Vad är en organisationspsykolog?

En organisationspsykolog arbetar med organisationens struktur och dynamik. De analyserar huruvida omvärldens samhällsförhållanden påverkar den specifika arbetsplatsen samt stöttar personalgruppen på individnivå såväl som på organisatorisk nivå i deras utveckling. Utöver den kliniska och den pedagogiska inriktningen på det psykologiska arbetet är organisationspsykologi ett av de äldsta yrkesmässiga fälten för psykologer.

Vad är skillnaden på en psykolog och en organisationspsykolog?

För att kunna arbeta som psykolog måste man ha en examen från det femåriga psykologprogrammet. Tack vare att psykologexamen är bred öppnas ett flertal olika yrkesvägar upp där man kan vilja inriktning i arbetslivet. Arbetspsykologi är ett sådant exempel. Vill man efter examen arbeta kliniskt, det vill säga med patienter inom vården, behöver man genomföra en godkänd ettårig praktikanställning (PTP-anställning) för att sedan ansöka om legitimation som psykolog från Socialstyrelsen.

Det här steget behövs inte för att arbeta inom organisationspsykologi utan för att arbeta som verksam organisationspsykolog krävs endast en erlagd psykologexamen från psykologprogrammet.

En vanlig dag för en organisationspsykolog

Organisationspsykologi som fält slås ofta samman med det arbetspsykologiska fältet, som fokuserar på arbetsrelaterad hälsa och analys av företagets arbete. Organisationspsykologi fokuserar primärt på organisationsutveckling, grupper och ledarskap. Psykologer kan också utgöra en del av personalarbetet eller HR-avdelningen och där delta i rekryteringsprocesser eller personalutveckling (Psykologförbundet). Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter för en organisationspsykolog innefattar;

  •  Att se över organisationens behov samt att främja organisationens prestationer
  • Att motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen för att minimera risken för sjukskrivningar
  • Att hålla i utbildningar och handledningstillfällen för organisationens medarbetare och chefer
  • Att främja samarbetet mellan organisationens olika divisioner
  • Att kartlägga företagets marknad sett till marknadsföring och utveckling
  • Att erbjuda individuella samtal för medarbetare eller samtal med arbetsgrupper eller andra team.

Vilka kan få hjälp av en organisationspsykolog?

Organisationspsykologer arbetar med breda frågeställningar och kan agera som stöd eller anta en utbildande roll för ett företag, organisation eller för andra grupper. Exempel på sådana organisationer eller grupper behöver inte ha en direkt koppling till ett företag, utan kan vara andra gruppbildningar som föreningar eller förbund.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa vid funktionsnedsättningar.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Hur hittar man en organisationspsykolog?

Organisationspsykologer kan såväl arbeta som direkt anställda av ett företag eller organisation men vanligast är att en organisationspsykolog hyrs in som konsult till företaget under en tidsbegränsad period. Det finns företag som har anställda konsulter eller så kan man söka sig till mindre egenföretagare med samma typ av tjänst.

Hur vet jag om jag eller vårt företag behöver en organisationspsykolog?

Att anställa eller konsultera en organisationspsykolog kan för en organisation eller förening vara aktuellt om medarbetare, deltagare eller företaget upplever sig ha ett behov av att se över sin organisation, utveckla företagets möjligheter, främja arbetsplatsens sammanhållning samt utbilda chefer eller andra ledare i handledning eller ledarskap.

Exempel på situationer där en organisationspsykolog kan gynna verksamheten är om det finns en upplevd meningsskiljaktighet mellan ledarskapet och medarbetarna, om ledarskapet vill få handledning i sitt ledarskap eller om ett team eller grupp är i behov av handledning sett till sina grupprocesser.

Har Svea KBT organisationspsykologer?

Förutom terapi och kliniskt arbete arbetar vi på Svea KBT även med olika företag, föreningar och försäkringsbolag. Vi på Svea KBT erbjuder bland annat föreläsningar, workshops, analyser av grupper, stöd för chefer eller andra i ledarposition, coachning till medarbetare, stöttning i utveckling samt marknadsundersökningar för det aktuella företagets förutsättningar. Om du eller ni ser att er arbetsplats eller organisation skulle kunna gynnas av ovanstående är ni välkomna att kontakta oss och få hjälp av någon av våra kompetenta psykologer.
Läs om våra företagstjänster:

Kontakta oss