Vad är coachning?

Coachning är en metod där en coach fungerar som en mentor och samarbetspartner för att hjälpa en klient att nå sina personliga eller professionella mål. Tillvägagångssättet varierar beroende på typ av coachning och coachens individuella stil. Vanligtvis innefattar det att coachen och klienten tillsammans sätter upp mål, löser utmaningar och utvecklar strategier för att uppnå önskade resultat.

Vad kan man få hjälp med av en coach?

En coach kan hjälpa dig att förbättra dina förmågor inom områden som personlig utveckling, arbetsliv, hälsa och relationer. Till exempel kan en coach stödja dig i stresshantering, självkänsla, ledarskapsutveckling, hälsosamma vanor och relationsskapande.

Våra psykologer coachar och vägleder

Om du är intresserad av coaching är du välkommen att kontakta oss för mer information. Läs mer om våra psykologer

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Olika typer av coachning

Det finns flera typer av coaching:

  • Livscoachning
  • Jobbcoachning
  • Hälsocoachning
  • Executive coachning
  • Dejtingcoachning.

Livscoacher fokuserar på personlig utveckling och balans i livet. Jobbcoachning handlar om karriärutveckling och arbetsrelaterade mål. Hälsocoacher inriktar sig på att främja hälsosamma vanor och välbefinnande. Executive coachning går ut på att stärka ledarskapet hos chefer. Dejtingcoachen ger stöd åt singlar i deras dejtingliv och hjälper dem att bygga meningsfulla relationer.

Vem kan bli en Coach?

I stort sett kan vem som helst bli en coach. Det finns inte några strikta krav på utbildning eller liknande, men många coacher väljer att certifiera sig genom kurser eller program för att förbättra sina färdigheter och öka sitt förtroende.

Skillnaden mellan en Coach och en psykolog?

En psykolog har genomgått en omfattande utbildning inom psykologi och är legitimerad för att behandla psykiska besvär med hjälp av vetenskaplig forskning och terapeutiska metoder. En coach är inriktad på att hjälpa individer att nå sina personliga och professionella mål genom målorienterade strategier. Psykologer är specialiserade på psykisk hälsa, medan coacher främst fokuserar på personlig utveckling och prestation.

Hur vet jag om jag behöver hjälp av en Coach?

 En coach är en samarbetspartner som kan hjälpa dig att definiera och uppnå dina mål, oavsett om det är inom ditt yrkesliv eller på det personliga planet. Genom att erbjuda nya perspektiv, stöd i problemlösning och effektiva strategier, kan en coach vara en ovärderlig resurs när du har kört fast eller känner dig osäker på vägen mot dina mål. På Svea KBT erbjuder våra psykologer mer än bara behandling för psykisk ohälsa. De har också omfattande erfarenhet inom områden som personlig utveckling, dejting, stödsamtal och livsriktning. Det innebär att vi kan erbjuda en skräddarsydd blandning av psykologiskt stöd och coaching som är anpassad till din unika situation.

Läs mer om våra företagstjänster och företagshälsovård
Läs mer om executive coaching
Motiverande samtal

Kan en psykolog hjälpa mig med det en Coach kan hjälpa mig med?

Ja, på Svea KBT kombinerar våra psykologer coaching med traditionell terapi för att ge dig det stöd du behöver inom personlig utveckling, karriär, relationer och livsriktning. Genom att arbeta tillsammans med dig siktar vi på att identifiera och uppnå dina specifika mål. Vår coaching kan inkludera allt från att bygga upp självkänsla och självförtroende till att finslipa på kommunikationsförmågan

Kontakta oss