Högar av papper

Prokrastinering

”Jag kommer att göra det sen”

Vad är prokrastinering?

Prokrastinering innebär vanemässig och kontraproduktiv senareläggning, förhalning eller undvikande av planerade handlingar och uppgifter, trots vetskapen om att det kan leda till negativa konsekvenser. Att skjuta upp saker är ett vanligt, mänskligt beteende men när det går så långt att det negativt påverkar arbetslivet, det sociala livet eller sin egna hälsa så är det dags att söka hjälp.

Vad beror prokrastinering på?

Anledningarna till att en person fortsätter att prokrastinera kan vara många, och problematiken är ofta mångfacetterad. Det kan handla om låg självkänsla, perfektionism, bristande impulskontroll, svårigheter med exekutiva förmågor (igångsättande), stress, ångest, nedstämdhet mm. Personer med problem med prokrastinering brukar ha en tendens att lyckas i sista sekunden – ett begrepp inom KBT som kallas att ”dansa på deadline”. Dvs att man skjuter upp sin uppgift så långt man bara kan, där en ångest kring uppgiften ökar ju närmare deadlinen kommer. Precis innan deadline blir man otroligt effektiv och kan hinna med hur mycket som helst på väldigt kort tid. Ofta på bekostnad av t ex sömn, mat, umgås med vänner eller en annan uppgift som har en senare deadline. Med denna princip så upplever man sig klara av saker trots sin prokrastinering, men inser snabbt att detta sätt inte är hållbart och leder till stress och fortsatt ångest.

Hur går en behandling till?

Det vi kommer att göra är att se över hur din vardag ser ut och i vilka situationer prokrastinering uppstår. Du kommer att få verktyg specifikt anpassade för dig med fokus på tidsplanering, ångesthantering, och igångsättande. Fokus kommer även att ligga på hälsosamma rutiner kring, mat sömn, och motion för att få de bästa förutsättningar för ett liv i balans.

 

Vi träffas en gång i veckan och utvärderar vad som fungerat och vad som varit svårt och lägger stegvis till nya övningar när du känner att du behärskat de gamla. Många upplever en markant skillnad vid behandlingens slut vad gäller både förmågan till tidsplanering och igångsättande, samt mående.

Hur lång tid tar en behandling?

Man kan inte säga helt säkert hur lång tid en kbt-behandling tar då detta beror på din grad av besvär, men vanligt är att en behandling för prokrastinering sträcker sig mellan 8-15 sessioner.​

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på 08-449 49 97 eller boka en tid här.