Bipolaritet och relationer

Bipolär sjukdom innebär att man periodvis har ett väldigt lågt stämningsläge (depressiva episoder), och periodvis ett väldigt högt stämningsläge (maniska eller hypomana episoder). Detta påverkar givetvis personen som lever med bipolär sjukdom, men det kan också ha stor inverkan på dennes partner. En partner till en person med bipolär sjukdom kan ibland uppleva att de blir mindre prioriterade i relationen och får ge upp mycket för att ta hand om sin partner.

Det är även jobbigt att se sin partner lida av sin sjukdom utan att känna att man kan göra något åt det. Men du som partner kan också bli en stor tillgång för din partner med bipolär sjukdom. För att relationen ska fungera för båda parter på längre sikt kan det vara nödvändigt att båda parter lär sig att anpassa sig efter varandra.

Våra psykologer hjälper dig

Lever du med bipolär sjukdom och behöver stöttning och vägledning? Våra psykologer hjälper dig!

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Tips för bättre relationer för dig som lider av bipolär sjukdom

1. Förstå att din partner inte alltid kommer att förstå

Du själv är den enda som har levt med din bipolära sjukdom, vissa saker behöver man acceptera att ens partner inte kommer att förstå helt. Du kanske själv känner igen att du inte alltid förstår varför du agerade på ett visst sätt under ett skov efter att du stabiliserats igen. Att man agerar eller upplever situationer på annorlunda sätt är ju ett kriterium för maniska, hypomana och depressiva episoder. Dela gärna med dig av din expertis men glöm inte att ha medkänsla för att din partners uppfattning av en situation kanske är väldigt olik din. 

2. Försök förstå din sjukdom

Du kan inte förvänta dig att din partner ska förstå dig om du inte förstår dig själv först. Prioritera att förstå hur din sjukdom fungerar, tidiga tecken på att ditt mående börjar förändras och vad du behöver göra för att ta hand om dig själv. När du vet detta kan du ju även berätta för din partner hur hen bäst kan hjälpa och bemöta dig.

3. Lyssna på din partner och ta hjälp för att upptäcka tidiga tecken

Om din partner känner dig och förstår din sjukdom väl kan hen säkert känna igen tecken på exempelvis ett kommande hypomant skov. I dessa lägen kan det vara väldigt svårt att tro på din partner när hen berättar att du nog borde sova nu trots att du inte är trött. Ibland kan det vara svårt att själv identifiera och erkänna tidiga ledtrådar. Ha tillit till din egen och din partners erfarenheter, även om de säger att du borde gå emot din impuls. Ibland kan det också vara en fråga om respekt och vara extra viktigt att hålla sig till en stabiliserande vårdplan när man vet att ens mående starkt kan påverka ens partner.

4. Involvera din partner i din vård

Om din partner vill och orkar kan det vara bra om du involverar hen i din vård. Ibland kan du kanske planera att ta med dig din partner till läkarsamtal eller terapisessioner där ni båda kan få använda er expertis och kunskap om hur sjukdomen uttrycker sig och vilka utmaningar som finns. Detta kan ingå i arbete med krisplaner, planering av hemuppgifter från terapin eller för att planera för framtida insatser. Då kan ni båda bli nöjda med arbetet och båda veta vad som ska göras exempelvis i krissituationer. Din vårdkontakt kan även hjälpa din partner få ytterligare stöd och information om hen behöver. 

5. Kommunicera öppet

Om du känner att du är på väg in i ett skov, berätta det för din partner och försök att vara tydlig med hur du tror att hen kan hjälpa dig. Om skovet är allvarligt, berätta även det för din partner och kontakta ytterligare hjälp. Försök inte gömma dig själv och din sjukdom. Det är bättre att du berättar för din partner så att hen inte blir överraskad av det senare. 

Tips för den som lever med en bipolär person

 • Be om hjälp
  När din partner mår dåligt påverkar det sannolikt även ditt mående. Det är viktigt att be om hjälp när din partners eller din egen situation känns övermäktig. Om du känner att du inte vill belasta din partner som mår dåligt mer just nu men själv behöver få prata ut, gör detta med någon annan. Det kan exempelvis vara en vän eller professionellt samtalsstöd. 
 • Skaffa kunskap om sjukdomen & acceptera det du inte kan förstå
  Läs på, gå på en kurs eller fråga din partner om hur det är att leva med bipolär sjukdom. Vissa saker som din partner tänker, känner eller gör kommer du aldrig riktigt förstå helt eftersom du inte erfarit det själv. Detta betyder att du måste tro på din partners berättelser om sina upplevelser trots att det går emot hur du upplever samma situation. Det är viktigt att förstå att det inte går att “rycka upp sig” eller resonera sig ur en depressiv eller manisk episod. Din partner kan inte rå för att hen har bipolär sjukdom, det är inte så du och ditt liv fungerar men det är din partners verklighet. 
 • Glöm inte att värna om dina egna behov
  Ibland går mycket energi åt att ta hand om eller vara uppmärksam på sin sjuke partner och man känner att man inte kan slappna av utan måste hålla ihop för att allt ska fungera. Det är viktigt att se till att du också får vila, göra fel, få utlopp för dina känslor och får stöd av de runt dig när du behöver det. För din egen skull, för att du ska må bra, men också för att orka axla en extra börda när din partner behöver det. Ha medkänsla för dig själv, även du är bara en människa.
 • Sätt gränser
  I detta ingår att be om hjälp och att värna om dina egna behov men även att gemensamt sätta gränser för relationen. Det kan vara att vara tydlig med att man får ha dagar då man inte orkar dela sin partners tunga börda. Detta kan hända både den sjuka och partnern utan bipolär sjukdom. Då kan det vara bra att man har planerat redan under en stabil period hur man ska kommunicera detta till varandra om vem man kan prata med istället. Det kan även vara viktigt att båda är noga med att relationen inte förvandlas till en relation mellan en patient och vårdare. Detta är helt normalt periodvis men är inte hållbart i längden för en jämlik, romantisk relation. Våga sätta gränser för och ställa krav på din partner.
 • Fråga och lyssna
  Våga fråga din partner allt du undrar över; hur de känns att vara deprimerad, vad din partner tycker om sin diagnos eller hur du kan hjälpa till. Vissa är oroliga att de kommer göra problemet värre genom att fråga hur personen mår. Det blir dock sällan så. Om man väljer att ”lämna partnern ifred” brukar båda parter istället känna sig mer ensamma. Visa att du bryr dig, att du vill förstå och att du är redo att dela an bit av deras börda. Du behöver inte ha några lösningar på din partners problem, det räcker ofta långt att bara lyssna, ta din partner på allvar och att bara finnas där. Din energi är ibland bäst spenderad på att verkligen förstå din partners perspektiv istället för att försöka komma med egna lösningar. 
Läs mer om bipolär sjukdom
Läs mer om relationer

Hur kan Svea KBT hjälpa mig som bipolär med mina relationer?

Vi på Svea KBT kan både hjälpa dig med att behandla din diagnos med hjälp av olika samtalsformer och terapimetoder. Dessutom kan vi erbjuda er parterapi för att bli mer sammansvetsade som par, lära er att förstå varandras olikheter samt hitta nya sätt att kommunicera på och hitta gemensamma nämnare.

Kontakta oss

Referenser

Azorin, J. M., Lefrere, A., & Belzeaux, R. (2021). The impact of bipolar disorder on couple functioning: Implications for care and treatment. A systematic review. Medicina, 57(8), 771.

Wahlström, H. & Skogberg Wirén, K. (2023). Uppochner: en överlevnadshandbok för bipolär sjukdom. Bonnier Fakta.

American Psychiatric Association. DSM-5 Task Force. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders [Elektronisk resurs] DSM-5. (5th ed.) Arlington, VA: American Psychiatric Association.