Executive Coaching

Svea KBT erbjuder Executive coaching till dig som chef eller ledare. Du är välkommen att kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation att uppnå era mål.

Författare

Psykologkandidat Anton Bengtsson
Medicinsk granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers

Vad är Executive Coaching?

Executive coaching, eller chefscoaching på svenska, är en typ av coaching som syftar till att förbättra och bygga vidare på de ledarskapsförmågor som kan behövas i din roll som chef. Den här typen av coaching riktar sig oftast till chefer men företag överlag, stora som små, kan dra nytta av att fortbilda flera av sina medarbetare med executive coaching.

Executive coaching kan vara till stor hjälp att möta såväl nya som gamla utmaningar i takt med att er verksamhet går in i nya utvecklingsstadier. Arbetet med executive coaching är brett och kan bland annat handla om att utveckla nya arbetsprocesser, att etablera nya kreativa utvecklingsprocesser eller att nå nya väldefinierade mål inom verksamheten.

Målet med executive coaching är att utveckla verksamheten i en rad olika områden, där individuella samtal och gruppsamtal är vanliga tillvägagångssätt. De områden som ofta berörs och där executive coaching kan vara till hjälp är frågor kring personalansvar, hur man kan utveckla kommunikationen i verksamheten, hur man kan hantera stress och konflikter på bättre sätt, hur man kan nå uppsatta mål tillsammans, arbeta mer effektivt och skapa en tryggare och mer glädjefylld arbetsplats.

Hur kan Executive Coaching hjälpa mig?

Executive coaching kan hjälpa dig och din verksamhet med bland annat strategiska frågor, frågor kring framtiden och förändring. Samtalen utformas med era behov i centrum, och inga samtal är den andra lik. Upplägget på executive coaching skapas i samråd med er för att kunna möta de utmaningar som er verksamhet har eller som er verksamhet vet kommer bli en utmaning i framtiden. Såklart finns det också utrymme att få stöd i privata frågor om det behövs.

Våra psykologer coachar och vägleder

Om du är intresserad av coaching är du välkommen att kontakta oss för mer information. Läs mer om våra psykologer

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Saker man arbetar med i Executive Coaching

 • Personalansvar – Executive coaching kan ge dig och dina medarbetare viktiga och potenta verktyg i ert arbete med personalfrågor och olika utmaningar kopplade till personalansvar.
 • Kommunikation – En tydligare och mer målorienterad kommunikation leder ofta till färre konflikter eller missförstånd och kan leda till en mer effektiv arbetsprocess.
 • Hantera stress – Executive coaching erbjuder en rad olika strategier och tips att hantera stress inom verksamheten och för den enskilda medarbetaren.
 • Hantera konflikter – När konflikter uppstår så kan executive coaching ofta leda till att man har en gemensam bild över hur konflikter bör bemötas och man har ofta flera verktyg med sig för att underlätta förståelse och konfliktlösning.
 • Få andra personer att nå sina mål – Att enskilda medarbetare når sina mål leder till att verksamheten mår bättre. Executive coaching ger er redskap att stötta och underlätta för era medarbetare att nå dessa mål.
 • Personlig utveckling – Man har möjlighet att arbeta med personlig utveckling i relation till de krav som ställs på er som chef eller medarbetare.
 • Arbeta mer effektivt – Executive coaching ämnar att effektivisera arbetet inom er verksamhet genom att göra hinder synliga och ger er verktyg för att ta er över dessa hinder.
 • Skapa en trygg och glädjefylld arbetsplats – Executive coaching kan ge er redskap genom vilka en tryggare och mer glädjefylld arbetsplats blir möjlig, för såväl chefer som medarbetare.

Vilka arbetar med Executive Coaching?

Vem som helst kan arbeta med executive coaching och det finns inga krav på varken utbildning eller legitimation för att bedriva den här typen av coaching. Vissa har kortare kurser eller certifikat i det område de coachar i, men det finns inga krav på detta heller. Det bästa är att möta en coach med en gedigen utbildning i psykologi med rätt typ av kompetens i sin verktygslåda. Det är ofta bäst att träffa en coach som man vet har erfarenhet av den här typen av frågor och som vet hur man jobbar med människor – som psykologer.

Executive Coaching och psykologi – den perfekta kombinationen

Psykologer har en rad olika kompetenser som gör sig utmärkta i arbetet med executive coaching. Psykologer har en lång erfarenhet i arbetet med människor, deras stress, konflikter och interrelationella frågeställningar – det vill säga relationen mellan människor. Alla verksamheter utgörs av människorna som arbetar och interagerar med varandra där. Att jobba med dessa människor och de relationer som skapas i verksamheten är alltså nyckeln till att skapa en effektiv och välfungerande verksamhet. Detta gör psykologer särskilt passande till denna typ av coaching.

Upplägget vid coaching är ganska likt det vid vanlig terapi. Ni får alltså möjlighet att prata med en psykolog och tillsammans med denne utforma ett upplägg och ett innehåll som passar bäst för er. Psykologerna på Svea KBT har utöver sina många kompetenser i arbetet med människor även utbildning i och arbetar med chefsstöd, hållbara arbetsplatser, kommunikation, konflikthantering, personlig utveckling, positiv psykologi m.m.

Hur vet jag om jag behöver Executive Coaching?

Executive coaching kan vara till stor hjälp vid flera tillfällen och det finns inget särskilt besvär som är ett krav för att kunna dra nytta av den här typen av coaching. Däremot finns det några mer vanliga besvär då executive coaching kan vara till stor hjälp.

 • Du upplever mycket stress och press i din arbetsroll – Rollen som chef kan innebära mycket stress och man kan uppleva mycket press att balansera alla de krav som finns i arbetsrollen. Executive coaching kan ge dig och dina medarbetare de verktyg som behövs för att hantera stressen och pressen på ett bättre sätt.
 • Det är mycket konflikter på jobbet – Executive coaching kan utnyttjas om arbetsplatsen kantas av många konflikter och mycket missförstånd.
 • Ni inte når era mål – Om verksamheten inte når sina mål kan executive coaching vara ett bra sätt att ta reda på varför ni inte når era mål och ge er redskap för att oftare nå dessa mål.
 • Arbetsplatsen har förändrats mycket och många är osäkra – Verksamheter genomgår titt som tätt förändringar och många kan känna sig osäkra i tider av snabb utveckling. Executive coaching passar bra i tider då medarbetare känner sig osäkra och där mycket förändras snabbt.
 • Stämningen på arbetsplatsen känns svår – Att stämningen på arbetsplatsen förändrats till det sämre kan vara ett tecken på att executive coaching kan vara till hjälp.
 • Otydliga mål – Executive coaching kan vara hjälpsamt om du och dina medarbetare känner att de mål som ni satt upp är otydliga eller där en tydligare riktning i verksamheten behöver stakas ut.
 • Att ens medarbetare börjar må dåligt eller sjukskriver sig oftare – Att du eller dina medarbetare börjar må dåligt eller att sjukskrivningarna ökat kan vara ett tecken på att executive coaching hade varit hjälpsamt.
 • Att man som ledare själv börjar må dåligt och arbetet påverkar andra delar av livet (sömn, kost, motion, socialt liv mm) – Om du som ledare börjar märka att du mår dåligt och att livet utanför jobbet tar skada, i form av exempelvis sämre sömn, sämre kostvanor, mindre motion och ett mindre givande socialt liv, så kan executive coaching vara något som kan hjälpa dig och din verksamhet.
Läs mer om våra företagstjänster och företagshälsovård
Läs mer om coaching
Motiverande samtal

Hur gör jag för att boka Executive Coaching?

Du kan boka tid för executive coaching hos oss på Svea KBT genom länken nedan. I samband med detta kan du också få hjälp och rekommendationer på vilken psykolog som passar bäst för just ditt behov. Vill du ha ytterligare hjälp och stöttning eller om du tänker att dina medarbetare också skulle kunna dra nytta av gruppträffar eller utbildningar, kontakta Svea KBT:s säljavdelning. Där kan du hitta färdiga företagspaket eller personligt anpassade lösningar.

Kontakta oss