Emma Lenander

Leg. Psykolog
NyfikenTryggVarm
Jag som psykolog

Jag vill förmedla en tillåtande och trygg miljö där vi tillsammans kan fördjupa oss och resonera kring vad som besvärar dig just nu, för att utifrån det röra oss mot en för dig meningsfull förändring. Jag anser att inget besvär är för litet. Vi människor kan alla möta motgångar i livet, bära på starka kritiska inre röster eller annat som gör att vi behöver hjälp att hitta ett nytt perspektiv för att kunna bryta ett för oss osunt mönster eller ta oss vidare. Vårt möte och gemensamma arbete är till för dig och dina behov.

Jag värderar samarbetet oss emellan högt, då mitt främsta mål är att du känner meningsfullhet i vårt arbete. I terapin utgår jag ifrån effektiva behandlingsmetoder, men anpassar självklart utifrån dina förutsättningar och önskemål.  På samma sätt som att negativa tankar, känslor och beteenden leder till en negativ spiral vill jag hjälpa dig att få stöd och verktyg att starta en positiv spiral i ditt liv som kommer hjälpa dig genom hela ditt liv. Genom att använda olika terapeutiska metoder, såsom KBT, PDT, CFT och PE – prolonged exposure (vid trauma) kan jag hjälpa dig på djupet och öka din livskvalitet.

Mina erfarenheter

Jag tog min examen vid Lunds Universitet, och har därifrån kompetens inom både KBT och psykodynamisk terapi. Min psykologutbildning och yrkeserfarenhet har gett mig möjligheten att arbeta med och förstå människor i alla åldrar och livsskeden. Oavsett om det gäller ett barn, en ungdom, förälder, vuxen eller par, så är jag här för att stödja och hjälpa genom alla utmaningar.

Tidigare har jag arbetat med barn och ungdomar inom psykiatrin, och därefter vuxna inom primärvården. Jag arbetar mycket med olika former av ångestproblematik såsom bl. a. paniksyndrom, social ångest och tvångssyndrom. Utöver det har jag även erfarenhet av depression, relationssvårigheter och familjeterapi, såväl som traumarelaterade besvär som PTSD. Om du behöver stöd för att hantera psykiska ohälsa, bearbeta livskriser, få stöd som anhörig eller arbeta med relationssvårigheter, så finns jag här för dig. Du är inte ensam i dina utmaningar, och jag kommer att vara här för att stötta dig och ge dig de strategier och verktyg du behöver.

I offer therapy in Swedish and English.

Emma tar emot patienter på vår mottagning i Göteborg.

Boka tid hos Emma Tillbaka till psykologer Mail: