9 vanliga copingstrategier

Författare

Psykolog Izabella Winstedt

Izabella Winstedt arbetar som psykolog hos Svea KBT i Göteborg på vår mottagning som ligger i Brunnsparken. Hon tog sin psykologexamen på Lunds universitet och hon är van vid att bemöta och behandla både vuxna och barn.

Vad är en copingstrategi?

En copingstrategi är ett sätt att mentalt hantera en jobbig situation eller en påfrestande upplevelse. Ordet coping betyder med andra ord att hantera eller handskas med något. Det kan handla om stressande och utmanande situationer, men även de känslor som situationerna framkallar.

9 Vanliga copingstrategier

Här är exempel på de 9 vanligaste copingstrategierna

1. Humor

Att skämta om vissa aspekter av problemet för att minska de jobbiga känslorna.

2. Söka stöd

Att be om hjälp från vänner och familj.

3. Problemlösning

Att gå till roten av problemet och testa nya lösningsmöjligheter.

4. Avslappning

Att utöva avslappnande aktiviteter eller använda lugnande strategier, såsom mindfulness eller andningsövningar.

5. Träning

Att utöva regelbunden fysisk aktivitet, såsom löpning, lagsport eller yoga.

6. Anpassa sina förväntningar

Att utforska potentiella utfall av ett scenario och på så sätt förbereda sig inför olika händelser.

7. Undvikande/förnekelse

Att agera som att problemet inte finns. Detta kan man göra genom att distrahera sig eller undvika situationer som påminner om problemet.

8. Skuldbelägga sig själv eller andra

Att intala sig att allt är ens eget eller någon annans fel, trots att det inte är det.

9. Ventilera

Att vädra sina tankar och känslor med närstående.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vilka typer av copingstrategier finns det?

Vanligtvis brukar man skilja på problemfokuserad coping och känslofokuserad coping när man pratar om copingstrategier. Problemfokuserad coping handlar om att försöka hitta lösningar på problemet i en situation. Känslofokuserad coping handlar snarare om att hitta sätt att hantera de känslor som situationen framkallar, utan att nödvändigtvis lösa själva problemet. Exempelvis kan problemfokuserad coping vid ett sjukdomsbesked innebära att uppsöka läkarhjälp och efterfråga medicin. Man kan dock även behöva hitta sätt att hantera de känslor som beskedet medför, i synnerhet om sjukdomen inte skulle gå att bota. I detta läge blir känslofokuserad coping särskilt viktig.

Vidare brukar man särskilja på aktiv och undvikande coping. Aktiv coping innebär att vara medveten om problemet och aktivt försöka minska negativa konsekvenser. Undvikande coping innebär det motsatta, att ignorera problemet och inte göra något för att minska negativa konsekvenser.

Aktiv coping kan vara både problemfokuserad och känslofokuserad. Vi tar som exempel att du mår dåligt över att du är arbetslös. Då kan du både söka jobb (problemfokuserat) och göra lugnande aktiviteter som att träna, måla, meditera, prata eller skriva för att hantera de jobbiga känslorna (känslofokuserat). Undvikande coping i detta scenario skulle kunna vara att istället dricka alkohol, sova eller endast ägna sig åt tv-tittande.

Vilka copingstrategier är bäst?

De flesta copingstrategier kan vara hjälpsamma så länge de inte används till en överdrift. Du kan exempelvis skämta om ett problem, men det får inte gå så långt att du inte tar ditt problem på allvar. Du behöver inte älta och tänka på ditt problem varje vaken timme av dygnet, men bör inte heller undvika att tänka på det helt. Det gäller alltså att vara flexibel och anpassningsbar.

Hur hjälpsam en copingstrategi är kan bero på vilken situation du befinner dig i. På ett viktigt jobbmöte eller på en födelsedagsfest kan det vara fördelaktigt att tillfälligt undvika att tänka på problemet. Om du står inför en problemsituation som inte går att lösa kan det vara hjälpsamt att söka stöd och anpassa sina förväntningar, istället för att försöka problemlösa. Något som brukar vara bra i de flesta stressande situationer är olika former av fysisk aktivitet och avslappning då detta lugnar hjärnans stressystem.

Vilka copingstrategier som fungerar bäst kan också variera från person till person. Vad som fungerar för dig kan bero på din personlighet, dina tidigare erfarenheter och dina individuella förutsättningar. En tumregel kan vara att aktivt handskas med problemet utan att fullständigt uppslukas av det.

Hur kan SveaKBT hjälpa dig som vill hitta bättre sätt att hantera svåra situationer eller känslor?

Vi på SveaKBT har mycket god kunskap om olika copingstrategier och kan hjälpa dig att hitta en strategi som fungerar i just ditt liv. Du är varmt välkommen att kontakta oss så kan vi rekommendera en psykolog och behandling som passar dig!

Läs mer: