Sofia Wiklert

Leg. Psykolog
DrivenEngageradOmtänksam

”Jag gick på några besök hos Sofia W och är väldigt nöjd. Jag fick ett varmt och engagerat bemötande under alla besök och jag fick vara delaktig på ett fördelaktigt sätt. Jag kan varmt rekommendera!”

-Tidigare patient

Jag som psykolog

Jag är en nyfiken och engagerad psykolog som vill möta dig där du befinner dig just nu. I besök hos mig vill jag att det ska vara högt till tak – inget problem är för stort eller litet för att lyfta. Av mig kan du förvänta dig en transparent terapi där jag kommer ha en hel del olika idéer och förslag med fokus på att öka din livskvalitet, men självfallet utformar vi terapin utifrån dina önskemål och behov. Det är viktigt för mig att du känner dig delaktig och trygg från början till slut. Jag arbetar med både vuxna, barn och par i terapi, och erbjuder även föräldrastödjande insatser.

I behandlingen arbetar jag oftast med KBT, ACT eller inslag av DBT – alltifrån dina behov och problematik. I parterapi arbetar vi med IBCT som har goda resultat och erbjuder en bred, personligt anpassad behandling för din relation. I individuell terapi arbetar jag bl a med stress, sömn, olika ångestsyndrom, fobier, tvång, nedstämdhet, relationsproblem, trauma/PTSD och barn/föräldraterapi.

Mina erfarenheter

Jag tog examen vid Uppsala Universitet och har sedan dess arbetat med och behandlat människor med bred variation av problematik. Jag har dessutom vidareutbildat mig i många, relevanta ämnen för att kunna erbjuda en personligt anpassad behandling – t ex traumafokuserad KBT, transdiagnostisk behandling (Unified Protocol), Autismbehandling samt Parterapi. Jag har erfarenhet av att arbeta med både vuxna och barn, där jag t ex utrett och behandlat barn och ungdomar med måttlig till svår psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk problematik

Jag har erfarenhet av både individuell behandling, grupper samt utredningar. Utöver klassisk samtalsterapi har jag stor erfarenhet av att arbeta med patienter med ADHD och autism vilket har gjort mig van vid att individanpassa terapin efter olika behov. Jag har även haft föräldrastödjande insatser individuellt, i par och i grupp. 

I offer therapy in Swedish and English

Sofia tar emot patienter i Uppsala

Boka tid hos Sofia Tillbaka till psykologer Mail: