Therese Palmstierna

Leg. Psykolog
EngageradErfarenVarm
Jag som psykolog

Som psykolog är jag inkännande, förstående och analytisk, och jag ser det som min viktigaste uppgift att du ska känna dig trygg i terapirummet. Att det blir en plats där du kan känna och uttrycka alla dina tankar och känslor – där inga rätt eller fel finns. I vårt arbete tillsammans kommer vi utgå från dina önskemål och behov, och gemensamt skapa en plan utifrån det. Jag utgår från evidensbaserade metoder, men anpassar dem alltid efter dig, för att du ska må så bra som möjligt.  

Mina erfarenheter

Jag har min psykologexamen från Karolinska institutet, med inriktning på KBT, och har under mina många år som psykolog arbetat med såväl barn och unga, som med vuxna i alla åldrar. Jag har tidigare arbetat inom bl.a. primärvård och specialistpsykiatri, och har omfattande erfarenhet av att arbeta med olika typer av psykiska besvär och personlig utveckling. Varje människa är unik och komplex, samtidigt som det finns mycket gemensamt i det mänskliga fungerandet, och min erfarenhet är att ökad självkännedom är en viktig grundsten i allt förändringsarbete. 

Jag jobbar med många olika typer av besvär idag, har omfattande kunskaper när det kommer till bl.a. depression, ångest, fobier, prestationsångest, perfektionism, tvång, panikattacker, relationer, självkänsla, neuropsykiatriska diagnoser, livskris, trauma, GAD/oro och föräldrastöd.  

I offer therapy in English and Swedish.

Therese tar emot patienter på vår psykologmottagning i Södermalm.

Boka tid hos Therese Tillbaka till psykologer Mail: