Annica Wejdmark

Leg. Psykolog
EngageradProblemlösandeVarm

”Jag är så otroligt nöjd med min behandling hos Annica W. Jag har nått sådana insikter om mig själv och min relation på bara ett par månader. Mitt mående och min relation till mig och mina nära är bättre än tidigare.”

-Tidigare patient

”Annica W fångade skickligt upp mig, som var tämligen vilsen och rådvill när jag kom till första mötet. Hon hjälpte mig att navigera bland känslor och tankar, att blicka framåt och sätta mål – både för situationen jag sökte för och för det större sammanhang det visade sig handla om.”

-Tidigare patient

”Min psykolog var Annica Wejdmark och vi behandlade de områden som var mest relevanta för mig. Mår betydligt mycket bättre idag än när jag påbörjade behandlingen. Annica var väldigt bra på att utifrån relativt lite information, kunna förstå vilka problem jag hade och förklara hjärnans mekanismer samt vilka åtgärder jag behövde ta och varför..”

-Tidigare patient

”Annica Wejdmark. Jättebra, tar med mig massa med tips från behandlingen.”

-Tidigare patient

”Annica Wejdmark var vår parterapeut och jag upplevde behandlingen som väldigt effektiv. Annica var väldigt professionell, skicklig och inkännande.”

-Tidigare patient

Jag som psykolog

Jag tror att själva läkeprocessen börjar i samma ögonblick som man träffar en psykolog som man känner förtroende för, därför är det otroligt viktigt för mig att du känner dig trygg, hörd och sedd i våra möten. Tillsammans kartlägger vi din situation och var fokus för våra träffar ska ligga och utifrån dina behov skräddarsyr jag sedan våra sessioner för att stötta och vägleda dig mot dina mål.

Som psykolog är jag varm, inkännande, pedagogisk och engagerad. Jag drivs av att kunna hjälpa dig som klient till ett bättre mående och inspireras när jag ser människor gå stärkta ur en behandling, med större trygghet i sig själva och tilltro till sin egen förmåga. Jag utgår från traditionell KBT i mina behandlingar, men använder också gärna inslag av ACT (Acceptance and Commitment Therapy), CFT (Compassionfokuserad terapi) och mindfulness.

Mina erfarenheter

Jag har min psykologexamen med inriktning KBT från Karolinska Institutet där stor vikt läggs vid evidensbaserade behandlingsmetoder. Jag har även en kandidatexamen från KTH och har tidigare arbetat i försäkringsbranschen, vilket givit mig en bredd och en större förståelse för det arbetsklimat som många av mina klienter befinner sig i.

Jag är van att arbeta med människor i alla åldrar och livsfaser. Jag har framförallt stor erfarenhet av att arbeta med människor med stress, sömnproblem, utmattningssyndrom och smärta, men har även arbetat med problematik såsom olika former av ångest och oro, PTSD, depression, livskriser, låg självkänsla, relationssvårigheter med mera.

De senaste åren har jag framförallt arbetat multimodalt, vilket inneburit att jag haft ett nära samarbete med andra professioner såsom exempelvis läkare och fysioterapeuter. Detta har varit otroligt lärorikt och gjort mig än mer övertygad om den nära kopplingen mellan kropp och själ, vilket är ett perspektiv jag också alltid har med mig in i behandlingsrummet.

Min förhoppning är att jag ska kunna ge dig en ökad insikt och förståelse i din situation samt ge dig de verktyg du behöver för att kunna ta nästa steg framåt mot dina mål.

I offer therapy in Swedish and English.

Annica tar emot patienter på vår psykologmottagning i City vid Hötorget eller online.

Boka tid hos Annica Tillbaka till psykologer Mail: