Dyslexi

Dyslexi är medfött och innebär specifika läs-och skrivsvårigheter. Graden av svårigheter varierar från person till person. Med hjälp av rätt stöd och hjälpmedel lär sig många att hantera dessa svårigheter, vilket kan minska hinder i vardagen.

Författare

Psykologkandidat Ebba Oscarsson

Ebba är psykologkandidat och studerar psykologprogrammet vid Umeå Universitet. Hon arbetar med evidensbaserade metoder, såsom KBT, ACT och PDT.

Vad är dyslexi?

Dyslexi är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär varaktiga svårigheter med att skriva, läsa och stava. Vid dyslexi är det framför allt svårt med avkodning, att uppfatta bokstäver och koppla det till språkets ljud. Det förklarar varför många personer med dyslexi tenderar att blanda ihop ord, och har svårt att särskilja olika närliggande ljud.

Vid läsning kan det vara svårt att läsa flytande. Det är vanligt att man hakar upp sig i texten, hoppar över ord eller läser långsamt. Samtidigt som det är svårt att läsa, är det ofta besvärligt att skriva och stava rätt. Det kan handla om att man förväxlar vokaler och konsonanter, kastar om ord eller använder fel ändelser i slutet av meningar. I samband med dyslexi upplever många även koncentrationssvårigheter och trötthet.

Dyslexi är varken relaterat till intelligens eller synfel, utan orsakas av en nedsatt förmåga i hjärnan att bearbeta information. Svårigheterna förekommer i varierande grad och påverkar därmed vardagslivet på olika sätt. För många är skolgången utmanande, då läsning och skrivning är centrala förmågor i skolan. I vuxen ålder kan dyslexi påverka arbetsprestationen och begränsa valet av arbeten.

Dyslexi går inte att bota. Däremot finns det goda hjälpmedel och stödåtgärder som kan underlätta vardagen. Det är viktigt att omgivningen gör anpassningar och skapar de bästa förutsättningarna för den med dyslexi.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa dig vid dyslexi.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vanliga symtom på dyslexi vid olika åldrar

Symtomen på dyslexi varierar i hög grad bland olika personer och kan uppmärksammas på olika sätt beroende på ålder.

Följande är exempel på vanliga symtom som kan förekomma:

Symtom på dyslexi innan skolålder

 • Lär sig prata i senare ålder än andra barn
 • Har svårt att minnas ordningsföljden av veckodagarna
 • Svårigheter att lära sig alfabetet och rabbla upp bokstäverna i följd
 • Svårigheter att skilja på höger och vänster
 • Har svårt att uppfatta rim
 • Visar inget intresse för ord, bokstäver eller böcker
 • Svårigheter att skilja på bokstavsljud som liknar varandra, t.ex. k och g

Symtom på dyslexi i skolålder

 • Påtagliga lässvårigheter jämfört med andra barn
 • Läser långsamt och stannar upp vid vissa ord
 • Är obekväm med att läsa högt inför andra
 • Svårigheter att komma ihåg eller förstå innehållet av vad man läst
 • Stavar ofta fel, t.ex. kastar om bokstäver eller utelämnar ändelser
 • Undviker och byter ut ord som är svåra att stava eller uttala
 • Svårigheter att uttala nya ord
 • Tar längre tid på sig att genomföra läs-och skrivuppgifter
 • Har lättare att svara på muntliga frågor än skriftliga frågor
 • Kan vara svårt att lära sig ett nytt språk
 • Låg självkänsla i skolan

Symtom på dyslexi hos ungdomar

 • Har ett bristande ordförråd och svårigheter att hitta ord
 • Läser fel på ord som liknar varandra
 • Läser långsamt och utelämnar vissa ord
 • Behöver läsa om en text flera gånger för att förstå
 • Svårigheter att komma ihåg eller förstå innehållet av vad man läst
 • Kan vara svårt att lära sig ett nytt språk
 • Tar längre tid på sig att genomföra läs-och skrivuppgifter
 • Blir enkelt trött och ansträngd vid läsning
 • Undviker att uttala svåra ord

Symtom på dyslexi hos vuxna

 • Läser sällan frivilligt
 • Är obekväm med att lösa högt inför andra
 • Är osäker på stavning
 • Formulerar sig gärna kortfattat i skrift
 • Tar längre tid på sig att skriva, t.ex. formulera ett mail
 • Svårigheter att förstå innehållet och summera vad man läst
 • Kan vara svårt att lära sig ett nytt språk
 • Blir enklare trött av att läsa
 • Undviker och byter ut ord som är svåra att stava

Test för dyslexi

Det finns flera olika onlinetest för dyslexi. De består ofta av enklare frågor men för att få en ställd diagnos behöver du göra en riktig utredning.

Utredning för dyslexi

En dyslexiutredning görs vanligtvis av en psykolog, logoped, speciallärare eller specialpedagog.

Inledningsvis får man berätta om vilka svårigheter som föreligger och hur de påverkar vardagslivet. Den språkliga förmågan blir även testad i form av olika läs-och skrivuppgifter.

Utredningen mynnar sedan ut i ett uppföljande samtal där man får ta del av resultaten och diskutera vilka stödåtgärder som kan sättas in. Vid utredning av barn eller ungdomar brukar resultaten även diskuteras med en specialpedagog för att hitta lämpliga stödåtgärder och anpassningar i skolan. Man får alltid med ett skriftligt utlåtande där denna information står nedskriven.

Är dyslexi ärftligt?

I många fall är dyslexi ärftligt. Det är inte ovanligt att även någon i familjen eller släkten har dyslexi. Man tror att dyslexi orsakas av en kombination av genetiska och neurobiologiska faktorer.

Dyslexi och andra funktionsnedsättningar

Dyslexi förekommer i många fall samtidigt med andra funktionsnedsättningar, då neuropsykiatriska diagnoser är närbesläktade med varandra. Det har visat sig finnas ett samband mellan dyslexi och ADHD – därför är det inte ovanligt att personer med dyslexi även har en bristande uppmärksamhet och koncentrationsförmåga.

Vanliga hjälpmedel vid dyslexi

 • Ljudböcker
 • Läspennor
 • Läslinjaler
 • Talsyntes
 • Digitala hjälpmedel för stavning och grammatik
 • Använda hörlurar som stänger ute yttre ljud
 • Lyssna på en video i lägre hastighet
 • Läsa texter samtidigt som man lyssnar på den inspelad
 • Studera/jobba i en tyst miljö
 • Få längre tid på sig vid inlämning av uppgifter/tentamen
 • Skicka ljudmeddelanden i stället för att skriva

Dyslexi med siffror

Dyskalkyli är ett närliggande begrepp som innebär specifika svårigheter med siffror och den grundläggande matematiken. Vid dyskalkyli kan man ha svårt att lära sig multiplikationstabellen och ha svårt med rums-och tidsbegrepp, t.ex. att lära sig klockan eller läsa busstidstabeller. Vidare kan det innebära svårigheter med huvudräkning och uppfatta hur mycket man ska betala i butiken. Här kan du läsa mer om dyskalyli.

Trötthet vid dyslexi

De allra flesta med dyslexi behöver anstränga sig mer än andra vid läsning och skrivning, vilket kräver mycket ork och energi. Många upplever därför en stor trötthet till följd av detta. Det kan exempelvis vara väldigt ansträngande att göra läxorna eller bidra till att man känner sig utmattad efter arbetsdagen.  

När bör jag söka hjälp?

Det är av stor vikt att göra en utredning så tidigt så möjligt. Om man kämpar mycket med att läsa och skriva, kan det vara bra att ta reda på om det beror på dyslexi. Ju tidigare man får hjälp, desto fortare kan man tillgodoses viktigt stöd som kan främja utvecklingen.

Hur kan en psykolog hjälpa mig vid dyslexi?

Man kan känna sig annorlunda till följd av sina svårigheter vilket ibland påverkar självkänslan och självförtroendet. Hos en psykolog kan man få komma och prata om sin situation och hitta goda strategier för att hantera svårigheterna. Med bra stöd och hjälpmedel lär sig många att leva med svårigheterna och blir inte lika begränsade.

Läs mer om NPF