Koncentrationssvårigheter – orsaker – tips – råd

Koncentrationssvårigheter innebär att man har svårt att fortsätta vara uppmärksam på det man ska fokusera på, samt svårt att låta bli att uppmärksamma andra saker i sin omgivning. Denna artikel handlar om koncentrationssvårigheter, vad det beror på, vanliga symtom, och behandling och tips på hur du ska kunna fokusera bättre.

Författare: Lotta Flood
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Vad är koncentrationssvårigheter?

Att vara koncentrerad är att enbart och oftast intensivt försöka tänka eller fokusera på något, exempelvis en arbetsuppgift. Olika personer har olika lätt eller svårt för att vara koncentrerad. Koncentrationssvårigheter innebär att man har svårt att fortsätta vara uppmärksam på det man ska fokusera på, samt svårt att låta bli att uppmärksamma andra saker i omgivningen.

De flesta av oss har en tendens att rikta om vår uppmärksamhet till det som känns mest intressant, och sedan styra tillbaka uppmärksamheten till det som är mest viktigt att koncentrera sig på. Har man koncentrationssvårigheter kan det däremot vara väldigt svårt att styra sin uppmärksamhet mot specifika saker. I vissa fall kan även koncentrationssvårigheter vara ett symtom på ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).

Lär känna våra psykologer

Våra psykologer är experter inom psykologiska behandling och terapi. Läs mer om våra behandlare.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Skillnaden mellan tankspridd och koncentrationssvårigheter

Att vara tankspridd innebär att du ofta tänker på annat än det som händer just nu. Att vara tankspridd är inte samma sak som att ha koncentrationssvårigheter, men om du är tankspridd kan det också bli svårt att koncentrera sig eftersom tankarna lätt flyger iväg till annat. Då blir det lätt att missa viktiga saker i sin omgivning.

Koncentrationssvårigheter hos vuxna

Att tappa fokus på det vi håller på med när något plötsligt förändras i vår omgivning, som en hög smäll, är inget konstigt, snarare normalt! Det är kroppens sätt att överleva, vi reagerar på eventuella faror eller hot i vår omgivning för att kunna fly. Det kan däremot bli skadligt om intryck och händelser som inte stör andra, stör dig, och då påverkar jobb eller det sociala samspelet negativt.

Koncentrationssvårigheter hos barn

Det är inte ovanligt att barn har svårt att koncentrera sig till och från. Oftast blir det lättare att koncentrera sig och medvetet välja vad man ska fokusera på ju äldre man blir. Det är en förmåga som blir bättre ju mer vår hjärna utvecklas.

Barn med koncentrationssvårigheter är uppmärksamma på allt möjligt hela tiden, både på saker som händer inom sig och utom sig. Uppmärksamheten riktas mot det som är mest intressant, och barnet blir lätt överstimulerad. De kan till exempel inte lyssna på sagostunden om det finns andra saker att kolla på i omgivningen eller ha svårt att amma om det finns minsta ljudstörning i rummet.

Vanliga symtom vid koncentrationssvårigheter

Gör mycket misstag

Du missar lätt viktiga detaljer och gör därför ofta simpla misstag eller slarvfel. Exempelvis monterar ihop en möbel felaktigt eller missar uppenbara felstavningar i ett mail.

Svårigheter att sitta still

Det är svårt att sitta stilla på stolen. Du antingen snurrar på den, byter position ofta, skakar på benet eller trummar med fingrarna på bordet, ofta omedvetet.

Trött mentalt

Du känner dig trött i huvudet. Du blir lätt överstimulerad och får svårt att hålla fokus eller vara produktiv.

Tappar bort saker

Du kommer inte ihåg när du använde något senast eller vart du kan ha lagt det. Nycklar, plånbok eller solglasögon tycks alltid gå upp i rök och det händer ofta.

Glömsk

Du glömmer ofta och lätt bort saker. Exempelvis vilken dag det var du skulle fika med kollegan, vad det var du skulle handla på affären eller hur många kopior du skulle skriva ut av ett dokument. 

Missar saker

Eftersom du lätt tappar koncentrationen missar du ofta viktig information. Det kan vara exempelvis vara att du hade ett möte idag eller att du hade en deadline.

Svårigheter att avsluta något du påbörjat

Du börjar med en uppgift men tappar snabbt fokus och gör något annat istället. Det leder till många påbörjade projekt som aldrig avslutas. Kanske en möbel som skulle byggas, en fotobok som skulle pysslas ihop eller ett pussel som skulle läggas.

Lättdistraherad

Du tappar lätt koncentrationen på det du håller på med, det krävs ytterst lite för att du ska skifta fokus till något annat. Antingen att du lätt börjar tänka på annat eller att du lätt distraheras av saker som händer i din omgivning.

Diagnos och test för koncentrationssvårigheter

Koncentrationssvårigheter är inte en diagnos i Sverige och därför finns inga diagnoskriterier att uppfylla. Trots att konventrationssvårigheter inte är en diagnos, finns d2-R som är ett tillförlitligt test för att testa och mäta din koncentrationsförmåga. Koncentrationssvårigheter är däremot ofta ett symtom på många andra diagnoser annat såsom depression, PTSD och framför allt ADHD.

För att få en ADHD-diagnos krävs det att uppmärksamhetssvårigheterna är närvarande i flera olika miljöer och att symtom funnits innan 12 års ålder. Uppmärksamhetssvårigheterna ska också innebära att personen är lättdistraherad, begår slarvfel, tappar bort saker, har svårt att organisera och skjuter upp saker. Om du misstänker att du har ADHD kan du göra en ADHD-utredning.

Vanliga orsaker bakom koncentrationssvårigheter

Ahdh

Vid ADHD har man sett avvikelser i hjärnans dopaminaktivitet vilket tros vara orsaken till att hjärnan inte kan sortera och hantera alla intryck. Detta gör att det blir svårt att koncentrera sig.

Depression

Ett vanligt symtom vid depression är att man får svårt att koncentrera sig eftersom det blir svårt att hantera så mycket tankar när man känner sig så nedstämd. Hjärnan blir lättare överbelastad. Läs mer information om depression.

Ångest

Om mycket av din tankekraft går åt till att oroa sig för olika saker hela tiden kommer det vara svårare att koncentrera sig på det man faktiskt ska vara koncentrerad på. Dessutom blir hjärnan utmattad av all oro vilket också gör det svårare att koncentrera sig. Läs mer information om ångest.

Utmattning

Måttlig stress kan faktiskt förbättra koncentrationsförmågan, men för mycket stress under längre tid förvärrar den. Därför kan långvariga och svåra koncentrationssvårigheter vara ett symtom på utmattningssyndrom. Läs mer information om utmattning.

Läkemedel

Det finns flera olika läkemedel som orsakar biverkningar som trötthet eller koncentrationssvårigheter. Var därför noga med att läsa bipacksedeln när du ska ta ett läkemedel.

Missbruk

Koncentrationssvårigheter kan vara en följd av missbruk eftersom alkohol och droger påverkar vår hjärna negativt.

Hjärnskakning

Att drabbas av koncentrationssvårigheter efter en hjärnskakning är inte ovanligt.

Sömnbrist

Om du sovit för lite på senaste kan det vara en orsak till dina koncentrationssvårigheter eftersom sömn är viktigt för vårt arbetsminne, vår beslutsförmåga och koncentration. Läs mer information om sömnproblem.

Hormonell obalans

Studier har visat att hormonell obalans i kroppen påverkar minne, koncentrationsförmåga och andra processer i hjärnan.

Behandling av koncentrationssvårigheter

Beroende på vad det är som orsakar koncentrationssvårigheterna finns det olika sätt att behandla problematiken på.

Läkemedel

Om koncentrationssvårigheter är en konsekvens av ADHD kan centralstimulerande preparat hjälpa. Denna typ av läkemedel ökar förmågan till koncentration och uppmärksamhet, samtidigt som det minskar impulsiviteten.

Terapi

Psykoterapi som Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara en bra behandling om koncentrationssvårigheter är en konsekvens av sömnproblematik, depression, utmattning eller andra liknande tillstånd. KBT hjälper dig att identifiera och jobba med dina tankar- känslo- och beteendemönster för att på så sätt förbättra din koncentration. Mer information om KBT-terapi.

Tips för att fokusera bättre

Det finns olika saker du själv kan göra för att bättre och lättare kunna koncentrera dig. Börja med att minska potentiella störningsmoment i din omgivning. När du jobbar eller studerar, sitt på ett ställe där det inte är så lyhört eller passerar mycket folk. Se till att få tillräckligt med sömn, sömnbrist är en vanlig orsak till att det blir svårt att koncentrera sig.

Regelbunden träning ökar också din förmåga att kunna koncentrera dig eftersom det ökar blodflödet till din hjärna, hjärnan får mer syre och fungerar då bättre. Försök också att minska koffeinintaget, det kanske låter konstigt eftersom kaffe gör oss piggare och mer fokuserade men det kan också få motsatt effekt vid för höga mängder. Det kan även hjälpa med att göra scheman och listor. På så sätt underlättar det vad du ska fokusera på här och nu samt minskar risken för att missa eller glömma saker.

Tips för att hjälpa barn som har problem med koncentrationen

Att hjälpa barn som har koncentrationssvårigheter handlar mycket om att minska mängden störningsmoment i omgivningen och att förbättra strukturen. Det kan till exempel vara att låta barnet gå i klasser med färre barn, får sitta i tysta rum när de ska göra sina läxor, inte ha TV eller Ipad på när de ska äta, ha tydliga scheman för hur dagen eller veckan kommer att se ut, bilder som instruerar hur de ska klä på sig eller tvätta händerna.

Det är viktigt att kontakta skola eller förskola och arbeta tillsammans för att öka barnets förutsättningar att kunna koncentrera sig lättare. Barn är ofta väldigt maktlösa och har inte mycket möjlighet att själva påverka sin omgivning, därför är det viktigt de får stöd från vuxna.

Barn med koncentrationssvårigheter kan ganska lätt bli irriterad och frustrerad. Då är det hjälpsamt med något som kallas lågaffektivt bemötande. Med det menas att bemöta barnets höjda stämningsläge med lugn och trygghet. Prata långsamt och tydligt för att minska barnets stress och utmanade beteende. På så sätt varvar barnet lättare ner och matchar ditt stämningsläge.

När behöver jag söka hjälp?

Sök hjälp om dina koncentrationssvårigheter har en plötslig uppkomst och att de snabbt blir värre, om du får extrem huvudvärk av att koncentrera dig, du får allvarliga minnessvårigheter eller får svårt att tänka och prata.

Sök också hjälp om dina koncentrationssvårigheter påverkar dig negativt på jobbet, i studierna eller andra områden i din vardag. Om det är sömnsvårigheter som orsakar dina koncentrationssvårigheter bör du söka hjälp för det primärt.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur våra barnpsykologer kan hjälpa dig när ditt barn har svårigheter i livet.