Annica Wejdmark

Leg. Psykolog
EngageradProblemlösandeVarm
Jag som psykolog

Jag tror att själva läkeprocessen börjar i samma ögonblick som man träffar en psykolog som man känner förtroende för, därför är det otroligt viktigt för mig att du känner dig trygg, hörd och sedd i våra möten. Tillsammans kartlägger vi din situation och var fokus för våra träffar ska ligga och utifrån dina behov skräddarsyr jag sedan våra sessioner för att stötta och vägleda dig mot dina mål.

Som psykolog är jag varm, inkännande, pedagogisk och engagerad. Jag drivs av att kunna hjälpa dig som klient till ett bättre mående och inspireras när jag ser människor gå stärkta ur en behandling, med större trygghet i sig själva och tilltro till sin egen förmåga. Jag utgår från traditionell KBT i mina behandlingar, men använder också gärna inslag av ACT (Acceptance and Commitment Therapy), CFT (Compassionfokuserad terapi) och mindfulness.

Mina erfarenheter

Jag har min psykologexamen med inriktning KBT från Karolinska Institutet där stor vikt läggs vid evidensbaserade behandlingsmetoder. Jag har även en kandidatexamen från KTH och har tidigare arbetat i försäkringsbranschen, vilket givit mig en bredd och en större förståelse för det arbetsklimat som många av mina klienter befinner sig i. Jag är van att arbeta med människor i alla åldrar och livsfaser. Jag har framförallt stor erfarenhet av att arbeta med människor med stress, sömnproblem, utmattningssyndrom och smärta, men har även arbetat med problematik såsom olika former av ångest och oro, PTSD, depression, livskriser, låg självkänsla, relationssvårigheter med mera.

De senaste åren har jag framförallt arbetat multimodalt, vilket inneburit att jag haft ett nära samarbete med andra professioner såsom exempelvis läkare och fysioterapeuter. Detta har varit otroligt lärorikt och gjort mig än mer övertygad om den nära kopplingen mellan kropp och själ, vilket är ett perspektiv jag också alltid har med mig in i behandlingsrummet. Min förhoppning är att jag ska kunna ge dig en ökad insikt och förståelse i din situation samt ge dig de verktyg du behöver för att kunna ta nästa steg framåt mot dina mål.

I offer therapy in Swedish and English.

Annica sitter på vår mottagning i City vid Hötorget

Boka tid hos Annica Tillbaka till psykologer Mail: annica.wejdmark@sveakbt.se