yrke/samtalsterapeut