KBT behandling av depression

I den här artikeln förklarar vår psykolog hur en KBT behandling för depression går till.

Psykolog Caroline Erkers

Författare

Leg. Psykolog Caroline Erkers

Caroline Erkers är leg. Psykolog och är verksamhetschef vid Svea KBT

Läs mer om våra psykologer

Våra psykologer har lång erfarenhet av KBT terapi vid depression. Läs mer om våra terapeuter.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

KBT modell för att förklara depression

Depressionssymtom medför problem som ofta skapar en negativ depressionsspiral. Nedanstående modell visar hur depression uppstår och vidmakthålls utifrån ett KBT-perspektiv:

Olika livshändelser och förändringar, som både kan vara positiva eller negativa, leder till en förändras vardag med ökad stress och färre positiva upplevelser. Ur detta kommer känslor av nedstämdhet, trötthet och uppgivenhet. I detta läge är det vanligt att man förändrar sitt beteende, många blir passiva, stannar hemma, grubblar mer än vanligt och börjar dra sig undan från vänner och familj.

Sådana undvikanden av aktivitet och social kontakt är typiska vid depression eftersom de gör att det känns lite bättre för stunden. På lång sikt innebär dessa beteenden dock en risk för att depressionen förvärras eftersom de beteenden som innebär kortsiktig lindring för med sig långsiktiga problem som exempelvis att man försämrar sin hälsa och förlorar kontakten med vänner. Det som fungerar på kort sikt kan alltså göra att depressionen blir värre på lång sikt.
Mer information om depression.
Mer information om förlossningsdepression.
Gör ett depressionstest.
Vårdepression
Klinisk depression

Praktiska element i KBT-behandling vid depression

Forskning har visat att ett effektivt sätt att motverka den negativa depressionsspiralen är genom att öka graden av aktivitet, dvs. göra fler saker som känns meningsfulla och stimulerande. Målet är att hitta och byta ut beteenden som vidmakthåller depressionen mot andra beteenden som hjälper oss att må bättre och känna oss duktiga. Denna behandlingsmetod kallas för beteendeaktivering.

Beteendeaktivering brukar bestå av fyra steg:

Steg 1: Försök förstå hur depressionen fungerar, framför allt sambanden mellan vad du gör, var du gör det, hur du gör det och hur det känns.

Steg 2: Identifiera livsområden där ditt sätt att reagera på depressionen inte hjälper och lär dig att förändra dina reaktioner.

Steg 3: Lär dig att närma dig svåra situationer istället för att undvika dem.

Steg 4: Börja ta itu med de större livsfrågorna, som annars skulle kunna leda till att du riskerar ytterligare en episod av depression.

Förändra beteenden

En stor del av denna behandling handlar om att förändra beteenden. Därför kan det vara bra att veta lite om hur beteenden fungerar.

I början av 1900-talet fanns en psykolog som hette Edward Thorndike som undersökte hur djur kunde lära sig lösa svåra problem. I ett experiment prövade han att stoppa katter i stora lådor för att se hur de agerade i olika situationer. Katterna gick först omkring i lådorna och hade tråkigt. Till slut fick de för sig att rycka i en tråd i lådan som Thorndike hade stoppat dit.

När de ryckte i tråden öppnade sig lådan och de kunde gå till en skål och få mat. Katterna upplevde konsekvensen som positiv och började rycka i tråden så snart som de sattes i lådan igen. Men om lådan ändrades och tråden inte längre ledde till frihet och mat så slutade katterna gradvis att rycka i den. Thorndike hade upptäckt lagen om konsekvenser!

Förstärkning och försvagning

Lagen om konsekvenser beskriver hur olika typer av konsekvenser påverkar sannolikheten att vi ska utföra ett visst beteende. Om ett beteende leder till en positiv konsekvens (som när katten drog i tråden och lådan öppnades) så ökar sannolikheten att vi ska fortsätta med beteendet. Detta kallas att beteendet förstärks.

Om ett beteende däremot leder till en dålig konsekvens (som när lådan ändrades och tråden inte längre öppnade lådan) så minskar sannolikheten att vi ska göra samma sak igen. Detta kallas att beteendet försvagas.

Positiv och negativ förstärkning

När man pratar om förstärkning av beteenden brukar man skilja på positiv- och negativ förstärkning. Positiv förstärkning innebär att en konkret positiv konsekvens tillkommer då ett beteende utförs, vilket ökar sannolikheten för att en individ ska uppvisa detta beteende igen. ”Gör så här, så får du …”

Negativ förstärkning innebär att en kommande eller befintlig negativ konsekvens (aversivt stimuli) avlägsnas då ett beteende utförs, vilket ökar sannolikheten att en individ ska uppvisa beteendet igen. ”Gör så här, så undviker du…”

I denna behandling kommer du att få lära dig är hur du kan använda lagen till din egen nytta istället för att vara styrd av den.

Vill du veta mer om KBT behandling av depression?

Du är välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation. Vi kommer då att ge dig rekommendation om både bästa psykologen och behandling för just dina behov.