Emma Lenz

Psykolog
InlyssnandeProblemlösandeTrygg
Jag som psykolog

Det viktigaste för mig i terapin är att vi bygger ett fint samarbete, så att det finns en grund av tillit i arbetet. Jag vill att du ska känna dig sedd och validerad i din situation och finns här för att stötta, inte döma. Det är också viktigt för mig att förmedla en känsla av hopp för jag tror att det alltid finns något att göra för att må bättre. Som terapeut är jag inlyssnande och hänsynsfull, men även varm och peppande i mitt sätt att vara. Jag anpassar terapin efter dina behov och önskemål och vi sätter upp mål tillsammans och utvärderar under terapins gång. När vi sedan avslutar terapin är det viktigt för mig att du får med dig en plan för att vidmakthålla de framstegen som vi gjort tillsammans.

Jag har under min tid som psykolog hjälpt barn och vuxna med ångest, bearbetat trauman, stöttat personer tillbaka efter en sjukskrivning, botat fobier, brutit negativa beteendemönster och hjälpt människor att tänka annorlunda, hantera känslor och ökat livskvaliteten. Jag tror att alla behöver hjälp ibland och jag vill gärna finnas där och ge dig verktyg som fungerar resten av livet.

Mina erfarenheter

Jag har min psykologexamen från Umeå universitet och har en mångårig erfarenhet av både behandlingsarbete samt organisationspsykologi. Jag har arbetat med KBT och PDT hos patienter i alla åldrar och hjälper dig gärna med bl a ångestproblematik, depressionssymtom, trauman stress, sömnproblem eller relationella svårigheter. Jag träffar både dig som vuxen men har även arbetat med barn i alla åldrar. Du är varmt välkommen att komma tillsammans med din partner för parterapi, eller om du vill ha stöd i din roll som förälder eller anhörig till någon som mår dåligt. 

Jag har kunskap inom flera terapiformer och kommer att anpassa behandlingen efter dina behov och vad jag tror blir verksamt för just dig. Vare sig det handlar om förändringsarbete i KBT, acceptansstrategier i ACT, känslohantering med hjälp av DBT eller att hitta tillbaka till varandra i relationen genom IBCT, så ämnar jag alltid att få med just de interventionerna och strategierna jag tror att du skulle gynnas av. 

I offer therapy in Swedish and English.

Emma tar emot patienter på vår mottagning i Göteborg.

Boka tid hos Emma Tillbaka till psykologer Mail: emma.lenz@sveakbt.se